Керівний склад ФЕБА НАУ

Image
Смерічевський Сергій Францович

Декан ФЕБА,
доктор економічних наук,
професор
Image
Попович Оксана Василівна


заступник декана,
кандидат економічних наук,
доцент
Image
Задерака Наталія Миколаївна


відповідальна за роботу зі студентами
ст. викладач
Image
Поканевич Юрій Вікторович

відповідальний за міжнародну діяльність,
к.е.н., доцент
Image
Тофанчук Анатолій Тимофійович

відповідальний за навчально-методичну роботу,
к.е.н.
Image
Радченко Олена Андріївна

відповідальна за навчально-організаційну роботу по заочній формі навчання
доцент НАУ
Image
Пілецька Саміра Тимофіївна

відповідальна за наукову роботу
д.е.н., професор
Image
Вовк Ольга Миколаївна

відповідальна за організацію науково-дослідної роботи студентів
к.е.н., доцент
Image
Антипенко Надія Василівна

відповідальна за систему менеджменту якості
к.е.н., доц.
Image
Чернявська Олена Валеріївна


координатор з академічної мобільності,
д.е.н., професор
Image
Кудрицька Жанна Володимирівна

відповідальна за організацію співпраці зі студентами та НПП з питань провадження академічної мобільності,
к.е.н., доц.
Image
Фісун Юлія Володимирівна


старший куратор факультету,
старший викладач