Керівний склад ФЕБА НАУ

 

Смерічевський Сергій Францович

декан ФЕБА

д.е.н., професор, член-кореспондент Академії економічних наук України

 

Попович Оксана Василівна

Попович Оксана Василівна

заступник декана 

к.е.н., доцен

 

 

Задерака Наталія Миколаївна

відповідальна за роботу зі студентами

старший викладач кафедри обліку та аудиту

 

 

Поканевич Юрій Вікторович

к.е.н., доцент кафедри маркетингу

відповідальний за міжнародну діяльність

 

Тофанчук Анатолій Тимофійович

к.е.н., доцент кафедри економіки повітряного транспорту

відповідальний за навчально-методичну роботу

 

Радченко Олена Андріївна

доцент кафедри маркетингу

відповідальна за навчально-організаційну роботу по заочній формі навчання

 

Пілецька Саміра Тимофіївна

д.е.н., професор, професор кафедри економіки повітряного транспорту

відповідальна за наукову роботу

 

Вовк Ольга Миколаївна

к.е.н., доцент кафедри економіки повітряного транспорту

відповідальна за організацію науково-дослідної роботи студентів

 

Антипенко Надія Василівна

завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування  

відповідальна за систему менеджменту якості

 

Чернявська Олена Валеріївна

д.е.н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

координатор з академічної мобільності

 

Кудрицька Жанна Володимирівна

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики

відповідальна за організацію співпраці зі студентами та НПП з питань провадження академічної мобільності

 

Фісун Юлія Володимирівна

старший викладач кафедри маркетингу

старший куратор факультету