Назаренко Олександра Павлівна

Назаренко Олександра Павлівна – асистент кафедри економіки та бізнес технологій

Науковий ступінь

Вчене звання -

Сфера наукових інтересів: – макроекономічне регулювання розвитку підприємництва; формування та діяльності інтегрованих бізнес-структур в Україні; корпоративна соціальна відповідальність.

Науково-дослідні роботи, в яких викладач приймав участь:

  1. Участь у виконанні НДР «Проблеми ефективності функціонування та розвитку ринку транспортних послуг» (№ державної реєстрації 0112U008113, 2012-2015 рр.).
  2. Участь у виконанні НДР «Науково-методичне забезпечення управління бізнес-процесами для розвитку підприємництва» (№ державної реєстрації 0118U004685, 2018-2021рр.).

Основні наукові та науково-методичні праці

  1. Овсак О.П., Приймаченко О.В., Назаренко О.П. Етапи та складові управління ризиками господарської діяльності підприємства/ О.П. Овсак, В.В. Приймаченко, О.П. Назаренко //. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. − №1 (18). – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterne-urope-ebm.in.ua/index.php/2018
  2. Овсак О.П., Палієнко Т.П., Назаренко О.П. Особливості формування та діяльності інтегрованих бізнес-структур в Україні / Овсак О.П., Палієнко Т.П., Назаренко О.П. // Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2019. – Вип.4(73). – С.5
  3. Овсак О.П., Зелінський В.В., Назаренко О.П. Особливості формування асортиментної політики виробничого підприємства / О.П. Овсак, В.В. Зелінський, О.П.Назаренко// .Електронний ресурс] / Інфраструктура  ринку. –  2019. − №34. – Режим доступу до ресурсу: http://www. market-infr.od.ua/uk/2019.
  4. Назаренко О.П., Волинець А.Ю. Корпоративна соціальна відповідальність аеропортів / О.П. Назаренко, А.Ю. Волинець // Молодий вчений. - 2019. - №1(65)-Режим доступу: https//dio.org/10.32839/2304-5909/2019-1-65-113

Профіль викладача:

Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LsELrDIAAAAJ

ORCID 0000-0003-0271-2573

Publons (Researcher ID) T-8775-2018

Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Nazarenko_Sasha

E-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.