Для бакалаврів

Прийом заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на перший курс (за скороченим строком навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на навчання за освітнім ступенем бакалавр на основі ОКР «Молодший спеціаліст» проводиться в такі терміни:

 

 

Етапи вступної кампанії

Терміни

Денна

Заочна

І етап

Початок прийому заяв та документів

13 серпня

Закінчення прийому документів

до18.00 22 серпня

Фахові вступні випробування

з 25 серпня до 31 серпня

Оприлюднення рейтингових списків осіб вступників

до 16.00 04 вересня

Вибір вступниками місця навчання на місця за державним

або регіональним замовленням

 

до 16.00 09 вересня

Зарахування  на  навчання  на  місця  за  державним  або

регіональним замовленням

 

до 16.00 11 вересня

Вибір  вступниками  місця  навчання  на  місця  за  кошти

фізичних та юридичних осіб

 

до 16.00 16 вересня

Зарахування на навчання за рахунок цільових пільгових

державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

 

до 16.00 18 вересня

ІІ етап (навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб)

Початок прийому заяв та документів

 

 

 

 

 

не проводиться

05 жовтня

Закінчення прийому документів

16 жовтня

 

Фахові вступні випробування (за графіком проведення)

19 жовтня –

23 жовтня

Оприлюднення рейтингових списків осіб вступників

26 жовтня

Вибір  вступниками  місця  навчання  на  місця  за  кошти

фізичних та юридичних осіб

 

28 жовтня

Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних

осіб

не пізніше

30 жовтня

 

Для вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 Економіка» та галузей    знань    07    «Управління    та    адміністрування»,    28 «Публічне    управління    та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обов’язковим є складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики (математики або історії для небюджетних конкурсних пропозицій) за графіком УЦОЯО та фахового вступного випробування.

 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА 1 СКОРОЧЕНИЙ, 2, 3 КУРСИ

 

  1. Копія документа, що посвідчує особу/свідоцтво про народження (3 шт., 5 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку);
  2. Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (в кого пластиковий паспорт !) (2 шт.);
  3. Копія ідентифікаційного коду (3 шт., 5 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку);
  4. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього (2 шт.);
  5. Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;
  6. Інформаційна картка (з балами ЗНО);
  7. Медична довідка форми О-086 (У-086) (оригінал + 1 копія);
  8. Військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка) – для військовозобов’язаних; посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників (оригінал + 1 копія);
  9. Кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см (4 шт., 6 шт. – для тих хто планує проживати в гуртожитку).

 

УВАГА! Копії документів приймаються ВИКЛЮЧНО за умови наявності оригіналів!

 

 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування, 1ск, 2, 3 курс

 

Структ. підрозділ

 

Код

 

Спеціальність

Освітньо- професійна програма (спеціалізація)

 

Дата, час, ауд. та вид вступного випробування на 1ск, 2, 3 курс

 

25.08.20

 

26.08.20

 

27.08.20

 

28.08.20

 

19.10.20

 

20.10.20

 

21.10.20

 

22.10.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет економіки та бізнес- адміністрування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економіка

 

 

Економіка підприємства, Економіка авіаційного транспорту

 

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

13-00,

ауд.  2к-2.418б

 

Фахове

/денна+заочна/

13-30, ауд. 2.409

Фахове

/денна+заочна/

16-00,

2к- ауд. 2.418б

 

 

 

 

Фахове (конс)

/заочна/ 13-00,

2к - ауд. 2.418б

 

 

 

Фахове /заочна/

13-30, ауд. 2.409

Фахове /заочна/

16-00,

2к- ауд. 2.418б

 

 

 

 

Економічна кібернетика, Цифрова економіка

 

 

 

Фахове

(конс)

/денна+заочна/

13-00

2к-8.302а

 

 

Фахове

/денна+заочна/

13-30, Фахове

/денна+заочна/

16-00,

2к-8.302а

 

 

 

 

Фахове (конс)

/заочна/

13-00,

2к-8.302а

 

 

Фахове

/заочна/

13-30, Фахове

/заочна/

16-00,

2к-8.302а

 

 

 

Міжнародна економіка

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

12-00,  2к-2.403

 

Фахове

/денна+заочна/

11-00, ауд. 2.407

Фахове

/денна+заочна/

14-30,  2к-2.403

 

 

 

Фахове (конс)

/заочна/

13-00,  2к-2.403

 

 

Фахове /заочна/

12-30, ауд. 2.407

Фахове /заочна/

15-00,  2к-2.403

 

 

 

 

 

071

 

 

 

Облік і оподаткування

 

 

 

 

Облік і аудит

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

12-00,

2 к -2.118

 

Фахове

/денна+заочна/

14-00, Фахове

/денна+заочна/

16-00,

2 к -2.118

 

 

 

 

 

Фахове (конс)

/заочна/

13-00,

2 к -2.118

 

Фахове

/заочна/

13-30, Фахове

/заочна/

16-00,

2 к -2.118

 

 

 

 

072

 

 

 

Фінанси, банківська справа та страхування

 

 

 

Фінанси і кредит

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

12-00,

2 к – 2.114

 

 

Фахове

/денна+заочна/

11-00, Фахове

/денна+заочна/

12-30,

2 к – 2.114

 

 

 

Фахове (конс)

/заочна/

10-30,

2 к – 2.114

 

 

 

Фахове /заочна/

09-00, Фахове /заочна/

10-30,

2 к – 2.114

 

 

 

 

 

 

 

 

075

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг

 

 

 

Маркетинг

 

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

13-00,  2.201

 

 

Фахове

/денна+заочна/

11-00, 2.201; Фахове

/денна+заочна/

16-00,  2.201

 

 

 

 

Фахове (конс)

/заочна/

13-00,  2к-2.201,

 

 

 

Фахове /заочна/

13-30, Фахове /заочна/

16-00, 2к-2.201

 

 

 

 

Електронний маркетинг

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

13-00,  2.201

 

 

Фахове

/денна+заочна/

11-00, 2.201; Фахове

/денна+заочна/

16-00,  2.201

 

 

 

Фахове (конс)

/заочна/

13-00,  2к-2.201

 

 

Фахове /заочна/

13-30, Фахове /заочна/

16-00,

2к-2.201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

Підприємницька діяльність в авіації

 

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

13-00,

2к- 2,414/2

 

 

Фахове

/денна+заочна/

13-30, Фахове

/денна+заочна/

16-00,

2к- 2,414/2

 

 

 

Фахове (конс)

/заочна/

13-00,

2к-2,414/2

 

 

 

Фахове /заочна/

13-30, Фахове /заочна/

16-00, 2к- 2,414/2

 

 

 

Підприємництво та бізнес- технології

 

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

13-00, ауд.2,414/2

 

Фахове

/денна+заочна/

13-30, ауд. 2,414/2, Фахове

/денна+заочна/

16-00, ауд.2,414/2

 

 

 

Фахове (конс)

/заочна/

13-00, ауд.2,414/2

 

 

Фахове /заочна/

13-30, ауд. 2,414/2, Фахове /заочна/

16-00, ауд. 2,414/2

 

 

 

 

 

Митна та біржова справа

 

 

 

 

Фахове

(конс)

/денна+заочна/

13-00, ауд. 2,414/2

 

 

Фахове

/денна+заочна/

13-30, ауд.2,414/2

Фахове

/денна+заочна/

16-00, ауд.2,414/2

 

 

 

 

Фахове (конс)

/заочна/

13-00, ауд.2,414/2

 

 

 

Фахове /заочна/

13-30, ауд.2,414/2, Фахове /заочна/

16-00, ауд.2,414/2

 

Вартість підготовки фахівця ОС “Бакалавр” на 2020/2021 н.р.