ОНП Маркетинг PhD

Навчальні плани

Анкетування щодо вдосконалення ОНП

1. Анкета № 1 для опитування НПП, що забезпечують підготовку здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг»

 
2. Анкета № 2. Анкета визначення думки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти стосовно змісту та наповнення освітньо-наукової програми (ОНП) «Маркетинг»
 
3.  Анкета № 3. Опитування щодо академічної доброчесності здобувачів третього освітньо-наукового рівня
 
4. Анкета № 4 ОНП "Стейкхолдери"

Освітня складова (ОС) підготовки здобувачів вищої освіти третього рівня (доктор філософії) за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Код н/д
Компоненти освітньо-наукової програми
РНП
Силабус
1.1 Цикл дисциплін з оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями
ОК1.1.1
Філософія науки та інновацій
ОК1.1.2
Інноваційні методи прийняття рішень в соціотехнічних та соціокультурних системах
ОК1.1.3
Когнітивні технології прогнозування стану соціотехнічних та соціокультурних систем
1.2 Цикл дисциплін із набуття універсальних навичок дослідника та викладача
ОК1.2.1

Правове, економічне та інформаційне забезпечення наукових досліджень

+ + +
ОК1.2.2

Андрагогіка та інноваційні освітні технології вищої школи

1.3 Цикл дисциплін із оволодіння глибинними знаннями зі спеціальності
ОК1.3.1

Тенденції розвитку та сучасний міждисциплінарний науковий дискурс у галузі маркетингу

ОК1.3.2

Штучний інтелект в маркетингу

ОК1.3.3

Глобальний маркетинг

ОК1.3.4

Екологічний маркетинг у системі еколого-економічного управління

ОК1.3.5

Стратегічне управління ланцюгами створення цінностей

1.4 Цикл дисциплін зі здобуття мовних компетентностей
ОК1.4.1

Англійська мова наукового спрямування

ОК1.4.2

Академічне письмо англійською мовою (English academic writing)