ОНП Маркетинг PhD

СПИСОК здобувачів вищої освіти третього рівня (доктор філософії) за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Інформація щодо участі здобувачів вищої освіти третього рівня (доктор філософії) у науково-дослідній роботі Національного авіаційного університету

ОНП Маркетинг 075

1. Анкета № 1 для опитування НПП, що забезпечують підготовку здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг»
 
2. Анкета № 2. Анкета визначення думки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти стосовно змісту та наповнення освітньо-наукової програми (ОНП) «Маркетинг»
 
3.  Анкета № 3. Опитування щодо академічної доброчесності здобувачів третього освітньо-наукового рівня
 
4. Анкета № 4 ОНП "Стейкхолдери"