Склад вченої ради

В І Д О М О С Т І

про членів спеціалізованої вченої ради  Д 26.062.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня

доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 - економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),

в Національному авіаційному університеті /НАУ/ Міністерства освіти і науки України

 

 

Голова ради:

1. Смерічевський Сергій Францович - доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.04

Заступник голови:

2. Ареф¢єва Олена Володимирівна - доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.04

Вчений секретар:

3. Кравчук Наталія Миколаївна - кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.04

Члени ради:

4. Засанський Володимир  Вячеславович – д.е.н., професор, спеціальність 08.00.03

5. Касьянова Наталія Віталіївна - д.е.н., професор, спеціальність 08.00.04

6. Коба В’ячеслав Григорович - д.е.н., професор, спеціальність 08.00.04

7. Кожем’якіна Світлана Миколаївна - д.е.н., професор, спеціальність 08.00.03

8. Колбушкін Юрій Петрович - д.е.н., спеціальність 08.00.03

9. Корж  Марина Володимирівна - д.е.н., професор, спеціальність 08.00.04

10. Пащенко Юрій Євгенович – д.е.н., професор, спеціальність 08.00.03

11. Пілецька Саміра Тимофіївна - д.е.н., доцент, спеціальність 08.00.04

12. Подрєза Сергій Михайлович – д.е.н., професор, спеціальність 08.00.04

13. Разумова Катерина Миколаївна - д.е.н., доцент, спеціальність 08.00.03

14. Сунцова Олеся Олександрівна - д.е.н., професор, спеціальність 08.00.03

15. Харчишина Олена Володимирівна - д.е.н., доцент, спеціальність 08.00.04