ДИСЦИПЛІНИ ОПП ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА БАКАЛАВР

НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1

Історія української державності та культури

1.2

Господарське право

1.3

Ділова українська мова

1.4

Фахова іноземна мова

1.5

Філософія

1.6

Фізичне виховання та самовдосконалення

2. Цикл професійної та практичної підготовки

2.1. Цикл професійної підготовки

2.1.1

Вища математика для економістів

2.1.2

Теорія ймовірностей і математична статистика

2.1.3

Економічна теорія

2.1.4

Економічна інформатика

2.1.5

Маркетинг

2.1.6

Основи функціонування економіки на мікро-, макро- та мезо- рівнях

2.1.7

Фінансово-інвестиційна діяльність суб'єктів господарювання

2.1.8

Економічна статистика

2.1.9

Основи підприємництва

2.1.10

Оптимізіційні методи та моделі

2.1.11

Міжнародна економічна діяльність

2.1.12

Економічна діагностика і контролінг

2.1.13

Економетрика

2.1.14

Міжнародні ринки праці

2.1.15

Міжнародна фінансова система

2.1.16

Економіка і організація інноваційної діяльності

2.1.17

Моделювання бізнес-процесів

2.1.18

Міжнародні бізнес-процеси

2.1.19

Системний аналіз в економіці

2.1.20

Економічна кібернетика

2.1.21

Алгоритмізація та програмування в економіці

2.1.22

Економіка підприємства

2.1.23

Теорія ігор в економіці

2.1.24

Управління проектами

2.1.25

Прогнозування соціально-економічних процесів

2.1.26

Дослідження операцій

2.1.27

Фінансова математика

2.1.28

Python для бізнес-аналітика

2.1.29

Моделювання економіки

2.1.30

Когнітивна бізнес-аналітика

2.1.31

Імітаційне моделювання

2.1.32

Cистеми підтримки прийняття рішень

Вибіркові дисципліни

Семестр

Рекомендовані кафедрою

Альтернативні

2 курс

3

Гнучкі технології в управлінні командою проекту

Основи Web-технологій

3

Електронна комерція

Сучасні інтернет-технології

3

Проектування та адміністрування БД і СД

Управління персоналом в ІТ

4

Управління ІТ проектами та стартапами

Ризик менеджмент та прийняття проектних рішень

4

Ризикологія

Міжнародні платіжні системи

3 курс

5

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології

Цифрова економіка

5

Моделі та методи фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент

5

Введення в бізнес-аналіз

Бізнес-планування

6

Кібернетична безпека підприємства

Хмарні обчислення та технології блокчейну

6

Введення в аналіз Big Data

Проектний менеджмент

4 курс

7

Моделі та методи інтелектуального аналізу даних

Інформаційно-аналітичні системи управління ефективністю бізнесу

7

Моделювання та управління конфліктами

Математична логіка

7

Моделювання страхової та банківської діяльності

Актуарні розрахунки

8

Технології та моделі логістичного управління

Економіко-математичні моделі і методи в управлінні та економіці

8

WEB аналітика

Інформаційна безпека