Андрієнко Марія Михайлівна

Доцент кафедри

к.е.н.,  доцент

Досвід педагогічної роботи – 27 років, з них науково-педагогічної діяльності – 17 років.

У 2002 р. закінчила Київський університет економіки і технологій транспорту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та кваліфікацією «Менеджер-економіст». У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм сервісного обслуговування залізничних контейнерних перевезень». У 2011 році рішенням Атестаційної колегії МОН присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств транспорту.

З 2012 року працює в Національному авіаційному університеті на посаді доцента кафедри економіки, з 2019 року працює на посаді доцента кафедри міжнародної економіки по теперішній час.

 

Викладацька діяльність:

Дисципліни, що викладаються: «Вступ до спеціальності», «Теорія парламентаризму», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Провайдинг інновацій» та інші.

 

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів – механізм сервісного обслуговування складних транспортно-логістичних систем, тенденції розвитку комплексних перевезень, стратегії розвитку комбінованого транспорту, історичні передумови та фактори формування і функціонування контейнерної транспортної системи.

Автор і співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 40 наукових статей у фахових виданнях, 1 навчальний посібник з грифом МОНУ, 26 навчально-методичних праць та 5 колективних монографій.

Основні наукові праці:

  1. Андрієнко М.М. Принципи ефективності напрямів стратегічного розвитку контейнерних перевезень / М. М. Андрієнко / Україна-ЄС: Четверта міжнародна науково-практична конференція, 24-28 квітня 2018 р: тези доп. – Словакія-Чехія, 2018. – С. 260-262.
  2. Андрієнко М.М. Чинники забезпечення ефективності транспортних послуг / М. М. Андрієнко / Бізнес-навігатор: наук.-вир. журнал. – Херсон: МУБіП, 2018. – Вип. 1 (44) – С. 106-109.
  3. Андрієнко М.М. Інформаційна складова ефективності сервісного обслуговування контейнерних вантажних перевезень на залізниці / М. М. Андрієнко / Соціально-економічні аспекти розвитку підприємництва в Україні: кол. монографія. – Умань.: Уманський нац. ун-т, 2018. – С. 266-270.
  4. Андрієнко М. М. Стратегія економічного розвитку контейнерних перевезень при використанні комбінованого транспорту / М. М. Андрієнко / Актуальні питання сучасної економіки: ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція, 22 грудня 2017 р: тези доп. – Умань, 2017. – С. 10-11.
  5. Андрієнко М. М. Стратегічні напрями розвитку транспортних підприємств / М. М. Андрієнко / Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі: кол. монографія. – К.: НАУ, 2018. – С. 290-299.
  6. Андрієнко М. М., Щиголь І.В.Управління ефективністю діяльності транспортного підприємства / М. М. Андрієнко, І. В. Щиголь / Причорноморські економічні студії: наук. журнал. – Одеса: Причорн. наук.-досл. ін-т економіки та інновацій, 2018. – Вип. 35-1 – С. 37-42.
  7. Ареф’єва О.В., Андрієнко М. М., Кравченко О.Р. Економічні аспекти механізму управління фінансовим потенціалом підприємства / О. В. Ареф’єва, М. М.Андрієнко, О. Р. Кравченко / Причорноморські економічні студії: наук. журнал. – Одеса: Причорн. наук.-досл. ін-т економіки та інновацій, 2018. – Вип. 35-2 – С. 47-52.
  8. Андрієнко М. М., Нікольський В.А. Управління прибутковістю виробничої діяльності транспортних підприємств / М. М. Андрієнко, В. А. Ні кольський / Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії: наук. журнал. – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2018. – Вип. 6 (18) – С. 93-97.
  9. Андрієнко М. М. Міжнародні стратегії економічного розвитку транспортних компаній / М. М. Андрієнко / Теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки країни: Всеукраїнська науково-практична конференція, 4 травня 2019 р: тези доп. – Одеса, 2019. – С. 42-44.

 

Науково-дослідна робота:

Співавтор НДР 0108U002065 «Проблеми розвитку контейнерних перевезень на залізничному транспорті України» та НДР 0102U003293 «Основні напрямки реструктуризації та розвитку залізничного транспорту України в умовах ринкової економіки».

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів: підготовка наукових статей, доповідей на конференції. Куратор групи студентів за ОС «Бакалавр».