ДИСЦИПЛІНИ ОПП МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА БАКАЛАВР

Нормативні дисципліни

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (600 / 20,0 )

1.1

Історія української державності та культури

1.2

Господарське право

1.3

Ділова українська мова

1.4

Фахова іноземна мова

1.5

Філософія

1.6

Фізичне виховання та самовдосконалення

2. Цикл професійної та практичної підготовки ( 4800 / 160,0 )

2.1. Цикл професійної підготовки ( 4305 / 143,5 )

2.1.1

Вища математика для економістів

2.1.2

Теорія ймовірностей і математична статистика

2.1.3

Економічна теорія

2.1.4

Економічна інформатика

2.1.5

Маркетинг

2.1.6

Основи функціонування економіки на мікро-, макро- та мезо- рівнях

2.1.7

Фінансово-інвестиційна діяльність суб'єктів господарювання

2.1.8

Економічна статистика

2.1.9

Основи підприємництва

2.1.10

Оптимізіційні методи та моделі

2.1.11

Міжнародна економічна діяльність

2.1.12

Економічна діагностика і контролінг

2.1.13

Економетрика

2.1.14

Міжнародні ринки праці

2.1.15

Міжнародна фінансова система

2.1.16

Економіка і організація інноваційної діяльності

2.1.17

Моделювання бізнес-процесів

2.1.18

Міжнародні бізнес-процеси

2.1.19

Вступ в економічні студії світового простору

2.1.20

Міжнародна економіка

2.1.21

Крос-культурний менеджмент

2.1.22

Міжнародна економічна інтеграція

2.1.23

Економіка підприємства

2.1.24

Економіка зарубіжних країн

2.1.25

Міжнародна торгівля

2.1.26

Міжнародний економічний аналіз

2.1.27

Міжнародні ринки

2.1.28

Попередження та управління світовими кризами

2.1.29

Міжнародна конкурентоспроможність

2.1.30

Міжнародна інвестиційна діяльність

2.1.31

Міжнародна інноваційна діяльність

2.1.32

Міжнародна комерційна діяльність на авіаційному транспорті

Вибіркові дисципліни

2 курс

Назва дисципліни

Семестр

Стратегія сталого розвитку

Політичні системи світу

3

Міжнародні транспортні перевезення

Глобальні екологічні проблеми в міжнародному бізнесі

3

Міжнародна венчурна діяльність

Менеджмент знань в міжнародних компаніях

3

Облік та оподаткування у зарубіжних країнах

Міжнародні біржові ринки

4

Економіка зарубіжних країн

Податкова система зарубіжних країн

4

3 курс

Транснаціональні корпорації / Transnational corporations

Сучасна європейська кооперація / Modern European cooperation

5

Теорія ігор в економіці / Game theory in economics

Інформаційні системи та технології в міжнародному бізнесі / Information systems and technologies in international business

5

Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації / Socio-economic diagnostics in the context of globalization

Економічна політика та стандарти ЄС / Economic policy and standards of the European Union

5

Захист інформації нф / Information protection

Інституціональна економіка нф/ Institutional economics

6

Міжнародний маркетинг / International marketing

Теорія парламентаризму / Theory of parliamentarism

6

4 курс

Міжнародний консалтинг / International consulting

Міжнародна логістика / International logistics

7

Митне регулювання ЗЕД / Customs regulation of foreign economic activity

Міжнародна інноваційна діяльність/ International innovation activity

7

Міжнародна підприємницька діяльність / International business activity

Міжнародні ринки / International markets

7

Міжнародні фінансові розрахунки та валютні операції / International financial settlements and foreign exchange transactions

Фінанси зарубіжних корпорацій / Finance of foreign corporations

8

Ризикологія нф / Riscology

Адаптивна економіка нф/ The adaptive economy

8