ДИСЦИПЛІНИ ОПП МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА БАКАЛАВР

Нормативні дисципліни

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (600 / 20,0 )

1.1

Історія української державності та культури

1.2

Господарське право

1.3

Ділова українська мова

1.4

Фахова іноземна мова

1.5

Філософія

1.6

Фізичне виховання та самовдосконалення

2. Цикл професійної та практичної підготовки ( 4800 / 160,0 )

2.1. Цикл професійної підготовки ( 4305 / 143,5 )

2.1.1

Вища математика для економістів

2.1.2

Теорія ймовірностей і математична статистика

2.1.3

Економічна теорія

2.1.4

Економічна інформатика

2.1.5

Маркетинг

2.1.6

Основи функціонування економіки на мікро-, макро- та мезо- рівнях

2.1.7

Фінансово-інвестиційна діяльність суб'єктів господарювання

2.1.8

Економічна статистика

2.1.9

Основи підприємництва

2.1.10

Оптимізіційні методи та моделі

2.1.11

Міжнародна економічна діяльність

2.1.12

Економічна діагностика і контролінг

2.1.13

Економетрика

2.1.14

Міжнародні ринки праці

2.1.15

Міжнародна фінансова система

2.1.16

Економіка і організація інноваційної діяльності

2.1.17

Моделювання бізнес-процесів

2.1.18

Міжнародні бізнес-процеси

2.1.19

Вступ в економічні студії світового простору

2.1.20

Міжнародна економіка

2.1.21

Крос-культурний менеджмент

2.1.22

Міжнародна економічна інтеграція

2.1.23

Економіка підприємства

2.1.24

Економіка зарубіжних країн

2.1.25

Міжнародна торгівля

2.1.26

Міжнародний економічний аналіз

2.1.27

Міжнародні ринки

2.1.28

Попередження та управління світовими кризами

2.1.29

Міжнародна конкурентоспроможність

2.1.30

Міжнародна інвестиційна діяльність

2.1.31

Міжнародна інноваційна діяльність

2.1.32

Міжнародна комерційна діяльність на авіаційному транспорті

Вибіркові дисципліни

Семестр

Рекомендовані кафедрою

Альтернативні

2 курс

3

Стратегія сталого розвитку

Політичні системи світу

3

Міжнародні транспортні перевезення

Глобальні екологічні проблеми в міжнародному бізнесі

3

Міжнародна венчурна діяльність

Менеджмент знань в міжнародних компаніях

Теорія парламентаризму

Міжнародні біржові ринки

4

Облік та оподаткування у зарубіжних країнах

Податкова система зарубіжних країн

3 курс

5

Транснаціональні корпорації

Сучасна європейська кооперація

5

Теорія парламентаризму

Інформаційні системи та технології в міжнародному бізнесі

5

Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації

Інституціональна економіка

6

Міжнародний маркетинг

Цифровий маркетинг

6

Стартап міжнародних проєктів

Економічна політика та стандарти ЄС

4 курс

7

Міжнародний консалтинг

Міжнародна логістика

7

Митне регулювання ЗЕД

Міжнародний туризм

7

Міжнародна підприємницька діяльність

Міжкультурна поведінка в бізнесі

8

Міжнародні фінансові розрахунки та валютні операції

Міжнародна фінансова аналітика

8

Європейська інтеграція

Управління ризиками у міжнародному бізнесі