ДИСЦИПЛІНИ ОПП ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА

Нормативні дисципліни

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1

Історія української державності та культури

1.2

Господарське право

1.3

Ділова українська мова

1.4

Фахова іноземна мова

1.5

Філософія

1.6

Фізичне виховання та самовдосконалення

2. Цикл професійної та практичної підготовки

2.1. Цикл професійної підготовки

2.1.1

Вища математика для економістів

2.1.2

Теорія ймовірностей і математична статистика

2.1.3

Економічна теорія

2.1.4

Економічна інформатика

2.1.5

Маркетинг

2.1.6

Основи функціонування економіки на мікро-, макро- та мезо- рівнях

2.1.7

Фінансово-інвестиційна діяльність суб'єктів господарювання

2.1.8

Економічна статистика

2.1.9

Основи підприємництва

2.1.10

Оптимізіційні методи та моделі

2.1.11

Міжнародна економічна діяльність

2.1.12

Економічна діагностика і контролінг

2.1.13

Економетрика

2.1.14

Міжнародні ринки праці

2.1.15

Міжнародна фінансова система

2.1.16

Економіка і організація інноваційної діяльності

2.1.17

Моделювання бізнес-процесів

2.1.18

Міжнародні бізнес-процеси

2.1.19

Системний аналіз в економіці

2.1.20

Цифрова економіка: цифрова трансформація середовища і бізнесу

2.1.21

Основи теорії алгоритмів та програмування

2.1.22

Економіка підприємства

2.1.23

Ігрові моделі прийняття рішень

2.1.24

Введення в аналіз Big Data

2.1.25

Ризик-менеджмент та прийняття проектних рішень

2.1.26

Інтернет-технології в бізнесі

2.1.27

Моделі та методи управління складними системами

2.1.28

Python для аналізу даних

2.1.29

Моделі та методи інтелектуального аналізу даних

2.1.30

Інструментальні засоби бізнес-аналітики

2.1.31

Основи машинного навчання

2.1.32

Web-аналітика та цифровий маркетинг

Вибіркові дисципліни

Семестр

Рекомендовані кафедрою

Альтернативні

2 курс

3

Гнучкі технології в управлінні командою проекту

Управління персоналом в ІТ

3

Управління ІТ проектами та стартапами

Проектний менеджмент

3

Проектування та адміністрування БД і СД

Основи Web-технологій

4

Основи експериментальної та поведінкової економіки

Економіка соціально-трудових відносин

4

Прогнозування соціально-економічних процесів

Міжнародні платіжні системи

3 курс

5

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології

Бізнес-планування

5

Цифровий маркетинг

Хмарні обчислення та технології блокчейну

5

Введення в бізнес-аналіз

Цифрові технології в сфері фінансів

6

Захист інформації

Безпека інтернет-ресурсів нф

6

Вступ до штучного інтелекту

Електронна комерція

4 курс

7

Моделювання фінансових ринків

Інтернет-банкінг

7

Цифрові комунікації в глобальному просторі

Актуарні розрахунки

7

Цифрова логістика

Інформаційна безпека

8

Імітаційне моделювання

Математична логіка

8

Cистеми підтримки прийняття рішень

Ризикологія