ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ОПП ОБЛІК І АУДИТ БАКАЛАВР

ОБОВ`ЯЗКОВИЙ КОМПОНЕНТ ОПП «ОБЛІК І АУДИТ» БАКАЛАВР

Дисципліна в плані:
Організація роботи бухгалтерської служби
Вступ до спеціальності
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Статистика
Теорія економічного аналізу
Економіко-математичні методи в обліку та аналізі
Економічний аналіз
Фінансовий облік І
Податкова система
Фінансовий облік ІІ
Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва
Облік у банках
Облік і оподаткування у галузях економіки
Облік у суб'єктів  державного сектора
Звітність підприємства
Судово-бухгалтерська експертиза
Облік на авіаційних підприємствах

ВИБІРКОВИЙ КОМПОНЕНТ ОПП «ОБЛІК І АУДИТ» БАКАЛАВР 2022

Рекомендовані кафедрою

Альтернативні

2 курс

Бухгалтерський облік та звітність сталого розвитку

Моніторинг ризиків діяльності фінансово-кредитних установ

Стандартизація обліку і аудиту

Нормативне забезпечення обліку і аудиту

Міжнародна економіка

Міжнародно-економічна діяльність України

Аналіз ризиків діяльності суб’єктів господарювання

Облік митних розрахунків і звітності

Ціноутворення та калькулювання в галузях економіки

Основи вартісного вимірювання в обліку

3 курс

Менеджмент

HR-менеджмент

Облік у зарубіжних країнах

Оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Облік і оподаткування фінансово-кредитних установ

Експертна оцінка майна в обліку

Трансфертне ціноутворення в обліку

Аудит банківської діяльності

Аналіз банківської діяльності

Облік у неприбуткових організаціях

4 курс

Управління економічною діяльністю підприємства

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства

Обліково-контрольне забезпечення  фінансової санації та банкрутства підприємства

Облікова політика підприємства

Діджиталізація обліку

Практикум по бухгалтерському обліку

Практичний аудит

Контролінг

Внутрішній контроль та аудит