ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ОПП ОБЛІК І АУДИТ БАКАЛАВР

ОБОВ`ЯЗКОВИЙ КОМПОНЕНТ ОПП «ОБЛІК І АУДИТ» БАКАЛАВР

Дисципліна в плані:
Організація роботи бухгалтерської служби
Вступ до спеціальності
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Статистика
Теорія економічного аналізу
Економіко-математичні методи в обліку та аналізі
Економічний аналіз
Фінансовий облік І
Податкова система
Фінансовий облік ІІ
Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва
Облік у банках
Облік і оподаткування у галузях економіки
Облік у суб'єктів  державного сектора
Звітність підприємства
Судово-бухгалтерська експертиза
Облік на авіаційних підприємствах

ВИБІРКОВИЙ КОМПОНЕНТ ОПП «ОБЛІК І АУДИТ» БАКАЛАВР

Рекомендовані кафедрою
Альтернативні
Моніторинг ризиків діяльності фінансово-кредитних установ
Нормативне забезпечення обліку і аудиту
Міжнародно-економічна діяльність України
Облік митних розрахунків і звітності
Основи вартісного вимірювання в обліку
Рекомендовані кафедрою
Альтернативні
Менеджмент
HR-менеджмент
Оподаткування суб’єктів малого підприємництва
Експертна оцінка майна в обліку
Аудит банківської діяльності
Облік у неприбуткових організаціях