Історія кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування була створена наказом ректора №625/од від 20 грудня 2018 року з 01 березня 2019 року як випускова за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Кафедру очолила кандидат економічних наук, доцент Антипенко Надія Василівна.