Нормативна база

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567

«Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017р. № 40

«Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

 

Наказ Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059

«Положення про спеціалізовану вчену раду»

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11

 

 

Наказ МОН України від 17.10.2012  № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12

 

Закон України від 01.07.2014 № 1556 «Про вищу освіту»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18