Соловйова Олена Олександрівна

Соловйова Олена Олександрівна - професор кафедри економіки та бізнес технологій

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання - доцент

Сфера наукових інтересів: економіка транспорту, транспортні системи, транспортні технології, авіаційні перевезення, проблеми та перспективи розвитку авіаційної галузі

Науково-дослідні роботи, в яких викладач приймав участь:

Участь у виконанні НДР  «Науково-методичне забезпечення управління бізнес-процесами для розвитку підприємництва» (№ державної реєстрації  0118U004685, 2018-2021рр.).

Основні наукові та науково-методичні праці 

  1. Soloviova O., Pron S., Herasymenko I., Borets I.. Modeling of the transport and production complex in the growing of agricultural crops, taking into account the aviation component / S. Pron, I. Herasymenko, I.Borets // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. – VOL 2, NO 3 (104). P. 30-39. Kharkiv, Ukraine. 
  2. Соловйова О.О., Герасименко І.М..  Маркетингова діяльність авіакомпанії спецпризначення на ринку агроавіаційних послуг / І.М. Герасименко // монографія – Наукове видання, Київ, НАУ, 2016. – С.172.
  3. Соловйова О.О., Пронь С.В., Висоцька І.І.. Транспортне забезпечення технологічного процесу вирощування сільськогосподарських культур / С.В. Пронь, І.І. Висоцька // монографія – Наукове видання, Київ, НАУ, 2020. – С.172.
  4. Соловйова О.О., Герасименко І.М., Висоцька І.І.. Загальний курс транспорту / І.М. Герасименко, І.І. Висоцька // Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Транспортні технології». - К.: НАУ, 2019. – С.244. 
  5. Соловйова О.О., Савченко Л.В.. Взаємодія видів транспорту / Л.В. Савченко // Навчальний посібник для студентів напрямів підготовки 0501 «Економіка і підприємництво», 1004 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» для спеціальностей «Економіка підприємництва», «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті». - К.: НТУ, 2010. – С.95.
  6. Soloviova О. Namayeshi О., Volkovska А.. General course of transport / О. Namayeshi, А. Volkovska // Lectures Course. . - К.: NAU, 2012. - P.96.
  7. Soloviova O., Sokolova O., Borets I.. Effiency of using air transport during cargo transportation / O.Sokolova I.Borets // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. – 2018. – Volume 28, № 4. – С. 133-139.  ISSN: 2313-7525 (Hamilton, Ontario, Canada). 
  1. Соловйова О.О., Пронь С.В., Висоцька І.І.. Моделювання виконання аграрних робіт з урахуванням транспортної складової / С.В. Пронь, І.І. Висоцька // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво випуск 100 Київ НТУ, 2017р. С. 331-340. ISSN 0365-8171.
  2. Соловйова О.О., Соколова О.Є., Борець І.В., Висоцька І.І.. Організація мультимодальних перевезень вантажів за участю авіаційного транспорту / О.О. Соколова, І.В. Борець, І.І. Висоцька // Науково-технічний збірник Вісник НТУ Випуск № 1 (46). 2020. Київ НТУ – с. 35-44. 

Профіль викладача:

Google Академія  https://scholar.google.com.ua/citations?user=XHXIXRYAAAAJ&hl=uk&oi=ao

ORCID 0000-0002-7089-0067

Research Gate  https://www.researchgate.net/Olena_Soloviova2

E-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.