Перелік спеціальностей (освітньо-професійних програм)

  1. Перелік спеціальностей (освітньо-професійних програм), на які планується проведення набору здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» у 2020 році на базі  повної загальної  середньої  школи

Шифр та найменування спеціальності                         

Освітньо-професійна програма  (ОПП)

051 Економіка

 

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

Економіка авіаційного транспорту

Міжнародна економіка

Економічна кібернетика

Цифрова економіка

071 Облік і оподаткування

 Облік і аудит

072  Фінанси, банківська справа та страхування

 Фінанси і кредит

075 Маркетинг

Маркетинг

Електронний маркетинг

076  Підприємництво, торгівля  та  біржова  діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

Підприємництво та бізнес-технології

Митна та біржова справа

 

  1. Перелік спеціальностей (освітньо-професійних програм), на які планується проведення набору здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» у 2020 році на базі диплому молодшого спеціаліста зі скороченим строком навчання

Шифр та найменування спеціальності

Найменування освітньо-професійної програми

051  Економіка                                

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

075  Маркетинг

Електронний маркетинг

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

 

  1. Перелік спеціальностей (освітньо-професійних програм), на які планується проведення набору фахівців освітнього ступеня «Бакалавр»  у 2020 році

на основі диплому молодшого спеціаліста з нормативним строком навчання

Перелік небюджетних конкурсних пропозицій на другий, третій  курс з нормативним  терміном денної форми навчання ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» за якими планується набір на навчання до Національного авіаційного університету у 2020 році

  

Шифр та назва спеціальності (спеціалізації) підготовки

ступеня бакалавра

Назва

спеціалізації

(освітньої програми)

Курс

вступу

Вступні випробування

(вступ з тієї ж самої або спорідненої спеціальності )

Різниця кредитів ЄКТС

 не більше 120

Вступні випробування

(вступ з неспорідненої

спеціальності)

Різниця кредитів

ЄКТС не більше 60

051

 Економіка

Економіка  підприємства

(за видами економічної діяльності),

Економіка  авіаційного транспорту

2

1.  Українська мова та література (ЗНО)

2.  Історія України  (ЗНО)

3.  Фахове випробування

1.  Українська мова та література (ЗНО)

2.  Історія України  (ЗНО)

3.  Додаткове фахове випробування

4.  Фахове випробування

3

1.  Українська мова та література (ЗНО)

2.  Історія України  (ЗНО)

3.  Фахове випробування

1.  Українська мова та література (ЗНО)

2.  Історія України  (ЗНО)

3.  Додаткове фахове випробування

4.  Фахове випробування

051

Економіка

Міжнародна економіка

2

1.  Українська мова та література (ЗНО)

2.  Історія України  (ЗНО)

3.  Фахове випробування

1.  Українська мова та література (ЗНО)

2.  Історія України  (ЗНО)

3.  Додаткове фахове випробування

4.  Фахове випробування

3

1.  Українська мова та література (ЗНО)

2.  Історія України  (ЗНО)

3.  Фахове випробування

1.Українська мова та література (ЗНО)

2.Історія України  (ЗНО)

3.Додаткове фахове випробування

4.Фахове випробування

051

 Економіка

Економічна кібернетика,

Цифрова економіка

2

1.  Українська мова та література (ЗНО)

2.  Історія України  (ЗНО)

3.  Фахове випробування

1.Українська мова та література (ЗНО)

2.Історія України  (ЗНО)

3.Додаткове фахове випробування

4.Фахове випробування

Економічна кібернетика

3

1.  Українська мова та література (ЗНО)

2.  Історія України  (ЗНО)

3.  Фахове випробування

1.Українська мова та література (ЗНО)

2.Історія України  (ЗНО)

3.Додаткове фахове випробування

4.Фахове випробування

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

2

1.  Українська мова та література (ЗНО)

2.  Історія України  (ЗНО)

3.  Фахове випробування

1.Українська мова та література (ЗНО)

2.Історія України  (ЗНО)

3.Додаткове фахове випробування

4.Фахове випробування

 

3

1.  Українська мова та література (ЗНО)

2.  Історія України  (ЗНО)

3.  Фахове випробування

1.Українська мова та література (ЗНО)

2.Історія України  (ЗНО)

3.Додаткове фахове випробування

4.Фахове випробування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

2

1.  Українська мова та література (ЗНО)

2.  Історія України  (ЗНО)

3.  Фахове випробування

1.Українська мова та література (ЗНО)

2.Історія України  (ЗНО)

3.Додаткове фахове випробування

4.Фахове випробування

3

1.  Українська мова та література (ЗНО)

2.  Історія України  (ЗНО)

3.  Фахове випробування

1.Українська мова та література (ЗНО)

2.Історія України  (ЗНО)

3.Додаткове фахове випробування

4.Фахове випробування

075

Маркетинг

Маркетинг,

Електронний маркетинг

2

1.  Українська мова та література (ЗНО)

2.  Історія України  (ЗНО)

3.  Фахове випробування

1.Українська мова та література (ЗНО)

2.Історія України  (ЗНО)

3.Додаткове фахове випробування

4.Фахове випробування

Маркетинг,

Електронний маркетинг

3

1.  Українська мова та література (ЗНО)

2.  Історія України  (ЗНО)

3.  Фахове випробування

1.Українська мова та література (ЗНО)

2.Історія України  (ЗНО)

3.Додаткове фахове випробування

4.Фахове випробування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації,

Підприємництво та бізнес-технології,

Митна та біржова справа

2

1.  Українська мова та література (ЗНО)

2.  Історія України  (ЗНО)

3.  Фахове випробування

1.Українська мова та література (ЗНО)

2.Історія України  (ЗНО)

3.Додаткове фахове випробування

4.Фахове випробування

3

1.  Українська мова та література (ЗНО)

2.  Історія України  (ЗНО)

3.  Фахове випробування

1.Українська мова та література (ЗНО)

2.Історія України  (ЗНО)

3.Додаткове фахове випробування

4.Фахове випробування

 

  1. Перелік спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання в 2020 році  на освітній ступінь «Магістр»

 

Шифр та найменування спеціальності                         (спеціалізація)

Освітньо-професійна програма (ОПП)

 
 

051 Економіка

Економічна кібернетика

 

Цифрова економіка

 

Міжнародна економіка

 

  Економіка підприємства  (за видами економічної діяльності)

 

Економічна безпека авіаційного транспорту

 

071  Облік і оподаткування

Облік і аудит

 

072  Фінанси, банківська справа та страхування

  Фінанси і кредит

 

075 Маркетинг

Маркетинг

 

Міжнародний маркетинг

 

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

 

Підприємництво та бізнес-технології

 

073   Менеджмент

  Адміністрування фінансового моніторингу