Скібіцька Ліана Іванівна

Скібіцька Ліана Іванівна

Посада: старший викладач

Наукова ступінь:

Вчене звання:

ДОСВІД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
1992-1987- економіст, молодший науковий спiвробiтник, старший науковий спiвробiтник  Київського торговельно-економiчного iнституту.
1992-1989 - аспірантка Київського торговельно-економiчного інституту.
1992-2004 - асистент кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економiчного університету.
2004-2006 - ст. викладач кафедри менеджменту організацій Національного авіаційного університету, заступник завідувача кафедри.
2006-2007 – ст.. викладач кафедри менеджменту організацій Київського економічного інституту менеджменту „ЕКОМЕН”.
2007-2009 - ст. викладач кафедри менеджменту організацій Національного авіаційного університету,
2009-2010- доцент кафедри менеджменту організацій Національного авіаційного університету,
2010-2011- доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету,
З 01.09.2011- ст. викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету,
ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Дисципліни, що викладаються:

  1. Діловодство
  2. Менеджмент персоналу
  3. Теорія соціального управління
  4. Основи підприємницької діяльності
  5. Організація та управління виробництвом
  6. Етика ділового спілкування
  7. Рекламний менеджмент

Розклад занять на 1 семестр 2011-2012 навчального року:

Середа, 1 тиждень, 4 пара, лекція, ауд.4-203: Діловодство
Середа, 2 тиждень, 3 пара, практичне, ауд. 3-115: Діловодство
Середа, 2 тиждень, 4 пара, практичне, ауд. 2-409: Діловодство
Середа, 2 тиждень, 5пара, лекція ауд. 7-101: Теорія соціального управління
Четвер, 1 тиждень, 4 пара, практичне, ауд.7-108: Теорія соціального управління
Консультації: середа, 1 і 2 тиждень, 8.00-12.00, а. 2-207.
Навчально-методичні матеріали:
Навчальні та робочі навчальні програми дисциплін, тексти лекцій, візуальне супроводження (роздатковий матеріал), тести, задачі, завдання для контрольних робіт, питання на екзамени та заліки.
Власні підручники та навчальні посібники ( з грифом)

Назва праць

Назва видавництва журналу (рік, номер) або номер авторського свідоцтва, патенту

Кількість друк. арк.

Прізвище співавторів робіт

1.

Діловодство

Навчальний посібник.-К.: Центр учбової літератури, 2006.- 224 с.

224

   -

2.

Менеджмент

Навчальний посібник.-К.: Центр учбової літератури, 2007.- 416 с.

416
208

Скібіцький О. М.

3.

Конфліктологія

Навчальний посібник.-К.: Центр учбової літератури, 2007. – 384 с.

 

 384

  -

4.

Діловодство

Навчальний посібник. Друге видання. –К.:Кондор, 2009. – 220 с. (Гриф МОН України. Лист № 1.4/18-Г-2293 від 31.10.08 р.)

220

 -

5.

Конфліктологія

Навчальний посібник. Друге видання. –К.: Кондор, 2009. – 384 с. (Гриф МОН України. Лист № 1.4/18-Г-2294 від 31.10.08 р.)

384

 -

6.

Лідерство та стиль роботи менеджера

Навчальний посібник. –К.: Центр учбової літератури, 2009. –192 с. (Гриф МОН України. Лист № 1.4/18-Г-355 від 09.01.2009)

192

 -

7.

Тайм-менеджмент

Навчальний посібник для студ. економ. вузів. –К.: Кондор, 2009. – 528 с. (Гриф МОН України. Лист № 1.4/18-Г-2290 від 31.10.08 р.)

528

 -

8.

Організація праці менеджера

Навчальний посібник К.: Центр учбової літератури, 2010. –360 с. (Гриф МОН України. Лист № 1.4/18-Г-1464 від 25.06. 2008)

360

 -

9.

 Менеджмент   підприємницької   діяльності. Книга   перша: Організація   бізнесу

Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2010. – 820 с. (Гриф МОН України. Лист № 1.4/18-Г-2293 від 31.10.08 р.)

820
410

 Скібіцький   О. М.

10.

Організаційна культура та корпоративний імідж підприємства

Навчальний посібник.- Освіта України.2010. -248 с. (Гриф МОН України. Лист № 1.4/18.2-1514 від 15.07.08 р.)

248
124

Дяченко Т. О.

11.

Організація праці менеджера. Практикум

Навчальний посібник К.: Освіта України, 2011.–354 с. (Гриф МОН України. Лист № 1.4/18-Г-1464 від 25.06. 2008)

354
177

 Сівшенко Т. В.

12.

Управління інвестиціями та інноваціями

Навчальний посібник. – К.: «Кондор», 2010. – 184 с.

184
92

Жаворонкова Г.В.,  Туз О. І., Сівашенко Т. В.

13.

 Організація бізнесу.  Менеджмент   підприємницької   діяльності.

Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2011 – 840 с. . (Гриф МОН України. Лист № 1/11-10584 від 17.11.2010 р.)

912
304

Скібіцький О. М.,  Матвєєв В. В.

НАУКОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ
Відомості про наукову спеціальність, вчене звання:
Підготовка до захисту дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за темою «Антикризове управління авіаційними підприємствами».
Наукові праці:
Всього -75, в т.ч. 35 за період з 2000 р.:
Список наукових та навчально-методичних праць за період з 2000 по 2011 роки

Назва праць

Рукопис чи друк

Назва видавництва журналу (рік, номер) або номер авторського свідоцтва, патента

Кількість друк. арк.

Прізвище співавторів робіт

1

Вплив державного регулювання на стабілізацію економіки України

друк

Вісник Київського державного торговельно-економічного університету. №3, 2000р. Фахове видання.

6

 -

2

Складові державної регіональної політики в Україні

друк

Сучасні економічні проблеми розвитку підприємництва. Збірник наукових праць.-К.: КНТЕУ, 2000р. Фахове видання.

7

 -

3

Напрямки державної регіональної політики.

друк

Науковий вісник Полтавського кооперативного інституту №1. Серія “Економічні науки”.-Полтава, 2000. Фахове видання.

3

 -

4

Територіальне регулювання споживчого ринку

друк

Науковий вісник Полтавського кооперативного інституту №2. Серія “Економічні науки”.-Полтава, 2001. Фахове видання.

3

 -

 5

Становлення та розвиток організаційної культури підприємств

 рук.

Матеріали Четвертої міжнародної науково-практичної конференції „Наукові дослідження та експеримент -2008”.- Полтава: „Інтерграфіка”, 2008.- Том 12..- С. 129-134.

4

  -

 6

Теоретичні аспекти антикризового управління підприємством

друк.

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання”.-К.: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2008.- С. 56-59.

3
1

 Жаворонкова  Г. В., Скібіцький  О. М .

 7

Методологічні питання підготовки фахівців з менеджменту організацій

друк.

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми впровадження кредитно-модульної системи очима студентів та викладачів”-Харків:ХДТУБА, 2008.-С.294-297.

4
2

Скібіцький О. М.

 8

Комп’ютеризація учбового процесу та наукової роботи кафедрами менеджменту

друк.

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми впровадження кредитно-модульної системи очима студентів та викладачів”-Харків:ХДТУБА, 2008.- С. 289-291.

3

  -

 9

Взаємозв‘язок культури управління та корпоративного іміджу підприємства

друк.

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник наукових праць: Випуск 18.-Київ: НАУ, 2008.-С. 96-107. Фахове видання.

11

   -

 10

 Інформаційна   безпека   підприємницьких   структур

друк.

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник наукових праць: Випуск 18.-Київ: НАУ, 2008.-С. 107-116. Фахове видання.

9
5

Жаворонкова   Г. В.

 11

Інформаційне забезпечення конкурентоздат-ності підприємства

друк.

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник наукових праць: Випуск 18.-Київ: НАУ, 2008.-С.126-135. Фахове видання.

10
5

Скібіцький  О. М.

 12

Нотатки на полях стандарту освіти

друк.

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник наукових праць: Випуск 18.-Київ: НАУ, 2008.- С.136-147. Фахове видання.

12
6

Скібіцький  О. М.

  13

 Класифікація ризиків 

 друк.

Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету - Випуск 1(13).-Хмельницький: ХЕУ, 2008.- с.166.- С. 139-147. Фахове видання.

8
4

Туз О. І..

14

Значення ризикозахищеності підприємства в антикризовому менеджменті

друк.

Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету - Випуск 1(13).-Хмельницький: ХЕУ, 2008.- с.166.- С.63 -69. Фахове видання

6

 -

15

Проведення організаційних змін як засіб подолання криз 

друк.

Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету - Випуск 4(12).-Хмельницький: ХЕУ, 2009.- с.166.- С.354 - 361 Фахове видання

7
4

Скібіцький О. М.

16

Формування системи лідерства в організації 

друк.

Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету - Випуск 1(13).-Хмельницький: ХЕУ, 2008.- с.166.- С. 56.- 63. Фахове видання

8

 -

  17

 Організація взаємодії та повноважень при розподілі та кооперації управлінської праці

друк.

Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету - Випуск 2(14).-Хмельницький: ХЕУ, 2009.- с.166.- С.120-127. Фахове видання.

7
3

 Жаворонкова Г. В., Скібіцький О. М.

18

Криза як етап життєвого циклу розвитку підпри-ємства

друк.

Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету - Випуск 1(13).-Хмельницький: ХЕУ, 2008.- с.166.- С. 147-151 Фахове видання

4
2

Туз О. І.

19

Ассесмент-технологія як засіб стабілізації мобільності персоналу

друк.

Наука й економіка. –  Хмельницький: ХЕУ.-2009.  2009. – Вип. 2 (14). – С. 116-127. Фахове видання.

7

 -

20

 Постановка і реструктуризація управлінського обліку в організації

друк.

Сучасні проблеми менеджменту: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НАУ, 2008. – Т.1. – С.90-95.

5

 -

21

Перевірки державних контролюючих органів

друк.

Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журнал.- Вип. 1-2 //голов. ред. О. П. Степанова.-К.: НАУ, 2009.-488 с. С. 287-293 Фахове видання.

7
4

Туз О. І.

22

Франчайзні системи у бізнесі

друк.

Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журнал.- Вип. 1-2 /голов. ред. О. П. Степанов.- К.: НАУ, 2009.-488 с. С. 371-376 Фахове видання.

5
3

 Скібіцький   О. М.   

23

Сутність та особливості обліку на підприємстві

друк.

Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журнал.- Вип. 3-4 /голов. ред. О. П. Степанов.- К.: НАУ, 2009.-476 с. С. 371-376 Фахове видання.

 

  -

24  

Дослідження кризового стану виробничих систем

друк.

Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2009».– Т. 3.- К.: НАУ, 2009. С. 23.71 -23.74.

4

                        - 

25

Актуальність тайм-менеджменту

друк.

Сучасні проблеми менеджменту. Міжнародна науково-практична конференція. Том 2.- К.: НАУ, 2009. С. 38-41.

4
2

 Канюка І. С.

26

Управління підприємством у кризі

друк.

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник наукових праць: Випуск 23.- К.: НАУ, 2009.- 226 с. С. 159-168 Фахове видання.

9
5

 Сівашенко Т. В.

27

Сутність методів антикризового управління

друк.

Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 33.- К.: НАУ, 2010.- 224 с. С. 107 – 117. Фахове видання.

10
5

 Сівашенко Т. В.

28

Корпоративне управління в Україні: інтелектуальний капітал, персонал, якість

друк.

Монографія / За ред.. В. І. Щелкунова, Г. В. Жаворонкової.- К.: Наукова думка, 2010.- 616 с.

616
20

Щелкунов В. І., Жаворон кова Г.В, та інші, всього 24 особи

29

Організація самостійної роботи студентів з вивчення соціально-психологічних питань управління

друк.

Сучасні проблеми менеджменту: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НАУ, 2010. С.90-95.

5
3

Сівашенко Т.В.

30

Проблеми готельного франчайзингу

друк.

Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми глобальних процесів у cвітовій економіці» – К.: НАУ, 2010. 179 с., С.162-164.

2
1

Скібіцький  О. М.

31

Інвестиції та інновації в антикризовому менеджменті

друк.

Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: тези доповідей науково-практичної конференції. – К.: НАУ 2010. – 164 с., С. 48-50.

2
1

Туз О. І.

32

Кризовий стан підприємства як об’єкт управління

друк.

Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції «АВІА02011».- Т. –К.: НАУ. С.30.44-30.47

4

-

33

 Психологія   відповідальності   в антикризовому   менеджменті

елек. .вид.

Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць:Електронне фахове видання, Випуск 1, 2011 р.- К.: НАУ, 2011

8

-

34

Керівництво і лідерство в антикризовому управлінні підприємством

друк.

Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 36.- К.: НАУ, 2011.- 206 с. С. 88 –95.

8

-

35

Використання працівників у подоланні опору змінам

друк.

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник наукових праць: Випуск 23.- К.: НАУ, 2011.- 226 с. С. 159-168.

6

-

Керівництво аспірантами
Аспіранти, які проходять підготовку:

Аспіранти, що захистилися:

НДР, у виконанні яких приймала участь Скібіцька Л.І.:

Впровадження наукових робіт у виробництво

Організація науково-дослідної роботи студентів
Студентські наукові школи, гуртки

Студенти-випускники ІНТ – канд.. наук НАУ

Студенти – призери конкурсів, олімпіад:

Студенти - іменні  стипендіати