Командровська Вероніка Євгенівна

 

Командровська Вероніка Євгенівна – доцент кафедри економіки та бізнес технологій

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання - доцент

Сфера наукових інтересів: інноваційний розвиток підприємств, організаційно-економічний механізм управління бізнес-процесами, стратегічне управління авіапідприємствами.

Науково-дослідні роботи, в яких викладач приймав участь:

  1. Участь у виконанні НДР «Проблеми ефективності функціонування та розвитку ринку транспортних послуг» (№ державної реєстрації  0112U008113, 2012-2015 рр.).
  2. Участь у виконанні НДР «Науково-методичне забезпечення управління бізнес-процесами для розвитку підприємництва» (№ державної реєстрації 0118U004685, 2018-2021рр.)

Основні наукові та науково-методичні праці

1.Taxation of SMEs as an Instrument of Public Impact on their Activity / N.Shlafman, O. Bondarenko, A.Zacharov, Y. Shtoka, V.Komandrovska // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 22, Special Issue 2, 2019. Режим доступу:  https:// www.abacademies.org /articles/Taxation-of-SMEs-as-an-instrument-of-Public-impact-on-their-activity-1544-0044-22-SI-2-375.pdf  (SCOPUS)

  1. Командровська В.Є. Економічний розвиток авіапідприємств в умовах агресивного стану зовнішнього середовища / В.Є.Командровська, О.О.Сунцова, І.І. Любезна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні відносини та світове господарство. Зб.наук.праць. - 2018. – Вип.20, Ч.3. – C.68-74. (фахове видання)
  2. Командровська В.Є. Використання концепції відкритих інновацій для забезпечення економічного зростання країни / В.Є.Командровська, К.В.Петриченко. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Наук.-вироб.журнал. - 2018. – Вип.5 (104) – С.83-88. (фахове видання)
  3. Командровська В.Є. Інноваційні парки як засіб активізації інноваційної діяльності в Україні / В.Є.Командровська, М.В.Колесник, В.І. Артюхов // Причорноморські економічні студії. Наук.журнал. - 2018. – Вип.36. Ч.1 – С.56-59. (фахове видання)

5.Кривицька Н.Ю. Інтеграційні процеси підприємств України: визначення, види та напрями. / Н.Ю.Кривицька, В.Є. Командровська, В.В. Андрущенко // Причорноморські економічні студії. Зб.наук.праць. - 2017. - №24. - С. 131-134. (фахове видання)

6.Командровська В.Є. Проблеми, напрями та методи підвищення ефективності конкурентних стратегій в авіаційній галузі. / В.Є. Командровська, М.В. Колесник, І.І. Любезна // Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. -  2016. – Вип.12, Ч. 1. – С.137-143. (фахове видання)

  1. Командровська В.Є. Проблеми залучення інвестицій у транспортну інфраструктуру України / В.Є. Командровська, І.І. Любезна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні відносини та світове господарство. Зб.наук.праць. - 2015. – Вип.5. – С.61-66. (фахове видання)
  2. Boiko O.V. Formation of transport and logistics clusters as condition for economic regions development of the country. / O.V. Boiko, I.V. Didovets, V.E. Komandrovska // National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine: сollective monograph edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov. Volume 2 - Kielce, Poland, 2016. – Р.251-270. (international сollective monograph)

Профіль викладача:

Google Академії https://scholar.google.com/citations?user=3IR6HD0AAAAJ&hl=en

ORCID 0000-0002-6849-5148

Publons (Researcher ID) T-8799-2018

Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Veronika_Komandrovska

E-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.