Науково-дослідна робота кафедри економічної кібернетики

 


      19-20 березня 2019 р.  відбулась Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем»

 

       Мета конференції:  апробація результатів теоретичних і прикладних досліджень, які стосуються розробки та впровадження новітніх математичних методів та моделей в системи управління економічними процесами, формування концепції інтелектуального аналізу даних для прийняття управлінських рішень, моделювання соціоекологоекономічних систем, використання інформаційних технологій в умовах побудови цифрової економіки в Україні.

         Наукова проблематика конференції:

1. Концептуальні основи моделювання систем управління

2. Системи штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних в економіці

3. Практичні аспекти моделювання соціоекологоекономічних систем

4. Проблеми управління складними системами в умовах цифрової економіки

 

        Адреса оргкомітету: Україна, 03680, Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корп. 8, ауд. 300а, тел. (044) 406-78-10, (044) 406-77-90, (099) 497-18-37

 

Матеріали конференції 

       В 2015 році на кафедрі завершено виконання держбюджетної (кафедральної) науково-дослідної роботи на тему: «Економіко-математичне моделювання процесів підвищення ефективності функціонування економічних систем».
Результати роботи застосовані в практичній діяльності кафедри економічної кібернетики факультету економіки та бізнес-адміністрування Національного авіаційного університету та в інших вищих навчальних закладах України при підготовці фахівців зі  спеціальності "Економічна кібернетика". Це дозволяє студентам як очної, так і заочної форм навчання, більш ґрунтовно оволодіти спеціальними знаннями та навичками з питань формування стратегії розвитку авіаційного транспорту за допомогою методів економіко-математичне моделювання.
      Матеріали досліджень передбачається використати у практичній діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств, в тому числі і авіаційних. На сьогодні викладачами кафедри виконується нова  НДР на тему «Управління інноваційним розвитком високотехнологічних підприємств». Термін виконання: 01.09.2015р. – 31.12.2019 р. Наукові дослідження на кафедрі здійснюються за напрямами:

  1. Математичні моделі, методи і системний аналіз в задачах оптимізації соціоекологоекономічних систем
  2. Сучасні інформаційні системи і технології в економіці
  3. Інноваційні напрямки і підходи у моделюванні та прогнозуванні економіки
  4. Моделювання та прогнозування фінансово-економічних процесів
  5. Методи аналізу динамічних процесів в нелінійних економічних системах
  6. Управління інноваційним розвитком авіаційного підприємства в умовах системної кризи
  7. Моделі прийняття рішень в багаторівневих економічних системах.

      Також кафедра виконує НДР на тему: "Розпізнавання образів з використанням машинного зору".

      Термін виконання: 01.09.18  -  30.12.21 р. 

    В рамках виконання НДР досліджуються можливості автоматизованого використання робото-технічних засобів, досліджуються сфери використання алгоритмічних мов програмування об’єктно-орієнтованого типу в авіаціній робототехніці, з метою застосування методів та інструментів реалізації машинного зору. В даний час ведеться розробка мобільного робота для розпізнавання шкідників на полях, що дозволить знизити обсяги використовуваних хімікатів та палива для аграріїв.

   Кафедра проводить значну роботу з підготовки наукових кадрів. Співробітники кафедри приймають активну участь у роботі міжнародних конференцій із залученням до наукових досліджень студентів.