ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ОПП ОБЛІК І АУДИТ МАГІСТР

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ОПП ОБЛІК І АУДИТ МАГІСТР

Дисципліна в плані:
Соціально-етичні засади обліку і оподаткування
Методологія прикладних досліджень у сфері обліку і оподаткування
Організація бухгалтерського обліку
Адміністрування податків
Організація і методика аудиту
Міжнародні стандарти фінансової звітності
Фінансовий аналіз

ВИБІРКОВИЙ КОМПОНЕНТ ОПП «ОБЛІК І АУДИТ» МАГІСТР

Рекомендовані кафедрою
Альтернативні
Управлінська звітність авіаційних підприємств
Системи оподаткування у зарубіжних країнах
Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством
Стратегічний облік
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
Стратегічний аналіз бізнес-процесів
Аудиторський консалтинг