Абітурієнту кафедри економічної кібернетики

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ:05

«СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економічна кібернетика»

Форма навчання: денна, заочна

Освітній рівень:

  • Бакалавр, кваліфікація – бакалавр з економічної кібернетики
  • Магістр, кваліфікація – магістр – науковий співробітник (економіка), економіст

Термін навчання :

  • Бакалавр – 4 роки
  • Магістр – 1,5 роки

 

 

ЗАПРОШУЄМО  ОТРИМАТИ ВИЩУ ОСВІТУ  НА  КАФЕДРІ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ!

 

За консультаціями звертайтесь за адресою:Україна, 03058, м. Київ, проспект  Космонавта  Комарова, 1, корпус 8, поверх 1, кімн. 8.023

Консультаційний  центр приймальної комісії:

+380 (044) 497 – 41 – 05

+380 (044) 406 – 70 – 38

Факультет економіки  та бізнес-адміністрування:

Корпус 2, поверх 2, кімн. 2.206.

Тел. 380 (044) 497 – 52 – 17

Кафедра економічної кібернетики:

Корпус 8, поверх 3, кімн. 8.300

Тел.: 406-77-90

Спеціалізація "Економічна кібернетика" – це сучасні можливості дослідження економічних процесів і систем, наукові підходи до розв’язання економічних проблем, високий професіоналізм, найсучасніші інформаційні технології, нові комп’ютерні методи управління та прийняття ефективних економічних рішень. Вона поєднує в собі фундаментальну економічну освіту і глибокі знання в області сучасних інформаційних технологій. Фахівець з цієї галузі вміє будувати інформаційні моделі економічних систем, вивчати поведінку цих моделей в залежності від дії різних факторів, розробляти оптимальну стратегію керування економічними системами.Сьогодні недостатньо бути кваліфікованим економістом, потрібно вміти ефективно застосовувати комп'ютерні технології при вирішенні поставлених задач. Комп'ютерне моделювання бізнес-процесів, автоматизація економічних і фінансових розрахунків значно скорочує час розв'язання задач і прийняття управлінських рішень, забезпечує точність отриманих результатів.

Специфіка спеціальності "Економічна кібернетика" полягає в поєднанні трьох різних напрямків: економіка та підприємництво, комп’ютерні технології, математичні методи та моделі в економіці. Саме цим наша спеціальність відрізняється від інших суто економічних чи ІТ спеціальностей, даючи нашим студентам дуже хороші стартові можливості. Безсумнівна перевага освіти за спеціальністю «Економічна кібернетика» - це її УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ. Випускники зможуть працювати всюди. Найголовніше, що вони отримують – це можливість мислити системно: БАЧИТИ проблеми, ПЕРЕДБАЧАТИ проблеми, ВИРІШУВАТИ проблеми.

На базі фундаментальної економічної, математичної та комп'ютерної підготовки у студентів формуються навики моделювання, програмування, використання сучасних комп'ютерних систем і технологій для вирішення прикладних задач. Спрямованість всіх практичних і лабораторних занять з фахових дисциплін на засвоєння та широке використання комп'ютерних технологій в аналізі та управлінні економічними процесами підвищує ефективність економічної спеціалізації. Для цього всі фахові дисципліни мають комп'ютерну підтримку, діє внутрішній Web-сайт кафедри, безпровідний Internet, а в навчальний процес щорічно впроваджуються нові інформаційні технології. Також на кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія «Моделювання соціоекологоекономічних систем», яка використовується як мультимедійна аудиторія при проведенні лекційних та практичних занять. Таким чином, студенти отримують лекції в електронному вигляді, що дозволяє їм краще опановувати та засвоювати новий матеріал.

Методи аналізу, які застосовуються в економічній кібернетиці, допомагають знаходити оптимальні режими керування і будувати раціональні системи обробки економічних даних, заснованих на широкому використанні обчислювальних систем. В процесі навчання студенти отримують базові знання про процеси прийняття управлінських рішень та ефективне управління підприємствами. З практичними аспектами професійної діяльності студенти знайомляться під час проходження виробничої практики в банках, страхових компаніях, на фірмах тощо.

Щороку кафедра економічної кібернетики здійснює випуск бакалаврів та магістрів спеціалізації "Економічна кібернетика", багато з яких успішно влаштувуються в Україні та за кордоном на престижну роботу, пов'язану з розробкою та використанням інформаційних систем в економіці.

Економісти-кібернетики мають високу кваліфікацію у сфері організаційного управління в економіці, володіють ефективними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням найновіших інформаційних технологій, можуть ефективно реалізовувати свої професійні знання економіста-аналітика на підприємствах, організаціях та інших установах.

Діапазон посад, на яких може працювати випускник з дипломом спеціальності «Економічна кібернетика» (а багато наших випускників уже працюють на цих посадах), надзвичайно широкий, зокрема, це: 

-                 Бізнес-аналітик,

-                 економіст -  аналітик фінансово – економічних  установ,

-                 системний аналітик, розробник інформаційних систем у різних галузях економіки,

-                 керівник аналітичного центру з обробки економічної, фінансової та облікової інформації,

-                 керівник малого підприємства,

-                 директор інформаційної служби, 

-                 віце-президент фірми з інформаційних технологій, 

-                 викладач  економічних дисциплін  та інформатики,

-                 керівник ІТ-підрозділу, 

-                 менеджмент-консультант та консультант з інформаційних технологій, 

-                 керівник підрозділу комп’ютерних послуг,

-                 керівник фінансово-економічної служби, 

-                 адміністратор комп’ютерної мережі, 

-                 адміністратор  бази даних, 

-                 аналітик з комп’ютерних систем і комп’ютерних комунікацій.

 

Що таке

економічна кібернетика?

Економічна кібернетика – це управління економікою та бізнесом з використанням новітніх інформаційних технологій

 

Що я

знатиму?

Сучасні мови програмування та інформаційні технології, економіку, фінанси, страхування, менеджмент, маркетинг, бізнес-аналітику, моделювання та прогнозування бізнес-процесів, системи прийняття рішень

Що я

вмітиму?

Розробляти, підтримувати та експлуатувати інформаційне і програмне забезпечення в різних економічних системах для прийняття ефективних економічних рішень

В чому моя

перевага?

Серед фахівців з інформаційних технологій – наявність економічної складової освіти, а серед економістів – професійні знання у сфері ІТ-технологій

Спеціалізація  «Економічна кібернетика»

Переваги:

-       Фундаментальна економічна, математична та комп’ютерна підготовка

-       Спрямованість всіх практичних і лабораторних занять з фахових дисциплін на засвоєння та широке використання комп'ютерних технологій в аналізі та управлінні економічними процесами, що підвищує ефективність економічної спеціалізації

-       Проходження виробничої практики в банках, страхових компаніях, ІТ-компаніях, на фірмах тощо

-       Затребуваність знань студентів кібернетиків на ринку праці

Ким я

можу стати?

Економістом, бізнес-аналітиком, аналітиком в компаніях мобільного зв’язку, керівником економічних підрозділів, фінансистом, адміністратором комп’ютерних мереж та баз даних, викладачем економічних дисциплін та інформатики


        
За додатковою інформацією звертайтесь: м.Київ, пр.Комарова,1, НАУ,  кафедра економічної кібернетики, корпус 8,   поверх 3, кімн. 8.300,  тел.: 406-77-90 ,  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..