Абітурієнту кафедри економічної кібернетики

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ:05

«СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»

Спеціальність: 051 «Економіка»

ОПП: «Економічна кібернетика», «Цифрова економіка»

Форма навчання: денна, заочна

Освітній рівень:

 • Бакалавр, кваліфікація – бакалавр з економічної кібернетики / цифрової економіки
 • Магістр, кваліфікація – магістр – науковий співробітник (економіка), економіст, аналітик

Термін навчання :

 • Бакалавр – 3,9 років 
 • Магістр – 1,4 роки

 

 

ЗАПРОШУЄМО  ОТРИМАТИ ВИЩУ ОСВІТУ  НА  КАФЕДРІ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ!

 

За консультаціями звертайтесь за адресою:Україна, 03058, м. Київ, проспект  Космонавта  Комарова, 1, корпус 8, поверх 1, кімн. 8.023

Консультаційний  центр приймальної комісії:

+380 (044) 497 – 41 – 05

+380 (044) 406 – 70 – 38

Факультет економіки  та бізнес-адміністрування:

Корпус 2, поверх 2, кімн. 2.206.

Тел. 380 (044) 497 – 52 – 17

Кафедра економічної кібернетики:

Корпус 8, поверх 3, кімн. 8.300

Тел.: 406-77-90

 

 

фахового вступного випробування Бакалавр_051_ЕК_2_2019

додаткового вступного випробування_Бакалавр_2_051_ЕК_2019

фахового вступного випробування_Магістр_051_ЕК_2019

додаткового вступного випробування_Магістр_051_ЕК_2019

фахового вступного випробуваня_Магістр_051_ЦЕ_2019

додаткового вступного випробування_Магістр_051_ЦЕ_2019

 

 

Спеціалізація "Економічна кібернетика" – це сучасні можливості дослідження економічних процесів і систем, наукові підходи до розв’язання економічних проблем, високий професіоналізм, найсучасніші інформаційні технології, нові комп’ютерні методи управління та прийняття ефективних економічних рішень. Вона поєднує в собі фундаментальну економічну освіту і глибокі знання в області сучасних інформаційних технологій. Фахівець з цієї галузі вміє будувати інформаційні моделі економічних систем, вивчати поведінку цих моделей в залежності від дії різних факторів, розробляти оптимальну стратегію керування економічними системами.Сьогодні недостатньо бути кваліфікованим економістом, потрібно вміти ефективно застосовувати комп'ютерні технології при вирішенні поставлених задач. Комп'ютерне моделювання бізнес-процесів, автоматизація економічних і фінансових розрахунків значно скорочує час розв'язання задач і прийняття управлінських рішень, забезпечує точність отриманих результатів.

Специфіка спеціальності "Економічна кібернетика" полягає в поєднанні трьох різних напрямків: економіка та підприємництво, комп’ютерні технології, математичні методи та моделі в економіці. Саме цим наша спеціальність відрізняється від інших суто економічних чи ІТ спеціальностей, даючи нашим студентам дуже хороші стартові можливості. Безсумнівна перевага освіти за спеціальністю «Економічна кібернетика» - це її УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ. Випускники зможуть працювати всюди. Найголовніше, що вони отримують – це можливість мислити системно: БАЧИТИ проблеми, ПЕРЕДБАЧАТИ проблеми, ВИРІШУВАТИ проблеми.

На базі фундаментальної економічної, математичної та комп'ютерної підготовки у студентів формуються навики моделювання, програмування, використання сучасних комп'ютерних систем і технологій для вирішення прикладних задач. Спрямованість всіх практичних і лабораторних занять з фахових дисциплін на засвоєння та широке використання комп'ютерних технологій в аналізі та управлінні економічними процесами підвищує ефективність економічної спеціалізації. Для цього всі фахові дисципліни мають комп'ютерну підтримку, діє внутрішній Web-сайт кафедри, безпровідний Internet, а в навчальний процес щорічно впроваджуються нові інформаційні технології. Також на кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія «Моделювання соціоекологоекономічних систем», яка використовується як мультимедійна аудиторія при проведенні лекційних та практичних занять. Таким чином, студенти отримують лекції в електронному вигляді, що дозволяє їм краще опановувати та засвоювати новий матеріал.

Методи аналізу, які застосовуються в економічній кібернетиці, допомагають знаходити оптимальні режими керування і будувати раціональні системи обробки економічних даних, заснованих на широкому використанні обчислювальних систем. В процесі навчання студенти отримують базові знання про процеси прийняття управлінських рішень та ефективне управління підприємствами. З практичними аспектами професійної діяльності студенти знайомляться під час проходження виробничої практики в банках, страхових компаніях, на фірмах тощо.

Щороку кафедра економічної кібернетики здійснює випуск бакалаврів та магістрів спеціалізації "Економічна кібернетика", багато з яких успішно влаштувуються в Україні та за кордоном на престижну роботу, пов'язану з розробкою та використанням інформаційних систем в економіці.

Економісти-кібернетики мають високу кваліфікацію у сфері організаційного управління в економіці, володіють ефективними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням найновіших інформаційних технологій, можуть ефективно реалізовувати свої професійні знання економіста-аналітика на підприємствах, організаціях та інших установах.

Діапазон посад, на яких може працювати випускник з дипломом спеціальності «Економічна кібернетика» (а багато наших випускників уже працюють на цих посадах), надзвичайно широкий, зокрема, це: 

-                 Бізнес-аналітик,

-                 економіст -  аналітик фінансово – економічних  установ,

-                 системний аналітик, розробник інформаційних систем у різних галузях економіки,

-                 керівник аналітичного центру з обробки економічної, фінансової та облікової інформації,

-                 керівник малого підприємства,

-                 директор інформаційної служби, 

-                 віце-президент фірми з інформаційних технологій, 

-                 викладач  економічних дисциплін  та інформатики,

-                 керівник ІТ-підрозділу, 

-                 менеджмент-консультант та консультант з інформаційних технологій, 

-                 керівник підрозділу комп’ютерних послуг,

-                 керівник фінансово-економічної служби, 

-                 адміністратор комп’ютерної мережі, 

-                 адміністратор  бази даних, 

-                 аналітик з комп’ютерних систем і комп’ютерних комунікацій.

 

Що таке

економічна кібернетика?

Економічна кібернетика – це управління економікою та бізнесом з використанням новітніх інформаційних технологій

 

Що я

знатиму?

Сучасні мови програмування та інформаційні технології, економіку, фінанси, страхування, менеджмент, маркетинг, бізнес-аналітику, моделювання та прогнозування бізнес-процесів, системи прийняття рішень

Що я

вмітиму?

Розробляти, підтримувати та експлуатувати інформаційне і програмне забезпечення в різних економічних системах для прийняття ефективних економічних рішень

В чому моя

перевага?

Серед фахівців з інформаційних технологій – наявність економічної складової освіти, а серед економістів – професійні знання у сфері ІТ-технологій

Спеціалізація  «Економічна кібернетика»

Переваги:

-       Фундаментальна економічна, математична та комп’ютерна підготовка

-       Спрямованість всіх практичних і лабораторних занять з фахових дисциплін на засвоєння та широке використання комп'ютерних технологій в аналізі та управлінні економічними процесами, що підвищує ефективність економічної спеціалізації

-       Проходження виробничої практики в банках, страхових компаніях, ІТ-компаніях, на фірмах тощо

-       Затребуваність знань студентів кібернетиків на ринку праці

Ким я

можу стати?

Економістом, бізнес-аналітиком, аналітиком в компаніях мобільного зв’язку, керівником економічних підрозділів, фінансистом, адміністратором комп’ютерних мереж та баз даних, викладачем економічних дисциплін та інформатики


        

 Інформація для абітурієнтів та студентів-кібернетиків

Хочете знайти застосування своїм аналітичним здібностям і знайти перспективну професію до душі? Гарний варіант — стати бізнес-аналітиком.


Наш експерт точно знає, що для цього потрібно. Про професію ми розпитали Віктора Семенова, BA Competence Manager у
Intellias, який має більше 10 років досвіду в бізнес-аналізі.

З чого краще почати вивчення бізнес-аналізу?

Початківцям завжди бракує щонайменше трьох речей: знань, досвіду та софт скілів. Критичними для бізнес-аналітика є навіть не теоретичні знання та досвід (хоча без цього теж ніяк), а софт скіли та рівень розмовної англійської.

Бізнес-аналітик – це людина, яка повинна вміти говорити та слухати інших, допомагати їм виражати свої думки та бути для них зрозумілою .

Постійно вправляйтесь в англійській та працюйте над собою

У моїй практиці менторства учням із сильними мовними і комунікативними навичками навчання давалось легше. Вони швидше адаптовувались, їм було комфортніше виконувати свою роботу, практика приносила менше стресу та вимагала менше зусиль зі сторони і ментора, і менеджера.

Тут вам можуть допомогти такі книги: The Motivation Manifesto, Strategy-In-Action та Finish What You Start.

Спілкуйтеся з іншими бізнес-аналітиками

Відвідуйте різноманітні заходи та конференції тематичного спрямування, спробуйте знайти собі ментора.  

Аналізуйте вимоги ринку, можливі ролі та вакансії

Продивляйтеся вимоги до вакансій бізнес-аналітиків в Україні та за кордоном. Це допоможе зрозуміти, які якості бізнес-аналітика найбільш потрібні зараз. Обов’язково прочитайте книжку Seven Steps to Mastering Business Analysis. Це дасть вам розуміння, як ринок та галузь бачать бізнес-аналіз з формальної точки зору.

Оцініть себе, зрозумійте свої сильні та слабкі сторони і окресліть план дій на майбутнє

Визначте для себе, ким ви хочете стати і побудуйте свій план розвитку відповідно до того, ким ви є зараз. У цьому вам можуть допомогти такі книги: How to Start a Business Analyst Career та BACM


Які можна порадити онлайн-ресурси?

Майже на всіх навчальних платформах зараз можна знайти корисні курси. Тут варто лише зазначити, що комплексних і повноцінних навчальних програм майже немає, оскільки бізнес-аналіз — наука абстрактна в теорії і конкретна на практиці. Тому з таких програм ви можете отримати лиш теоретичні знання. Складно вчитись самостійно? Зверніть увагу на книгу The Science of Self-Learning.

Серед особливо цінних ресурсів, я б хотів виділити такі книжки: Software Requirements, Agile Software Requirements, The Professional Product Owner, Mastering the Requirements Process. І, звичайно, ж BABOK (хоча, на мою думку, цю книгу потрібно читати, коли ви вже трішки розібрались в основах бізнес-аналізу).

На просторах інтернету є також доволі цікаві веб-ресурси, такі як Modern Analyst, BA Times та Bridging the gap.

Хто такий хороший бізнес-аналітик?

Бізнес-аналіз і компетенції бізнес-аналітика не закінчуються знаннями BABOK та софт скілами. Не менш важливими є знання бізнес-домену, IT-технологій та навичок проектного і командного менеджменту. Ці компетенції можуть якісно доповнити ваш професійний профіль і відкрити для вас нові можливості в такій динамічній галузі, як бізнес-аналіз в ІТ.

На мою думку, хороший бізнес аналітик повинен:

1) мати розвинені софт скіли: навички комунікації (усної та письмової), презентації, креативного мислення, вміння слухати, вирішувати проблеми, добре працювати в команді, володіти тайм-менеджментом тощо;

2) мати хороші базові знання в ІТ: бажано мати технічний бекграунд, а на вищих рівнях у професії він потрібен обов’язково;

3) володіти достатнім рівнем компетенції та експертизи в області знань бізнес-аналізу (відповідно до BACM);

4) володіти базовими знаннями QA;

5) плюсом буде розуміння UX/UI.

Є певні критерії, за якими оцінюється кожна описана вище компетенція:  

 • теоретичні знання;
 • практичний досвід;
 • underline knowledge – знання, які з’являються з досвідом, але теоретично ніде не зафіксовані, такі знання дуже цінні;
 • usage context – контекст, у якому працювала людина (домен, індустрія, технології, методології, типи проектів, обов’язки, роль, характер стейкхолдерів тощо);
 • self-attitude – особисте ставлення людини до компетенції (допомагає виявити зрілість знань спеціаліста);
 • self-assessment – оцінка себе як спеціаліста;
 • сommunity feedback – думка спільноти щодо компетенції і експертизи, наскільки людину вважають експертом (це може бути відгук колег або професійної спільноти у місті / країні). З ростом рівня кваліфікації коло спілкування розширюється і про людину формується думка серед професійної спільноти — серед колег на проекті, у компанії чи глобальніше.

У Intellias при оцінюванні рівня кваліфікації спеціаліста ми звертаємо увагу більше на софт скіли, рівень розмовної англійської мови та рівень володіння ключовими компетенціями бізнес-аналізу. В залежності від позиції і проектних особливостей фокус оцінювання може зміщуватись. Наприклад, серед додаткових експертиз можуть бути навички проектного менеджменту, знання специфічних технологій чи особливостей роботи у конкретній галузі чи індустрії.

Як бізнес-аналітику залишатися у тренді?

Поняття бізнес-аналізу та яким повинен бути бізнес-аналітик постійно розвивається. Щоб бути у тренді, потрібно тримати руку на пульсі, розуміти, як розвивається галузь, спілкуватися з колегами, брати участь у різних фазах проекту (presale, upsale, discovery, evaluation) та стежити за новинками тематичної літератури.

Раджу змінювати проекти, здобувати практичний досвід у різних галузях, пробувати використовувати бізнес-аналіз у нетипових ролях.

Різноманіття проектів та завдань допоможе розуміти аналогії, абстрактніше мислити, швидше проводити асоціації і легше знаходити рішення.

У Happy Мonday часто спрашивают, как развиваться в той или иной сфере. На этот раз мы расспросили о работе трех успешных представителей такой профессии, как бизнес-аналитик.

Чем занимается бизнес-аналитик в IТ, рассказывают:

Денис Гобов, Senior Business Analyst DataArt и основатель учебного центра Art of business analysis;

Марьян Киценко, Business Analyst и Product Owner Levi9 Ukraine; 

Юрий Гайдучок, Global Business Transformation Lead Ciklum.

Для розуміння ролі бізнес-аналітика можу порадити наступні ресурси:


Мар’ян Кіценко

 1. https://www.karlwiegers.com/books.html
 2. http://www.iiba.org/
 3. https://www.edx.org/learn/business-analysis
 4. https://www.bridging-the-gap.com/
 5. http://infopulse-univer.com.ua/training/business-analytics
 6. https://www.luxoft-training.ru/timetable/index.html
 7. https://www.softwaretestinghelp.com/
 8. https://www.computerweekly.com/


Денис Гобов

Начните читать профессиональную литературу. Я, как правило, рекомендую книгу Карла Вигерса «Разработка требований к программному обеспечению». Это отличная возможность разобраться, что к чему в профессии бизнес-аналитика. На одном дыхании читается книга Аллан Купера «Психбольница в руках пациентов». Не лишним будет ознакомится с одним из самых популярных подходов к написанию требований из книги Майка Кона «Пользовательские истории».

Есть профильные ресурсы, где можно найти интересные статьи:

Есть много профильных групп и страниц в Facebook:

Также несколько ссылок на мои выступления на профильных конференциях:

Еще будет отлично, если вы найдете знакомого бизнес-аналитика, который будет готов выступить вашим ментором. И самое важное: вам нужно будет найти руководителя проекта, который решится взять вас себе в команду для отработки навыков на практике.

 

За додатковою інформацією звертайтесь: м.Київ, пр.Комарова,1, НАУ,  кафедра економічної кібернетики, корпус 8,   поверх 3, кімн. 8.300,  тел.: 406-77-90 ,  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..