Для магістрів

Графік проведення фахових вступних випробувань на ОС «Магістр» (ІІ етап)

Спеціальність

Освітня програма

Вид вступного випробування

Дата

Час

Ауди-торія

051 Економіка

Економіка підприємства

Консультація

05.10.2020

09:40

2.412

Фахове випробування

06.10.2020

09:40

2.412

Міжнародна економіка

Консультація

05.10.2020

11-00

2.407

Фахове випробування

07.10.202

11-00

2.407

Економічна кібернетика

Консультація

05.10.2020

10.00

8.302

Фахове випробування

07.10.2020

10.00

8.302

Цифрова економіка

Консультація

05.10.2020

10.00

8.302

Фахове випробування

07.10.2020

10.00

8.302

071  Облік і оподаткування

Облік і аудит

Консультація

06.10.2020

11-00

2.113

Фахове випробування

08.10.2020

11-00

15-00

2.113

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Консультація

06.10.2020

11-00

2.114

Фахове випробування

08.10.2020

10-00

12-30

2.114

075

Маркетинг

Маркетинг

Консультація

05.10.2020

11.00

2.205

Фахове випробування

06.10.2020

10.00

13.00

2.205

076 Підприємництво, торгівля  та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

Консультація

05.10.2020

10-00

2.414/1

Фахове випробування

07.10.2020

10-00

2.414/1

Підприємництво та бізнес-технології

Консультація

05.10.2020

10-00

2.414/1

Фахове випробування

07.10.2020

10-00

2.414/1

 

 Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право») на денну та заочну форми навчання, а також для вступу осіб які здобули ступінь магістра (освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста), на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», за кошти фізичних та/або юридичних осіб, строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання:

Етапи вступної компанії

Терміни

1 етап

 

Початок реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

12 травня

Закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

18.00 05 червня

Основна сесія єдиного вступного іспиту

01 липня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 серпня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі €ВІ, вступних іспитів у ЗВО

05 серпня - 22 серпня

Фахові вступні випробування (за розкладом кафедр)

12 серпня - 14 серпня 25 серпня 26 серпня

Вступні іспилі з іноземної мови (для осіб які здобули ступінь магістра (освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста), на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

12 серпня - 14 серпня 25 серпня - 26 серпня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 01 вересня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 18.00 06 вересня

Наказ про зарахування за державним замовленням

11 вересня

Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 18 вересня

II етап (навчання та рахунок коштів фішчних та юридичних осіб)

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі ЄВІ

21 вересня -02 жовтня

Фахові вступні випробування (за розкладом кафедр)

05 - 09 жовтня

Вступні іспити з іноземної мови (дія осіб які здобули ступінь магістра (освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста), на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

05 - 09 жовтня

Надання рекомендацій дія зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

14 жовтня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

16 жовтня

Зарахування на навчання за кошти фізичних та’або юридичних осіб

Не пізніше 23 жовтня

Для вступу на навчання осіб які здобули ОС «Магістр» (ОКР «Спеціаліст»), для здобуття

ОС «Магістр»  за  всіма  формами  здобуття  освіти,  крім  спеціальностей  081  «Право»  та

293 «Міжнародне право», за кошти фізичних та/або юридичних осіб, строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання:

 

Етапи вступної компанії

Терміни

І етап

Прийом заяв та документів

05 серпня – 22 серпня

Фахові вступні випробування (за розкладом кафедр)

12 серпня – 14 серпня

25 серпня – 26 серпня

Вступні іспити з іноземної мови (для осіб які здобули ступінь

магістра (ОКР спеціаліста), на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальностей

081 «Право» та 293 «Міжнародне право»)

12 серпня – 14 серпня

25 серпня – 26 серпня

Надання рекомендацій для зарахування

до 01 вересня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 06 вересня

Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних

осіб

до 18 вересня

ІІ етап

Прийом заяв та документів

21 вересня - 02 жовтня

Фахові вступні випробування (за розкладом кафедр)

05 - 09 жовтня

Вступні іспити з іноземної мови (для осіб які здобули ступінь

магістра (ОКР спеціаліста), на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальностей

081 «Право» та 293 «Міжнародне право»)

05 - 09 жовтня

Надання рекомендацій для зарахування

14 жовтня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

16 жовтня

Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних

осіб

до 23 жовтня

 

 

Перелік документів необхідних для вступу:

 документ, що посвідчує особу;

 ідентифікаційний код;

 військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

 документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 4 фотокартки 3x4.

 

Адреса: 03680, м. Київ, проспект Любомира Гузара 1, корпус 8

Тел.: (044) 406-70-38, (044) 497-41-05, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.a, сайт: pk.nau.edu.ua

 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування, Магістратура

 

 

Структ. підрозділ

 

 

Код

 

 

Спеціальність

Освітньо- професійна програма (спеціалізація)

 

Дата, час, ауд. та вид вступного випробування до Магістратури

12.08.20

13.08.20

14.08.20

25.08.20

26.08.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет економіки та бізнес- адміністрування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економіка

 

 

 

 

Економіка підприємства

 

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

ауд. 2.412 ,

11-00

Фахове

/денна+заочна/

ауд.  2.412

8-30

Фахове

/денна+заочна/

ауд.  2.412

11-00

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

ауд. 2.412,

10-00

Фахове

/денна+заочна/

ауд. 2.412

8-30, Фахове

/денна+заочна/

ауд. 2.412 11-00

 

 

 

 

Економічна кібернетика

 

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

ауд. 8.302а,

10-00

 

 

Фахове

/денна+заочна/

ауд.   8.302а

8-30, Фахове

/денна+заочна/

ауд.8.302а

13-30

 

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

ауд.8.302а,

10-00

 

Фахове

/денна+заочна/

ауд. 8.302а,

8-30, Фахове

/денна+заочна/

ауд. 8.302а,

11-00

 

 

 

 

Міжнародна економіка

 

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

ауд. 2.407,

11-00

Фахове

/денна+заочна/

ауд.  2.407

10-00

Фахове

/денна+заочна/

ауд.  2.407

12-00

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

ауд. 2.407,

11-00

Фахове

/денна+заочна/

ауд. 2.407

8-30, Фахове

/денна+заочна/

ауд. 2.407

10-00

 

 

 

Економічна безпека авіаційного транспорту

 

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

ауд. 2.412 ,

11-00

Фахове

/денна+заочна/

ауд.  2.412

8-30

Фахове

/денна+заочна/

ауд.  2.412

11-00,

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

ауд. 2.412,

10-00

Фахове

/денна+заочна/

ауд. 2.412

8-30, Фахове

/денна+заочна/

ауд. 2.412 11-00

 

 

 

 

Цифрова економіка

 

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

ауд. 8.302а,

10-00

Фахове

/денна+заочна/

ауд.   8.302а,

8-30

Фахове

/денна+заочна/

ауд. 8.302а,

11-00,

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

ауд. 8.302а ,

10-00

Фахове

/денна+заочна/

ауд. 8.302а,

8-30, Фахове

/денна+заочна/

ауд. 8.302а,

11-00

 

 

 

 

071

 

 

 

Облік і оподаткування

 

 

 

 

Облік і аудит

 

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

10-00, 2.113

 

Фахове

/денна+заочна/

11-00, Фахове

/денна+заочна/

13-00,  2.113

 

 

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

10-00,  2.113

 

Фахове

/денна+заочна/

10-00, Фахове

/денна+заочна/

12-00,  2.113

 

 

 

 

072

 

 

Фінанси, банківська справа та страхування

 

 

 

 

Фінанси і кредит

 

 

Фахове

(конс)

/денна+заочна/

11-00, ауд. 2.114

Фахове

/денна+заочна/

11-00, Фахове

/денна+заочна/

12-30, ауд. 2.114

 

Фахове

(конс)

/денна+заочна/

11-00, ауд. 2.114

Фахове

/денна+заочна/

11-00, Фахове

/денна+заочна/

12-30, ауд. 2.114

 

 

 

073

 

 

 

Менеджмент

 

 

Адміністрування фінансового моніторингу

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

10-00, 2.305

 

Фахове

/денна+заочна/

8-30, Фахове

/денна+заочна/

11-00,  2.305

 

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

10-00, 2.305

 

Фахове

/денна+заочна/

8-30, Фахове

/денна+заочна/

11-00,  2.305

 

 

 

 

 

 

 

 

075

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг

 

 

 

Маркетинг

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

13-00, 2.205

 

Фахове

/денна+заочна/

10-00, 2.205

Фахове

/денна+заочна/

13-00,  2.205

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

13-30,  2.205

Фахове

/денна+заочна/

10-00, 2.205; Фахове

/денна+заочна/

13-30,  2.305

 

 

 

Міжнародний маркетинг

 

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

13-00, 2.205

 

 

Фахове

/денна+заочна/

10-00, 2.205

Фахове

/денна+заочна/

13-00,  2.205

 

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

13-30,  2.205

 

Фахове

/денна+заочна/

10-00, 2.205; Фахове

/денна+заочна/

13-30,  2.305

 

 

 

 

 

 

 

 

076

 

 

 

 

 

 

 

Підприємництво, торгівля та

біржова діяльність

 

 

Підприємницька діяльність в авіації

 

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

11-00, ауд. 2.418 б

 

Фахове

/денна+заочна/

11-00, 2.418 б

Фахове

/денна+заочна/

15-00,  2.418 б

 

 

Фахове (конс)

/денна+заочна/

11-00, ауд. 2.418 б

 

Фахове

/денна+заочна/

11-00, 2.418 б

Фахове

/денна+заочна/

15-00,  2.418 б

 

 

 

Підприємництво та бізнес- технології

 

 

Фахове

(конс)

/денна+заочна/

11-00, ауд. 2.418 б

 

 

Фахове

/денна+заочна/

11-00, 2.418 б

Фахове

/денна+заочна/

15-00,  2.418 б

 

 

Фахове

(конс)

/денна+заочна/

13-00, ауд. 2.418 б

 

Фахове

/денна+заочна/

11-00, 2.418 б

Фахове

/денна+заочна/

15-00,  2.418 б

 

 ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ОС МАГІСТР НА 2020/2021