Кафедра Маркетингу

Ласкаво просимо до Кафедри Маркетингу ФЕБА НАУ

 

Смерічевський Сергій Францович

Завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор

Маркетинг – філософія бізнесу

 За багаторічну історію існування, понад 40 років, кафедра маркетингу забезпечує не тільки теоретичну підготовку фахівців, але й спрямовує свої зусилля на набуття практичних умінь і навичок для ефективної роботи в реальній економіці. 

Колектив кафедри маркетингу працює відповідно до вимог часу та загальних процесів реформування освіти, готує фахівців, враховуючи незадоволений попит на висококваліфіковані кадри, що володіють необхідним рівнем професійних компетенцій в сфері стратегічного і оперативного маркетингу, ціноутворення, інформаційних маркетингових систем, маркетингових комунікацій, бенчмаркінгу, міжнародного маркетингу і всіх інших актуальних напрямків сучасного маркетингу, які необхідні для успішної підприємницької діяльності в сучасній українській і світовій економіці. 

Професорсько-викладацький склад кафедри маркетингу – фахівці найвищого рівня, які мають авторські підручники і навчальні посібники, статті в провідних наукових українських і зарубіжних виданнях. Багато з них мають практичних досвід за фахом, беруть участь в консалтингових і дослідницьких проектах.

Міжнародні зв’язки кафедри маркетингу розвиваються в рамках партнерських угод Національного авіаційного університету. Кафедра активно співпрацює в межах «Угоди про співробітництво» з  Європейським  університетом бізнесу /European University of Business/ (м. Познань, Польща). Активно формується механізм (види, форми, організаційне забезпечення та критерії визнання результатів програм) академічної мобільності професорсько-викладацького складу та студентів. Викладачі кафедри також проходили в 2016 році міжнародне стажування у Вищій школі бізнесу Національного університету ім. Льюіса /Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University/ (м. Новий Сонч, Польща).   

В міжнародних проектах наукова діяльність кафедри сьогодні спрямована на розвиток різних наукових напрямів: соціально-відповідального, стратегічного, електронного та інноваційного маркетингу, а також маркетингу територій. Отримання науково-практичних результатів міжнародної співпраці  в рамках міждержавних українсько-польських та українсько-литовських угод з колегами відповідних кафедр Європейського  університету бізнесу /European University of Business/ (м. Познань, Польща) та Каунаського технологічного університету /Kauno technologijos universitetas/ (м. Каунас, Литва) передбачається в 2018-2019р.р.