Кафедра Економіки Повітряного Транспорту

Ласкаво просимо до кафедри економіки повітряного траспорту ФЕБА НАУ!

логотип кафедри маркетингу національного авіаційного університету

"

Економіка – це мистецтво
задовольняти безмежні
потреби за допомогою обмежених
ресурсів

"

Кафедра економіки повітряного транспорту – це випускова кафедра зі спеціальності 051 «Економіка».

 

Освітні програми:

освітній ступінь «БАКАЛАВР» за освітньо-професійними програмами:

«Економіка підприємства»

«Економіка авіаційного транспорту»

 

освітній ступінь «МАГІСТР» за освітньо-професійними програмами:

«Економіка підприємства»

«Економічна безпека авіаційного транспорту»


Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Економіка підприємств авіаційного транспорту
 • Організація виробництва
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Бізнес-аналітика та консолідація інформації
 • Оцінювання вартості підприємства
 • Стратегічне управління підприємством
 • Управління інноваційною діяльністю підприємства
 • Бізнес-консалтинг в авіації
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Оцінка конкурентоспроможності та кластерний аналіз авіаційних підприємств
 • Управління витратами і бюджетування на авіапідприємстві
 • Економіка інтелектуальної власності
 • Основи економічної безпеки підприємства
 • Основи прогнозування і бізнес-планування діяльності авіапідприємств
Історія кафедри економіки повітряного трансопрту

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

 

Початком створення кафедри необхідно вважати 1958 рік, коли в складі кафедри технічної експлуатації літальних апаратів (керівник-доцент Сухарников) утворилась група під керівництвом доцента Олександра Григоровича Матвієнко, єдиного на той час в інституті кандидата економічних наук, ветерана повітряного флоту. Ця група здійснювала викладання всіх дисциплін організаційно-економічного циклу по експлуатації авіаційних підприємств. В цю групу входили: Н.Є. Нерсесова , А.І. Замедянська А.І, В.А Кулик та деякі спеціалісти-практики з підприємств Аерофлоту. В цей же період на кафедрі почали працювати Г.Б.Матвеєнко та А.М.Андрійчук.

Економічна група, про яку мова йшла вище, була передана на кафедру марксизму-ленінізму і працювала під керівництвом професора Корнієнко. В 1963 році кафедра марксизму-ленінізму була розділена на дві – марксизму-ленінізму та політичної економії і економіки цивільної авіації.

З 15 жовтня 1965 р. кафедра політичної економії і економіки цивільної авіації була поділена на кафедру політичної економії і кафедру економіки, організації і планування підприємств цивільної авіації.

Надалі, разом зі становленням інженерно-економічного факультету на базі кафедри економіки цивільної авіації утворилась кафедра матеріально-технічного постачання в цивільній авіації.

Кафедра економіки з самого початку свого існування вела економічні курси на всіх технічних факультетах, а з 1972 року після утворення економічного факультету (надалі факультет економіки і управління) і на цьому факультеті.

Основним напрямком наукової діяльності було удосконалення планування в цивільній авіації розробка методичних положень по калькулюванню собівартості продукції на авіаційному транспорті, розробка узагальнюючого показника економічної ефективності виробництва.

В 2001 р. кафедра економіки цивільної авіації стає кафедрою економіки, а з 1 лютого 2018 р. кафедру економіки реорганізовано шляхом поділу та створення на її базі кафедри економіки повітряного транспорту та кафедри економіки та бізнес-технологій.

 

Основні етапи життя кафедри:

створення економічної групи - 1958 рік;

початок створення кафедри економіки - 1963 рік;

створення кафедри політичної економії та економіки цивільної авіації на базі кафедри марксизму-ленінізму - 1965 рік;

організація кафедри економіки цивільної авіації - 1972 рік;

в 2001 р. кафедра економіки цивільної авіації стає кафедрою економіки;

в 2018 р. кафедру економіки реорганізовано шляхом поділу та створення на її базі кафедри економіки повітряного транспорту та кафедри економіки та бізнес-технологій.

 

Завідуючі кафедрою економіки:

1965-1971 рр. - Обозний Олександр Григорович

1971-1983 рр. - Діброва Георгій Савович

1983-1988 рр. - Коба В'ячеслав Григорович

1988-2000 рр. - Кулаєв Юрій Федорович

2000-2011 рр. - Щелкунов Володимир Ігорович

2011-2015 рр. - Сич Євген Миколайович

2015-2018 рр. - Сунцова Олеся Олександрівна

 

З 1 лютого 2018 р. - завідувач кафедри економіки повітряного транспорту Ареф’єва Олена Володимирівна