Напрямки діяльності ФЕБА НАУ

 
Основною метою діяльності Факультету є забезпечення умов, необхідних для отримання громадянами України та інших держав вищої освіти, підвищення їх наукової, науково-педагогічної та виробничої кваліфікації за галузями знань 0305 – Економіка та підприємництво, 0306 – Менеджмент і адміністрування, 0701 – Транспорт і транспортна інфраструктура, а також за специфічними напрямами підготовки.Головними завданнями Факультету є:

  • здійснення освітньої діяльності за визначеними галузями знань, яка забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра у відповідності до стандартів вищої освіти та досягнень власної наукової школи;
  • здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестації;
  • ведення наукових досліджень;
  • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці, розробка обґрунтованих пропозицій щодо відкриття нових спеціальностей, спеціалізацій та створення навчальних модулів;
  • розробка та впровадження нових технологій навчання;
  • сприяння працевлаштуванню випускників.