Кривицька Наталя Юріївна

images/econ-buisnes-teh/cv/

 

Доцент кафедри

к.е.н, доцент

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та бізнес-технологій

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ:  підвищення інвестиційної привабливості вищих навчальних закладів України; проблеми та перспективи інноваційного розвитку вищих навчальних закладів; управління комерційною діяльністю на внутрішніх та зовнішніх ринках; мінімізація ризиків в підприємницькій діяльності

Корпоративна пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни: 

 • «Економіка підприємства»
 • «Управління митно-посередницькими послугами»
 • «Управління комерційною та торговою діяльністю підприємств»
 • «Економіко-правове регулювання підприємницької діяльності»
 • «Основи митної справи»
 • «Економіка та організація митної логістики»
 • «Економіка та організація виробництва»
 • «Планування діяльності підприємств»

Професійне CV 

Кривицька Наталія Юріївна

Посада: доцент кафедри економіки та бізнес-технологій ФЕБА Національного авіаційного університету

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

 Досвід науково-педагогічної діяльності:        

 • В 2001 році закінчила Київський міжнародний університет цивільної авіації за спеціальністю «Маркетинг у виробничій сфері».
 • З 2002 по 2006 роки – навчалась в аспірантурі КМУЦА.
 • 2001 - 2007 роки - асистент кафедри економіки ІЕМ НАУ.
 • У січні 2007 року захистила дисертацію на тему: «Механізм управління інноваційною діяльністю освітніх організацій» за спеціальністю 08.06.01 –економіка, організація і управління підприємствами.
 • У листопаді 2007 року присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.
 • З вересня 2007 року працює на посаді доцента кафедри економіки ІЕМ НАУ.
 • У січні 2011 року присвоєне вчене звання доцента кафедри економіки.
 • З 2011 по 2015 рік виконувала обов’язки заступника відповідального секретаря приймальної комісії НАУ
 • 2015 році закінчила Державний університет телекомунікацій та присвоєно кваліфікацію Інженер із захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах
 • З 2008 року доцент кафедри економіки ІЕМ НАУ, у зв’язку з реорганізацією з 2018 року – доцент кафедри економіки та бізнес-технологій ФЕБА НАУ.

         Викладацька діяльність:               

         Дисципліни, що викладаються:

 • «Економіка підприємства»
 • «Управління митно-посередницькими послугами»
 • «Управління комерційною та торговою діяльністю підприємств»
 • «Економіко-правове регулювання підприємницької діяльності»
 • «Основи митної справи»
 • «Економіка та організація митної логістики»
 • «Економіка та організація виробництва»
 • «Планування діяльності підприємств»

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів – підвищення інвестиційної привабливості вищих навчальних закладів України; проблеми та перспективи інноваційного розвитку вищих навчальних закладів; управління комерційною діяльністю на внутрішніх та зовнішніх ринках; мінімізація ризиків в підприємницькій діяльності

За останні 5 років пройдено 4 стажування:  

ТОВ «Каргомайнд»  Тема: «Планування комерційної роботи в сучасних умовах господарювання» (2015);  

Київський національний  університет ім.Тараса Шевченко.Тема: «Літня школа Всесвітньої організації інтелектуальної власності». (2017) ;

ФОП «Ширяєв К.В.». Тема: Підприємницька та комерційна діяльність при наданні митно-посередницьких послуг.(2018);

Навчально-практичні курси з підготовки фахівців у сфері біржового ринку Національного університету біотехнологій та природоко-ристування України, Аграрної біржи та Української міжбанківської валютної біржи. Тема: «Біржова діяльність і торгівля». (2019).

Наукове консультування підприємства з організації комерційної діяльності (ТОВ «Аламед»)

Наукові праці (всього кількість) – 57

моб. тел. +38(068) 350-02-55


С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць

Кривицька Наталія Юріївна

за 2001-2019 роки

 

№  п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні

дані

Обсяг,

стор.

Співавтори

 

1

2

3

4

5

6

 

1.     

Обґрунтування розміру плати за навчання в вищому закладі освіти

Стаття

Проблеми підвищення ефективності інфрастури:  Зб. наук. пр., випуск №5. – К.:НАУ, 2001, - С.122-126

У фаховому виданні

4

 

 

2.     

Удосконалення методологічних засад визначення потреб у спеціалістах з вищою освітою

Стаття

Проблеми підвищення інфраструктури:  Зб. наук. пр., випуск №8. – К.:НАУ, 2002, - С.127-131

У фаховому виданні

4

 

 

3.     

Концептуальні засади по реформуванню підготовки кадрів для транспорту та зв’язку

Стаття

Проблеми системного підходу в економіці:  Зб. наук. пр., випуск №5. – К.:НАУ, 2003, - С.71-75

У фаховому виданні

4

 

 

4.     

Моделювання інноваційних процесів у вищих навчальних закладах

Стаття

Проблеми системного підходу в економіці:  Зб. наук. пр., випуск №13. – К.:НАУ, 2005, - С.47-51

У фаховому виданні

4

 

 

5.     

Стратегія керування Вузом з метою підготовки фахівців світового рівня якості

Тези

доповіді

Матеріали  ІІІ міжнародної наукової конференції «Проблеми економіки транспорту». м. Дніпропетровськ Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В.Лазаряна, 2003. С.20-21

1

 

 

6.     

Шляхи виходу ВНЗ України на новий інвестиційно-привабливий світовий рівень

Тези

доповіді

Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених «Політ». К. НАУ, 2004. С. 345

1

 

 

7.     

Підвищення інноваційного потенціалу управління ВНЗ

Тези

доповіді

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании. К.-Сев.:СНТУ, 2004. С. 155.

1

 

 

8.     

Удосконалення методологічних засад визначення потреб у спеціалістах з вищою освітою

Стаття

Проблеми підвищення інфраструктури:  Зб. наук. пр., випуск №8. – К.:НАУ, 2002, - С.127-131

У фаховому виданні

4

 

 

9.     

Створення умов для ефективного розвитку наукових досліджень у вузах

Тези

доповіді

Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених «Політ». К. НАУ, 2005. С. 340

1

 

10.  

Підвищення інноваційного потенціалу управління ВНЗ

Стаття

Захист інформації. – 2005.- №25 .- С. 103-107

4

 

11.  

Принятие решений по оценке инвестиций при наличии угроз и рисков

Стаття

Захист інформації. – 2006.- №1(28) .- С. 92-102

10

Хорошко В.О.

12.  

Доцільність формування механізму управління інноваційною діяльністю ВЗО

Тези

доповіді

Матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології»/ COMINFO`2006, К.- Кацівелі,-2006. С. 160-161

2

 

13.  

Дослідження впливу глобальних суспільно-економічних явищ на зміст та мету сучасних систем освіти

Тези

доповіді

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економічної безпеки в ринкових умовах». К.:НАУ, 2006. С. 37-38

1

 

14.  

Підвищення ефективності комерціалізації нового типу продукції

Тези

доповіді

Матеріали ІІІ міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології»/COMINFO`2007.К.2007.-С. 199

2

Тітов О.В.

15.  

Комерційний ризик та шляхи його зменшення

Стаття

Управління розвитком: зб.наук. ст.., випуск №14. – Х.:ХНЕУ, 2008, С. 105-107 У фаховому виданні

3

 

16.  

Аналіз проблем та шляхів розвитку  фармацевтичної галузі України

Стаття

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. пр. – Вип.19. – К .:НАУ, 2008. – С.35-42 У фаховому виданні

7

С.П. Мостова

17.  

Довгострокові аспекти розвитку ВНЗ України на тлі соціально-економічних проблем

Стаття

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. пр. – Вип.21. – К .:НАУ, 2009. – С.184-188 У фаховому виданні

2

Ширяєв К.В.

18.  

Переробка відходів як один із шляхів підвищення ефективності виробництва

Стаття

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. пр. – Вип.24. – К .:НАУ, 2009. – С.82-88 У фаховому виданні

6

Боймиструк О.В.

19.  

Аналіз проблем кредитування малого та середнього бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки України

Стаття

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. пр. – Вип.27. – К .:НАУ, 2010. – С.200-207 У фаховому виданні

7

Демченко В.О.

20.  

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів дарницького вагоноремонтного заводу (ДВРЗ) як складова загальної ефективності

Стаття

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_2/Lutak_210.htm

 

Проблеми системного підходу в економіці Електронне наукове фахове видання Збірник наукових праць У фаховому виданні

4

Лутак В.С.

21.  

Основні категорії та особливості впровадження системи управління якістю на підприємстві туристичної галузі

Стаття

Економіка. Менеджмент. Бізнес:Зб.наук.пр. – Вип.1.-К.:ДУІКТ, 2010 – С. 117-123

6

Логвіненко Н.В.

22.  

Випереджальна система освіти як один із факторів економічної безпеки вищого навчального закладу

Тези

доповіді

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економічної безпеки в ринкових умовах». К.:НАУ, 2008. С. 26-27

2

 

23.  

Ритейл як один із шляхів для виходу з кризового стану для підприємств оптової торгівлі продуктами харчування

Тези

доповіді

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економічної безпеки в ринкових умовах». К.:НАУ, 2009. С. 49

1

 

24.  

Оцінка ризиків при плануванні інвестицій в транспортну галузь

Тези

доповіді

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економіки». К.:НАУ, 2010. С. 50

1

 

25.  

Залежність комерційної діяльності підприємства на зовнішньому ринку від життєвого циклу продукції

Тези

доповіді

Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці». К.:НАУ, 2010. С. 106

1

 

26.  

Процес закупівлі обладнання в сучасних економічних умовах

Стаття

Економіка, менеджмент, бізнес: зб. наук. праць. -  Київ: ДУІКТ, 2012. - Вип.1(5) – 214. - - С.-146-152.

У фаховому виданні.

6

Шонія Б.Г.

 

27.  

Шляхи підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства дистриб’ютора

Стаття

Сучасна економіка.- 2012.- Вип.8- 86. - С.-53-59.

У фаховому виданні.

9

Кривохижа М.В.

 

28.  

Планування діяльності підприємства з врахуванням впливу зовнішнього середовища

Тези

допо-віді

Сучасні проблеми економіки: міжнародна науково-практична конференція, 15 жовтня: тези доп. – К., 2012. – С. 39.

1

 

 

29.  

Виявлення витрат на замовлення, розробку та закупівлю нового обладнання

Тези

допо-віді

Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами: міжнародна науково-практична конференція, 15-16 березня : тези доп. – К., 2012. – С. 54.

1

 

 

30.  

Інформаційно-методичні проблеми документального супроводу транскордонних інтермодальних перевезень

Стаття

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2014. – Вип. 39.– 178.-С.104 -110 .

У фаховому виданні.

6

Шонія Б.Г.

 

31.  

Інноваційний потенціал підприємства та розвиток його складових у посткризовий період

Стаття

Вісник Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова: зб. наук. праць.- Одесса: ОНУ, 2014.- Вип. 2/3.- 169.- С.148-152

4

Командровська В.Є.

Домашевська К.І.

 

32.  

Проблеми та перспективи розвитку ринку транспортних послуг в Україні

Тези доповіді

Проблеми та перспективи розвитку ринку транспортних послуг в Україні:

[Електронне наукове фахове видання]. – 2014. -  Режим доступу: http://iem.nau.edu.ua/fep/economic/ec_nauk.php

У фаховому виданні.

1

 

 

33.  

Економіко-математичні задачі при плануванні ланцюга постачань

Стаття

Економіка, менеджмент, бізнес: зб. наук. праць. -  Київ: ДУІКТ, 2014. - Вип.1(9) – 177. - С.-68-76.

У фаховому виданні.

9

Шарифов Ф.А.

 

34.  

Обґрунтування вертикальної інтеграції підприємств в сучасних умовах господарювання

Стаття

Глобальні та національні проблеми економіки: [Електронне наукове фахове видання]. – 2016. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-10-2016

У фаховому виданні.

6

Андрущенко В.В.

 

35.  

Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків. Том 2

Корпоративні засади забезпечення конкурентоспроможності та управління капіталом комерційних банків

Монографія

Монографія. Корпоративні засади забезпечення конкурентоспроможності та управління капіталом комерційних банків. – К.: «Центр учбової літератури», 2015.- Т.2.-144 с.

144

Астапова Г.В., Арєф‘єва О.В., Матвєєв В.В.

та ін

 

36.  

Оцінка ефективності діяльності підприємства на інформаційному ринку в сучасних умовах господарювання

Тези

Тези доповідей Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція, 16-17  березня 2017 р./Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2017. – 257  с. – 66с.

 

1

 

 

37.  

Проблеми розвитку вертикально інтегрованих підприємств в Україні

тези

Тези доповідей Сучасні проблеми економіки: VІ Міжнародна науково-практична конференція, 17 жовтня 2016 р.: тези доп. – Режим доступу: електроний ресурс htth://iem.nau.edu.ua/fepp/economics/ec.php

 

1

Андрущенко В.В.

 

38.  

Підвищення економічного потенціалу комерційного підприємства

тези

Тези доповідей Проблеми розвитку потенціалу підприємства в глобальних економічних умовах. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 23 травня 2017 р. : тези доп. – Режим доступу:http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/29611/1/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%202017.pdf

1

Гриненко І.М.

 

39.  

Мотивація співробітників наукомістких підприємств до підвищення кваліфікації

друк. стаття

 

Східна Європа: економіка, бізнес та управління/ Випуск 2:  [Електронне наукове фахове видання]. – 2016. -  Режим доступу: доступу  http://easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2-2016-ukr

4

Пімжина М.С.

 

40.  

Основні аспекти концепції зайнятості в умовах фінансової нестабільності

тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси: теорія і практика». – К.: НАУ, 2017. – С.130

1

Пімжина М.С.

 

41.  

Економіко-організаційні складові механізму управління вертикально інтегрованими структурами

друк. стаття

 

The scientific method (Warszawa, Poland). - 2017. - №7 (7). - VOL.1. - S. 82-86.

4

Андрущенко В.В.

 

42.  

Інтеграційні процеси підприємств України: визначення, види та напрями

друк. стаття

 

Причорноморські економічні студії. - зб. наук. праць. -  Одесса, 2017. - Вип.24 – 265. - С.-131-135.

У фаховому виданні.

 

Андрущенко В.В.

Командровська В.Є.

 

43.  

Обгрунтування підвищення ефективності митної справи в сучасних економічних реаліях

тези

Проблеми розвитку потенціалу підприємства в глобальних економічних умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 21 травня 2018р.), Частина 2 «Управління бізнеспроцесами підприємства: реалії та потенціал ефективності». - К.: НАУ, 2018. – С. 12 -13

2

 

 

44.  

Сутність та складові комерційної діяльності хендлінгової компанії

друк.

стаття

Причорноморські економічні студії.- – Випуск (36). –  2018.– С.145-150.

У фаховому виданні

5/3

Овсак О.П., Могімі К.Б

 

45.  

Management of the personnel potential of the aviation enterprise

тези

МНТК "АВІА", North America, Апр. 2019. Available at: http://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2019/paper/view/6046/4794. Date accessed: 10 Июн. 2019.

2

 

 

46.  

Управління ризикамі при виконанні авіаційних робіт

 

стаття

[Електроний ресурс] //Інфраструктура ринку. – 2019. – №35. - Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/35-2019

У фаховому виданні

 

Тертичний Я.В.

 

47.  

Складники антикризового управління підприємницькою структурою

стаття

// Проблеми системного підходу в економіці:зб. наук. праць – 2019. – Вип. 5(73).  – С.99-104.

У фаховому виданні

5

Овсак О.П., Савицька І.А.

 

48.  

Процес забезпечення кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємства

стаття

//Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і мендежмент: зб. наук. праць – 2019. – Вип. 40.  – С.82-88.

У фаховому виданні

6

Мізик В.В.

 

49.  

Управління нематеріальними активами підприємства в сучасних умовах господарювання

 

Причорноморські економічні студії.- – Випуск (48). –  2019.– С.67-72.

У фаховому виданні

5

Марченко К.О.

 

ІІІ. Основні навчально–методичні праці за період педагогічної  діяльності

 

50.  

Стратегія підприємства

Методичні вказівки

Конспект лекцій. Частина 1 – К.: НАУ, 2006. – 80 с

80

Стасюк О.П.

Щелкунов В.І., Мухіна Л.Ф.

 

51.  

Економіка підприємства

Методичні вказівки

Методичні рекомендації до практичних занять – К.: НАУ, 2006. – 24 с

24

Кучерук Г.Ю.

Кравчук Н.Ю.

 

52.  

Економіка підприємства

Курс лекцій

Курс лекцій – К.: НАУ, 2007. – 76 с

39

Кучерук Г.Ю.

Мізюк С.Г.

Кравчук Н.Ю., М.П. Висоцька

 

53.  

Планування діяльності підприємства

Конспект лекцій

Конспект лекцій. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – 64 с.

 

64

 

 

54.  

Планування діяльності підприємства

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до практичних занять – К.: НАУ, 2008. – 32 с

32

Філатова З.В.

 

55.  

Економіка та організація інноваційної діяльності

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до проведення практичних занять – К.: НАУ, 2009. – 32 с

32

Командровська В.Є.,

Шуляр Н.М.

 

56.  

Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств

Підручник

 

Підручник. Під загальною редакцією В.І.Щелкунова.  – К.: НАУ, 2010. – 400 с.

 

Щелкунов В.І.,Овсак О.П.,Кириленко О.М.,

Філатова З.В.

 

57.  

Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств

Підручник

Підручник. – К.: НАУ, 2012. –336 с.

 

336

60

Щелкунов В.І., Овсак О.П., Кириленко О.М.,

Філатова З.В.

 

                     

 

Автор                                                                                     Н.Ю.Кривицька

 

“____”___________ 2020 р.

 

 

НДР (шифр, № реєстрацї, термін виконання, назва), у виконанні яких приймав участь викладач (науковий керівник, відповідальний виконавець, член творчого колективу)

 1. №41 – ф.6/к.61, 02.01.2002 – 31.12.2004. «Проблеми і перспективи підготовки в НАУ економістів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» - член творчого колективу.
 2. №42-ф/к.61, 01.09.2005. – 30.06.2008. «Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності функціонування підприємств в сучасних умовах господарювання» - член творчого колективу.
 3. №42/11.01.01, 01.09.2008 – 30.06.2012. «Проблеми стійкого розвитку транспорту» - відповідальний виконавец.
 4. № 473-Х07, 01.10.2008 – 01.03.2008. Методика комплексного прогнозу фінансово-господарської діяльності ДП МА „Бориспіль”- відповідальний виконавец.
 5. №49/11.01.05, 01.06.2018 – 30.05.2021. Держбюджетна (кафедральна) науково-дослідна робота «Науково – методичне забезпечення управління бізнес-процесами для розвитку підприємництва» (№ держреєстрації 0118U004685) - член творчого колективу.

 

Міжнародний маркетинг, екологічна економіка, екологічний маркетинг, економіко-математичне моделювання, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, соціальна відповідальність бізнесу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.