Дуксенко Оксана Петрівна

Старший викладач кафедри

Дуксенко Оксана Петрівна

Посада – старший викладач кафедри міжнародної економіки

Досвід науково-педагогічної діяльності – 16 років

У 1995 р. закінчила Київський міжнародний університет інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Маркетинг у виробничій сфері», у 1999 р. – аспірантуру КМУЦА, а у  2015 р. – магістратуру НАУ за спеціальністю «Консолідована інформація».

З 1998 року працювала в Київському міжнародному університеті інженерів цивільної авіації на посаді старшого викладача кафедри обліку і фінансів, з 2002 року в Міжрегіональній академії управління персоналом на посаді старшого викладача кафедри фінансів. З вересня 2018 року працює на посаді старшого викладача кафедри економіки повітряного транспорту.

Викладацька діяльність:

Дисципліни, що викладаються: «Економіка підприємства», «Контролінг», «Підприємництво і бізнес-культура».

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів – мікроекономіка, економіка транспортних підприємств, функціонування системи контролінгу на підприємстві, інформаційна безпека підприємств.

Автор і співавтор 26 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 7 наукових статей у фахових виданнях, навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни «Фінанси» та колективної монографії.

Основні наукові праці:

  1. Дуксенко О.П. Адаптація інноваційних моделей стратегічного менеджменту в галузі (на прикладі авіаційної галузі) / О.П. Дуксенко // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 38. - К.: НАУ. - 2013. - С.154 – 157.
  2. Дуксенко О.П. Аналіз ринку засобів криптографічного захисту інформації / О.П. Дуксенко, П.А. Грошко, М.О. Рябий // Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції «ITSEC»; м. Київ, 20-23 травня 2014 р., Національний авіаційний університет / - К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2014. – 176 с.
  3. Дуксенко О.П. Сучасні підходи до виявлення та ідентифікації найбільш важливих об’єктів критичної інфраструктури / О.П. Дуксенко, С.О. Гнатюк, В.М. Сидоренко // Безпека інформації: Випуск 3 (2015). – К.: НАУ, Том 21. – С. 269-275.
  4. Дуксенко О.П. Інформаційна безпека як складова комплексної системи безпеки підприємства / О.П. Дуксенко // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 46. – К.: НАУ, 2016. – 152 с.
  5. Дуксенко О.П. Сучасні підходи до оцінювання уразливостей і моделювання впливів на інформаційні системи / Ю.Є. Хохлачева Ю., С.І. Чумаченко // Вісник інженерної академії України. Теоретичний і науково-практичний журнал інженерної академії України. 2017. Випуск 3-4. – С. 142-147.

 

  1. Дуксенко О.П. Метод криптографічного захисту даних для blockchain технологій / О.П. Дуксенко, А.В. Грицак, Д.С. Присяжний // Вісник інженерної академії України. Теоретичний і науково-практичний журнал інженерної академії України. 2018. Випуск 3. – С. 23-30.
  2. Дуксенко О.П. Державне регулювання інвестиційної діяльності підприємств / О.П. Дуксенко// Адаптивне управління: теорія і практика. – [Електронне фахове видання]. – Харків, 2018. – №4(8). – Режим доступу до ресурсу: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/issue/view/11/4-8-2018-contents
  3. Дуксенко О.П. Дослідження наукових підходів до структиризаціі системи конкурентоспро-можності потенціалу розвитку підприємства / О.П. Дуксенко// Інфраструктура ринку. – [Електронне фахове видання]. – Одеса, 2019. – №32. – Режим доступу до ресурсу: http:// www.market-infr.od.ua/uk/32-2019

 

Науково-дослідна робота:

Співавтор НДР «Управління сталим розвитком інтеграційних процесів підприємств повітряного транспорту в міжнародному просторі».

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів: підготовка наукових статей, доповідей на конференції, підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах.