Наукові роботи кафедри маркетингу

Робота з аспірантами
 
В 2009-2010 н. р. захистили дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат економічних наук 1 аспірантка.

Інформаційні дані по проведенню атестації аспірантів кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення та їх загальної успішності

Науковий керівник
Аспірант
Форма навчання очна/заочна
Дата вступу
Дата закінчення навчання
Дата захисту
Загорулько В.М.
Сабірова І.М.
заочна
1.12.2006
1.12.2010
Передзахист березень 2011
Скопінцев Ю.В.
Левковська Т.А.
заочна
1.12.2006
1.12.2010
Передзахист березень 2011
Петровська С.В..
Сергієнко С.В.
заочна
1.12.2009
1.12.2013
Передзахист грудень 2013
Петровська С.В..
Василенко В.А.
очна
1.12.2009
1.12.2012
Передзахист грудень 2012

 

Довідка про навчально-методичні видання

Згідно плану, затвердженого директором ІЗДН НАУ всі навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою маркетингу та ресурсозабезпечення в рамках організації дистанційного навчання для спеціальностей 6.050108, 7.050108 забезпечені електронними варіантами навчально-методичних матеріалів, які були подані дирекції ІЗДН.

Фактичне видання рукописів в 2009-2010 н.р. (друкований варіант).

 

№ п/п
Викладачі (прізвище, ініціали)
Назва видання
Обсяг (обл. вид. арк.)
Термін видання
1
Скопінцев Ю.В., Шаповал Н.С., Сібрук В.Л., Пінчук Є.А.
Економетрія (Навчальний посібник з грифом МОН)
9,3 д. а.
2009 р.
2
Колесник М.В.
Маркетингова товарна політика (Навчальний посібник з грифом МОН)
25 д.а.
2010 р
 
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
На протязі 2009-2010 н.р. викладачі та молоді вчені кафедри Маркетингу та ресурсозабезпечення приймали участь:
 • науково-практичній конференції «Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці» (листопад 2009 р.);
 • в кафедральній науково-практичній конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України» (грудень 2009 р.);
 • ХІ Міжнародный науково-практичный конференції «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку», 11.12.2009 р.– Дніпропетровськ.
 • международной научной конференции «Наука и образование», Коломбо, Шри-Ланка, 12-22 февраля 2010.
 • ІХ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених «Політ-2010». Сучасні проблеми науки (7-9 квітня 2010 р., м. Київ).
Публікації у наукових збірниках (статті)
 
№ п/п
Назва
Характер роботи
Вихідні дані
Обсяг, д.а.
Співавтори
1
2
3
4
5
6
Шевченко Анна Валеріївна
1
Консалтингові послуги в Україні: проблеми і перспективи розвитку
друк
Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 32. – К.: НАУ, 2010. – С. 23-28.
0,375
Волкова Т.В.
Загорулько Валентин Миронович
2
Реклама як інструмент забезпечення ефективності транспортних послуг
друк
Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 32. – К.: НАУ, 2010. – С 3-9.
0,4375
 
3
Роль та значення комерціалізації технологічних інновацій
друк
Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 33. – К.: НАУ, 2010. – С. 3-9.
0,4375
 
4
Оптимізація витрат як фактор підвищення конкурентоспроможності виробничого підприємства
друк
Проблеми системного підходу в економіці: Електронний зб. наук. пр.: Випуск 1, 2010 р. // URL http:/www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html/
0,375
 
Сібрук Віктор Леонідович
5
Вплив факторів ризику на авіаційну галузь в умовах фінансової кризи
друк
Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 31. – К.: НАУ, 2009. – С. 237-241.
0,3125
 
Колесник Максим Віталійович
6
Особливості управління поведінкою споживача при оцінці товарів в концепції інституціональної теорії
друк
Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 33. – К.: НАУ, 2010. – С. 87-95.
0,5
Командровська В.Є.
7
Соціально-економічні особливості інноваційного процесу
друк
Проблеми підвищення ефективності інфра-структури: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2010. – Вип. №26. – С.61- 68.
0,5
Тофанчук А.Т.
Раменська Світлана Євгенівна
8
Система та схеми розподілення на українському ринку медпрепаратів
друк
Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 33. – К.: НАУ, 2010. – С. 55-63.
0,5
 
Борисенко Олена Сергіївна
9
Організація партнерської взаємодії авіакомпанії та рекламного агентства по досягненню результативності транспортних послуг
друк
Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 32. – К.: НАУ, 2010. – С. 77-83.
0,375
 
Созинова Ірина Валентинівна
10
Роль держави у інноваційно-інвестиційному розвитку економіки
друк
Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 32. – К.: НАУ, 2010. – С. 53-57.
0,3125
 
Петровська Світлана Володимирівна
11
Послуга: ключові поняття
друк
Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 30. – К.: НАУ, 2009. – С. 3-9.
0,4375
 
12
Аналіз можливостей застосування CRM у маркетинговій діяльності авіакомпаній
друк
Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 31. – К.: НАУ, 2009. – С. 46-51.
0,375
 
13
Методологія в сфері маркетингу
друк
Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 32. – К.: НАУ, 2010. – С 10-15.
0,375
 
14
Функції і інструменти у методології сфери маркетингу
друк
Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 33. – К.: НАУ, 2010. – С. 14-20.
0,4375
 
Криворучко Ольга Вікторівна
15
Перспективи розвитку хелдінгових компаній на українському ринку авіаційних послуг
друк
Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 30. – К.: НАУ, 2009. – С. 158-162.
0,3125
 
16
Диверсифікацій ні процеси в сучасних умовах функціонування авіаційних підприємств
друк
Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 32. – К.: НАУ, 2010. – С. 38-42.
0,3125
 
Радченко Олена Андріївна
17
Використання програм лояльності для залучення авіаклієнтури
друк
Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 32. – К.: НАУ, 2010. – С. 106-111.
0,375
 
18
Ринок туристичних послуг в умовах економічної кризи
друк
Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 33. – К.: НАУ, 2010. – С. 29-33.
0,3125
Ракитянська О.В.
Фісун Юлія Володимирівна
19
Маркетинг: правила игры меняются
друк
Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 32. – К.: НАУ, 2010. – С. 42-47.
0,375
 

Всього за 2009-2010 н.р. у фахових виданнях було опубліковано 19 наукових праць загальним обсягом 7,4375 д.а.

 
Публікації за матеріалами конференцій

 

№ п/п
Назва
Характер роботи
Вихідні дані
Обсяг, д.а.
Співавтори
1
2
3
4
5
6
Шевченко Анна Валеріївна
1
Інтеграція України в глобальну інноваційну систему
друк
«Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: збірник тез доповідей науково-практичної конференції. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – С. 11.
0,0625
 
Загорулько Валентин Миронович
2
Правові аспекти регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності
друк
Наука и образование: Сб. тр. науч.конф., Коломбо, Шри-Ланка, 12-22 февраля 2010. – С. 136-140.
0,25
Коваленко О.В., Скидоненко Н.В.
Сібрук Віктор Леонідович
3
Інвестиційна привабливість авіаційної галузі в умовах фінансової кризи
друк
«Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: збірник тез доповідей науково-практичної конференції. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – С. 13.
0,0625
 
Коваленко Ольга Василівна
4
Правові аспекти регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності
друк
Наука и образование: Сб. тр. науч.конф., Коломбо, Шри-Ланка, 12-22 февраля 2010. – С. 136-140.
0,25
Загорулько В.М., Скидоненко Н.В.
Колесник Максим Віталійович
5
Сучасні тенденції формування рекламного звернення
друк
«Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: збірник тез доповідей науково-практичної конференції. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – С. 12.
0,625
Командровська В.Є.
Криворучко Ольга Вікторівна
6
Диверсифікацій ні процеси в сучасних ринкових умовах
друк
«Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: збірник тез доповідей науково-практичної конференції. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – С. 32.
0,0625
 
7
Місце хендлінгу на ринку авіапослуг України
друк
«Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку»: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 11.12.2009р.-Дніпропетровськ. Видавництво ІМА-прес,2009.-332с.
0,3125
 
8
Цілі та напрями диверсифікації виробництва
друк
Сборник трудов международной научной конференции «Наука и образование».-Коломбо (Шри-Ланка)-Хмельницкий: Издательство ХНУ, 2010,С.128-131.
0,25
 
Хайдарова Тетяна Миколаївна
9
Определение стоимости брэндов как нематериальных активов компании
друк
«Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: збірник тез доповідей науково-практичної конференції. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – С. 42.
0,0625
 
Сабірова Індіра Мергазимівна
10
Франчайзингова модель – современный механизм хозяйствования
друк
Наука и образование: Сб. тр. науч.конф., Коломбо, Шри-Ланка, 12-22 февраля 2010. – С. 133-136.
0,25
Раменськая С.Е.
Борисенко Олена Сергіївна
11
Рекламне агентство, як спосіб досягнення результативності транспортної послуги
друк
«Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: збірник тез доповідей науково-практичної конференції. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – С. 35.
0,0625
 
Петропавловська Світлана Євгенівна
12
Роль PR в продвижении инновационных продуктов
друк
«Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: збірник тез доповідей науково-практичної конференції. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – С. 25.
0,0625
Никишова Т.В.
13
Разработка коммуникационной стратегии туристической компании в условиях финансового кризиса
друк
«Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: збірник тез доповідей науково-практичної конференції. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – С. 26.
0,0625
Соболь Е.Н.
14
Інноваційні підходи до побудови бренду
друк
«Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: збірник тез доповідей науково-практичної конференції. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – С. 27.
0,0625
Власкова Є.А.
Раменська Світлана Євгенівна
15
Франчайзингова модель – современный механизм хозяйствования
друк
Наука и образование: Сб. тр. науч.конф., Коломбо, Шри-Ланка, 12-22 февраля 2010. – С. 133-136.
0,25
Сабирова И.М.
Радченко Олена Андріївна
16
Переваги вибору реклами в умовах кризи
друк
Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку: Матеріали ХІ науково-практичної конференції . – Дніпропетровськ: ІМА-ПРЕС, 2009. – С.195-196
0,25
 
17
Форми інтеграції науки та бізнесу: міжнародний досвід і національні перспективи
друк
Наука и образование: Сборник трудов международной научной конференции. – Хмельницкий: ХНУ, 2010. – С.5-8
0,25
 
18
Ринок туристичних послуг в умовах економічної кризи
друк
Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами: Матеріали науково-практичної конференції. – К.:НАУ, 2010. – С. 85
0,0625
Ракитянська О.В.

Всього за 2009-2010 н.р. викладачами кафедри було опубліковано 18 тез доповідей загальним обсягом 2,6875 д.а.

 
Публікації студентів у наукових збірниках (статті)

 

№ п/п
Автор / науковий керівник
Назва
Характер роботи
Вихідні дані
Обсяг, д.а.
1
2
3
4
5
6
1
Волкова Т.В. / Шевченко А.В.
Консалтингові послуги в Україні: проблеми і перспективи розвитку
друк
Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 32. – К.: НАУ, 2010. – С. 23-28.
0,375
2
Ракитянська О.В. / Радченко О.А.
Ринок туристичних послуг в умовах економічної кризи
друк
Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами: Матеріали науково-практичної конференції. – К.:НАУ, 2010. – С. 85
0,0625

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами» (26 березня 2010 року)

 

№ п/п
       Доповідач       
Назва
Вихідні дані
Обсяг, д.а.
1
2
3
4
5
1
Бабійчук Н.Ю.
Проблеми сучасного розвитку маркетингу в економіці україни.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.: НАУ, 2010. – 215 с.
0,07
2
Бак Д.В.
Маркетинг інноваційних продуктів машинобудівних підприємств.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.: НАУ, 2010. – 215 с.
0,07
3
Соболь Ю.Г.
Бенчмаркінг.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.: НАУ, 2010. – 215 с.
0,07
4
Білявська І.О.
Маркетинговий потенціал картонної коробки або як працювати з упаковкою.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.: НАУ, 2010. – 215 с.
0,07
5
Кийлюк О.Ю.
Інтернет-маркетинг.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.: НАУ, 2010. – 215 с.
0,07
6
Власкова Є.А.
Маркетинг для чоловіків.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.: НАУ, 2010. – 215 с.
0,07
7
Ларіонова Т.В.
Фронтування» ринку в інноваційному бізнесі.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.: НАУ, 2010. – 215 с.
0,07
8
Менжуліна Г. О.
Рекламна діяльність туристичного підприємства.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.: НАУ, 2010. – 215 с.
0,07
9
Бабич Н.С.
Інновації допомагають споживачам виконати їхню роботу.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.: НАУ, 2010. – 215 с.
0,07
10
Примачик Т.Р.
Стратегічні інновації в побудові регіональних продажів.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.: НАУ, 2010. – 215 с.
0,07
11
Бойко К.С.
Bluetooth–маркетинг та шляхи його розповсюдження.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.: НАУ, 2010. – 215 с.
0,07
12
Глущук О.Є.
Основи соціального маркетингу та напрямки його розвитку.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.: НАУ, 2010. – 215 с.
0,07
13
Куцак І.О.
Пільгономіка – новий вид заохочення клієнтів.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.: НАУ, 2010. – 215 с.
0,07
14
Красножон А. В.
Початок маркетингу. Все набагато простіше.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.: НАУ, 2010. – 215 с.
0,07
15
Столярчук С. В.
Сарафанна реклама.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.: НАУ, 2010. – 215 с.
0,07
16
Ракитянська О.В.
Ринок туристичних послуг в умовах економічної кризи
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.: НАУ, 2010. – 215 с.
0,07

 

Тези доповідей студентів на конференції «Політ – 2010» (7-9 квітня 2010 року)

 

№ п/п
       Доповідач       
Назва
Вихідні дані
Обсяг, д.а.
1
2
3
4
5
1
Власкова. Є.А.
Використання аромамаркетингу при просуванні товару
Матеріали міжнародної наукової коференції студентів і молодих вчених «Політ-2010». Сучасні проблеми науки. – К.: НАУ, 2010.
0,07
2
Красножон А.
Зміни реалій в broadcast PR.
Матеріали міжнародної наукової коференції студентів і молодих вчених «Політ-2010». Сучасні проблеми науки. – К.: НАУ, 2010.
0,07
3
Бабич Н.С.
Бренд в стилі заг, або шлях радикальної диференціації.
Матеріали міжнародної наукової коференції студентів і молодих вчених «Політ-2010». Сучасні проблеми науки. – К.: НАУ, 2010.
0,07
4
Столярчук С. В.
Іnline комунікації.
Матеріали міжнародної наукової коференції студентів і молодих вчених «Політ-2010». Сучасні проблеми науки. – К.: НАУ, 2010.
0,07
5
Глущук О.Є.
Проблеми оцінки ефективності маркетингових заходів кількісними методами.
Матеріали міжнародної наукової коференції студентів і молодих вчених «Політ-2010». Сучасні проблеми науки. – К.: НАУ, 2010.
0,07
6
Бойко К.С.
Еетапи початку креативної революції в компанії.
Матеріали міжнародної наукової коференції студентів і молодих вчених «Політ-2010». Сучасні проблеми науки. – К.: НАУ, 2010.
0,07
7
Куцак І.О.
Основні тренди в рекламі і маркетингу.
Матеріали міжнародної наукової коференції студентів і молодих вчених «Політ-2010». Сучасні проблеми науки. – К.: НАУ, 2010.
0,07
8
Примачик Т.Р
Маркетинговий підхід до запитання «чого хоче жінка?».
Матеріали міжнародної наукової коференції студентів і молодих вчених «Політ-2010». Сучасні проблеми науки. – К.: НАУ, 2010.
0,07

 

Участь студентів у конкурсах

 

Назва конкурсу
Місце проведення
Дата проведення
ПІБ учасника
                              
Інститут, факультет,група учасника
Результат участі
1
2
3
4
5
6
І тур Всеукраїнського
конкурсу
студентських
наукових робіт
Національний
авіаційний
університет
14 грудня 2009 року
Овсянікова Ж.
Зеленська Є.
Забеліна Д.
Примачик Т.
Калістратенко Б.
ІЕМ, ФЕП, 518
ІЕМ, ФЕП, 517
ІЕМ, ФЕП, 518
ІЕМ, ФЕП, 426
ІЕМ, ФЕП, 517
Наукова робота
Наукова робота
Наукова робота
Наукова робота
Наукова робота
ІІ Всеукраїнський конкурс студентських маркетингових планів
м. Київ, Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні
23 квітня 2010
Команда «H2O»:
Власкова Є.
Глущук О.
Кучер О.
ФЕП, 4 курс, 426 група ФЕП, 4 курс, 426 група ФЕП, 4 курс, 426 група
Сертифікат учасника
Сертифікат учасника
Сертифікат учасника
ІІ Всеукраїнський конкурс студентських маркетингових планів
м. Київ, Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні
23 квітня 2010
Команда «Психея»:
Примачик Т.
Бойко К.
Бабич Н.
Кийлюк О.
ФЕП, 4 курс,
426 група
ФЕП, 4 курс,
426 група
ФЕП, 4 курс,
426 група
ФЕП, 4 курс,
426 група
Сертифікат учасника
Сертифікат учасника
Сертифікат учасника
Сертифікат учасника

 

Кафедральна науково-дослідна робота

 

№ п/п
Назва теми
Шифр
Виконавці
Термін
1
Підвищення ефективності системи дистрибуції з використанням методів та принципів франчайзингу
69/11.1.01.03
Сабірова І.М. Загорулько В.М. Раменська С.Є. Радченко О.А. Василенко В.А.
01.09.09 30.06.10
 


   1. Кафедральні (держбюджетні) науково-дослідні роботи:
    • Управління конкурентоспроможністю підприємств в контексті сучасних ринкових відносин (науковий керівник к.е.н., доцент Петровська С.В, термін виконання 01.09.2010-30.06.2011).
    • Стратегічне управління товаром авіапідприємств в системі відносин бренду (науковий керівник д.е.н., проф. Загорулько В.М., термін виконання 01.09.2011-30.06.2012).
    • Управління конкурентоспроможністю авіапідприємств на засадах інтегрованої діяльності в сучасних ринкових відносинах (науковий керівник д.е.н., проф. Загорулько В.М., термін виконання 01.09.2011-30.06.2012).
    • Формування стратегії розвитку авіатранспортної галузі України (науковий керівник д.е.н., проф. Загорулько В.М., термін виконання 01.09.2012-30.06.2014).
    • Організація ефективних фінансово-економічних взаємовідносин на авіаційному підприємстві (науковий керівник д.е.н., проф. Загорулько В.М., термін виконання 01.09.2012-30.06.2014)
   2. Кафедра відповідає за фахове наукове видання «Проблеми системного підходу в економіці» (головний редактор – д.е.н., проф. Загорулько В.М., публікується 4 рази на рік).
   3. На кафедрі функціонує науковий гурток «Стратегія розвитку авіаційних підприємств». Керівник – д.е.н., проф. Загорулько В.М. (щомісяця).
   4. Щороку проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України».
   5. Щороку проводиться Всеукраїнська студентська олімпіаді з дисципліни «Маркетинг».
JoomShaper