Вовк Ольга Миколаївна

Доцент кафедри,

к.е.н., доцент

Вовк Ольга Миколаївна

Посада - доцент кафедри економіки повітряного транспорту

Науковий ступінь - кандидат економічних наук

Вчене звання - доцент

Досвід науково-педагогічної діяльності – 11 років

У 2008 р. закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Економіка підприємства», у 2010 р. – аспірантуру НАУ. У 2010 р. захистила дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами» на тему «Управління інвестиційними ресурсами авіаційно-ремонтних підприємств». У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки.

З 2008 року працювала в Національному авіаційному університеті на посаді асистента кафедри економіки, з 2013 року на посаді доцента кафедри економіки. З  1.02.2018 р. і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри економіки повітряного транспорту. З 2008 р. по 2015 р. т виконувала обов’язки координатора наукової роботи студентів Інституту економіки та менеджменту, а з 09.09.2019 - факультету економіки та бізнес-адміністрування.

Викладацька діяльність:

Дисципліни, що викладаються: «Потенціал і розвиток підприємства», «Управління ресурсними потоками підприємств», «Економічна діагностика», «Мікроекономіка», «Економіка і організація інноваційної діяльності».

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів – інвестиційно-інноваційна діяльність; розвиток економічного потенціалу підприємства; економіка транспортних підприємств; ефективність управління економічними ресурсами; стратегічне управління розвитком підприємств; економічна безпека авіаційних підприємств.

Автор і співавтор 997 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 38 наукових статей у фахових виданнях, 4 навчально-методичних праць та 3 колективних монографій.

Основні наукові праці:

  1. Вовк О.М. Ресурсне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку потенціалу авіапідприємства// Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – К.: ДЕТУТ, 2015. – Вип. 32. – С.91-99
  2. Вовк О.М. Методичне забезпечення оцінювання ефективності на транспортних підприємствах// Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – Дніпропетровськ: Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2016. - Випуск 2, 2016. – С. 153-159
  3. Вовк О.М., Борисюк І.О. Інвестиційне забезпечення стратегічного розвитку потенціалу авіатранспортних підприємств/ Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі: Монографія/За редакцією Ареф’євої О.В. – К.: НАУ, 2018. – 260 стор.
  4. Оцінювання ефективності системи економічної безпеки на підприємствах авіа машинобудування// Підприємництво та інновації. – К.: Міжнародний університет фінансів. – Вип. 5., 2018 – С. 119-125
  5. Вовк О.М., Кириченко А.І.Формалізація системи факторів впливу на ефективність діяльності підприємства//Інфраструктура ринку. –- [електронне наукове видання]. – 2018,  - №22. –  С. 67-73-  Режим доступу до видання: www.market-infr.od.ua
  6. Ареф’єва О.В., Вовк О.М., Кириченко А.І. Формування механізму нарощування ефективності використання резервів розвитку потенціалу підприємства// Інфраструктура ринку. –- [електронне наукове видання]. – 2018,  - №25. –  с. 310-317-  Режим доступу до видання: www.market-infr.od.ua
  7. Вовк О.М. Стратегічне управління розвитком підприємств в умовах конкурентної економіки//Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України вісник [електронне наукове видання]. – 2019, - №1. – Режим доступу до видання: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/index.html
  8. Вовк О.М. Управління розвитком системи економічної безпеки підприємства: теоретичне забезпечення// Приазовський економічний вісник [електронне наукове видання]. – 2018, - №6(11). – С.120-124 -  Режим доступу до видання: http://pev.kpu.zp.ua
  9. Борисюк І.О., Вовк О.М. Розвиток інтелектуального капіталу як конкурентної переваги підприємства/ Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі: Монографія/За редакцією Ареф’євої О.В. – К.: НАУ, 2019. – 450 стор.
  10. Вовк О.М., Мазурець Н.О. Умови забезпечення ефективності управління персоналом транспортних підприємств// II International scientific conference «Development of socio-economic systems in a global competitive environment». - Le Mans, France 2019. – Р.84-86

 

Науково-дослідна робота:

Вовк О.М. виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи, здійснює підготовку наукових заходів (конференцій, семінарів, олімпіад, конкурсів), що проводяться кафедрою економіки повітряного транспорту. Здійснює підготовку  наукової роботи студентів  в науковому гуртку «Проблеми економічного розвитку підприємств повітряного транспорту». Також є технічним редактором наукових видань – монографій «Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі» та «Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі».

Відповідальний виконавець НДР № 0118U004287 «Управління сталим розвитком інтеграційних процесів підприємств повітряного транспорту в міжнародному просторі» (2018-2020 р.р.).