Напрями підготовки ФЕБА НАУ

В факультеті підготовка фахівців проводиться за освітніми рівнями бакалавр і магістр

Термін навчання:

  • бакалавра - 4 роки;
  • магістра - 1,5 рік;

 

Шифр

Назва спеціальності

Назва спеціалізації (освітньої програми)

051

Економіка

Економічна кібернетика

Міжнародна економіка

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і  адміністрування    

(за видами економічної діяльності)

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

Логістика  

075

Маркетинг

Маркетинг

Електронний маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

Підприємництво та бізнес-технології (Н)

Митна та біржова справа  (Н)

 

ОС «Магістр»

Шифр

Назва спеціальності

Назва спеціалізації (освітньої програми)

051

Економіка

Економічна кібернетика

Міжнародна економіка

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

Логістика  

075

Маркетинг

Маркетинг

Міжнародний  маркетинг (Н)

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

Підприємництво та бізнес-технології  (Н)