Напрями підготовки ФЕБА НАУ

В факультеті підготовка фахівців проводиться за освітніми рівнями бакалавр і магістр

Термін навчання:

  • бакалавра - 4 роки;
  • магістра - 1,5 рік;

 

Бакалавр

Галузь знань

Спеціальність 
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Код

Назва

Код

Назва

/може повторювати назву спеціальності/

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економічна кібернетика

1.Українська мова та література 0,3

2. Математика  0,35

3. Іноземна мова або географія  0,25

Міжнародна економіка

Економіка підприємства

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

1.Українська мова та література 0,3

2. Математика  0,35

3. Історія України або географія 0,25

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

1.Українська мова та література 0,3

2. Математика   0,35

3. Історія України або географія 0,25

075

Маркетинг

Маркетинг

Електронний маркетинг

1.Українська мова та література 0,3

2. Математика   0,35

3. Історія України або географія 0,25

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

1.Українська мова та література 0,3

2. Математика  0,35

3. Іноземна мова або географія  0,25

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

1.Українська мова та література 0,3

2. Математика  0,35

3. Іноземна мова або географія  0,25

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

 

JoomShaper