ДИСЦИПЛІНИ ОПП ФІНАНСИ І КРЕДИТ МАГІСТЕР

Нормативні дисципліни

Вибіркові дисципліни

Рекомендовані

Альтернативні

1 семестр

Методологія прикладних досліджень у сфері фінансів, банківської справи та страхування

Банківський менеджмент

Фінансовий менеджмент

Податковий менеджмент

Ризик-менеджмент

Поведінкові фінанси

Діагностика і моделювання фінансової діяльності

2 семестр

Фінансове забезпечення соціальної сфери

Управлінські комп’ютерні системи обробки фінансової інформації

Інновації у фінансовій сфері

Кредитний менеджмент

Страховий менеджмент

Управлінський консалтинг