Спеціальності кафедри економіки повітряного транспорту

СПЕЦІАЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Міжнародна економіка»

 

Кваліфікація: бакалавр/магістр з міжнародної економіки

 

Освітній ступінь: бакалавр/магістр

 

Форма навчання: денна/заочна

 

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ:

 

  • на бакалаврат

на базі середньої освіти (термін навчання – 4 роки):

1) українська мова та література

2) математика

3) географія або іноземна мова

на базі диплому «молодший спеціаліст» (термін навчання – 2 або 3 роки):

1) вступне фахове випробування

  • на магістратуру (термін навчання – 1,5 роки):

1) іноземна мова (сертифікат ЗНО)

2) вступне фахове випробування

Спеціальність, яка має практичну спрямованість і дозволить вільно орієнтуватися у сфері міжнародної економічної діяльності, - це «Міжнародна економіка».

Фахівець спеціальності «Міжнародна економіка» підготовлений до професійної діяльності в фінансовій, кредитній, виробничій діяльності з акцентом на особливості міжнародної торгівлі, в сфері дослідження ринку, консультацій з питань комерційної діяльності та управління, реклами та інших послуг в організаціях усіх форм власності. Характерним в роботі майбутнього фахівця буде розробка міжнародних стратегій з використанням сучасних інформаційних технологій.

В ході навчання майбутні фахівці з міжнародної економіки детально вивчають такі дисципліни: «Міжнародна економіка», «Міжнародне економічне право», «Міжнародна торгівля», «Облік у зарубіжних країнах», «Міжнародний маркетинг», «Міжнародні фінанси», «Національна економіка», «Інтеграційні процеси в економіці», «Міжнародні платіжні системи», «Міжнародні транспортні послуги», «Міжнародна комерційна діяльність на авіаційному транспорті», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Міжнародні стратегії економічного розвитку» тощо.

Випускники кафедри економіки повітряного транспорту спеціальності «Міжнародна економіка» можуть працювати в міжнародних організаціях, інноваційно-інвестиційних проектах, транснаціональних корпораціях, вітчизняних і зарубіжних комерційних підприємствах, українських державних структурах, фінансових установах (банках, кредитних організаціях, інвестиційних фондах, спеціалізованих фінансових компаніях, страхових компаніях), торгівельно-промислових палатах, авіапідприємствах (авіабудівних і авіаремонтних підприємствах, авіакомпаніях та їх іноземних представництвах, аеропортах), науково-дослідних організаціях, вищих навчальних закладах тощо.

 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація: «Економіка підприємства»

 

Кваліфікація: бакалавр/магістр з економіки підприємства

 

Освітній ступінь: бакалавр/магістр

 

Форма навчання: денна/заочна

 

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ:

 

  • на бакалаврат

на базі середньої освіти (термін навчання – 4 роки):

1) українська мова та література

2) математика

3) географія або іноземна мова

на базі диплому «молодший спеціаліст» (термін навчання – 2 або 3 роки):

1) вступне фахове випробування

  • на магістратуру (термін навчання – 1,5 роки):

1) іноземна мова (сертифікат ЗНО)

2) вступне фахове випробування

Спеціальність, яка має практичну спрямованість і дозволить вільно орієнтуватися у сфері економіки та підприємництва або створити власний бізнес, - це «Економіка підприємства».

Фахівець спеціальності «Економіка підприємства» отримає сучасні знання з економічного моделювання бізнес-процесів, управління ефективністю господарської діяльності, сталим розвитком підприємства, комерціалізацією інновацій, управління проектами, бізнес-діагностики, стратегічного планування і прогнозування, управління активами і вартістю підприємства, забезпечення конкурентоспроможності й економічної безпеки компаній.

Майбутні фахівці з економіки підприємства детально вивчають такі дисципліни: «Організація виробництва», «Підприємництво і бізнес-культура», «Бізнес-системи в економіці», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Потенціал і розвиток підприємства», «Стратегія підприємства», «Управління витратами», «Управління якістю продукції», «Проектний аналіз», «Планування і контроль на підприємстві», «Інноваційно-інвестиційні процеси в економіці», «Конкурентоспроможність підприємства», «Інтелектуальний бізнес» тощо.

Випускники кафедри економіки повітряного транспорту спеціальності «Економіка підприємства» можуть працювати у структурах підприємств, пов’язаних з економічною діяльністю (фінансовою, інноваційною, інвестиційною, збутовою), державних організаціях, авіапідприємствах (авіабудівних і авіаремонтних підприємствах, авіакомпаніях та їх іноземних представництвах, аеропортах), науково-дослідних організаціях, вищих навчальних закладах. Випускники отримують комплекс знань з основ організації і ведення бізнесу, управління його виробничою, комерційною, збутовою, фінансовою, інвестиційною діяльністю, що допоможе започаткувати власний бізнес.