ДИСЦИПЛІНИ ОПП ФІНАНСИ І КРЕДИТ БАКАЛАВР

Нормативні дисципліни

Вибіркові дисципліни

Рекомендовані

Альтернативні

1 семестр

Фінанси домогосподарств

-

Соціально-ринкові комунікації

-

Вступ до спеціальності

-

2 семестр

Основи функціонування економіки на мікро-, макро- та мезо- рівнях

-

Гроші і кредит

-

Фінанси

-

3 семестр

Фінанси

Фасилітація

Облік і оподаткування

StartUp та Internet-технології в фінансовій сфері

Бюджетна система

Фінансова інфраструктура

Економічний аналіз

-

4 семестр

Бізнес-планування та бюджетування

Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг

Банківська система

Аналітичне забезпечення фінансових рішень

Державні фінанси

-

Фінансова статистика

-

5 семестр

Міжнародні ринки і світова торгівля

Монетарна політика держави

Страхування

Місцеві фінанси

Фінанси суб'єктів господарювання

Експертна оцінка майна

Інвестування

-

6 семестр

Фінанси підприємств

Банківський маркетинг

Податки та податкова система України

Новітні фінансові технології

Інформаційні системи та технології у фінансах

-

Основи наукових досліджень

-

Економіко-математичні методи та моделі

-

7 семестр

Фінансовий ринок

Фінансова реструктуризація

Фінансовий контролінг

Міжнародні фінансові системи

Страховий ринок

Фінанси страхових організацій

Провайдинг інновацій

8 семестр

Фінансова звітність та її аналіз

Кредитування і контроль

Операції банків та небанківських кредитних установ

Соціальне страхування

Авіаційне страхування

-