ДИСЦИПЛІНИ ОПП ФІНАНСИ І КРЕДИТ БАКАЛАВР

ОБОВ`ЯЗКОВИЙ КОМПОНЕНТ ОПП «ФІНАНСИ І КРЕДИТ» БАКАЛАВР

Дисципліна в плані:
Фінанси домогосподарств
Вступ до спеціальності
Гроші і кредит
Фінанси
Облік і оподаткування
Бюджетна система
Економічний аналіз
Банківська система
Державні фінанси
Фінансова статистика
Страхування
Фінанси суб'єктів господарювання
Інвестування
Фінанси підприємств
Податки та податкова система України
Інформаційні системи та технології у фінансах
Основи наукових досліджень

ВИБІРКОВИЙ КОМПОНЕНТ ОПП «ФІНАНСИ І КРЕДИТ» БАКАЛАВР

Рекомендовані кафедрою

Альтернативні

2 курс 3 семестр

Фасилітація

Казначейська справа

StartUp та Internet-технології в фінансовій сфері (н/ф)

Економіка підприємства

Фінансова інфраструктура

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

2 курс 4 семестр

Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг

Електронні фінанси

Аналітичне забезпечення фінансових рішень

Фінансова медіація

3 курс 5 семестр

Центральний банк та грошово-кредитна політика

Монетарна політика держави

Місцеві фінанси

Фінанси зарубіжних корпорацій

Експертна оцінка майна

Фінансова безпека підприємства

3 курс 6 семестр

Банківський маркетинг (н/ф)

Електронний маркетинг

Новітні фінансові технології

Міжнародні фінанси

4 курс 7 семестр

Фінансова реструктуризація

Аналіз банківської діяльності

Фінансове право (н/ф)

Адміністративне право України

Фінанси страхових організацій

Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

4 курс 8 семестр

Кредитування і контроль

Державний фінансовий контроль

Соціальне страхування

Управління фінансовими ризиками