Історія кафедри економічної кібернетики

       

Створення кафедри економічної кібернетики пов`язане з проходженням суспільством певного етапу розвитку науково-технічного прогресу – з появою комп’ютерів. Ця об`єктивна причина сприяла інтенсивному розвитку математичного моделювання, що набуло в сфері економіки нового напряму – економіко-математичного моделювання.

      Кафедра економічної кібернетики була створена згідно наказу ректора НАУ №143/од від 14.07.2004 року. Це наймолодша кафедра факультету економіки і підприємництва . Кафедра є випусковою кафедрою з підготовки бакалаврів та магістрів спеціалізаціїі «Економічна кібернетика».

     Першим завідувачем кафедри був професор Жебка Валентин Володимирович. Другим завідувачем кафедри була Олешко Тамара Іванівна

     З 2018 року очолює кафедру доктор економічних наук, професор, Касьянова Наталія Віталіївна.

      Навчальний процес на кафедрі забезпечують 8 науково-педагогічних працівників, серед них 2 доктори та 6 кандидатів наук. У начальному процесі широко використовується науково-практична лабораторія « Моделювання соціоекологоекономічних процесів».

    Кафедрою проводиться значна робота у сфері наукових досліджень, розробленні нових дисциплін відповідно до сучасних напрямів розвитку моделювання в економіці, написанні монографій, електронних навчальних посібників, методичних матеріалів для успішного опанування студентами дисциплін та використання набутих знань у подальшій діяльності.
   Студенти, що навчаються за спеціальністю  «Економічна кібернетика», беруть активну участь у науково-дослідній роботі за темою наукових досліджень кафедри «Управління інноваційним розвитком високотехнологічних підприємств», наукових семінарах кафедри, наукових студентських конференціях та конкурсах наукових робіт всеукраїнського і міжнародного рівнів.