Штик Юлія В’ячеславівна

Штик Юлія Вячеславівна  – доцент кафедри економіки та бізнес-технологій

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Сфера наукових інтересів:  аналіз господарської діяльності; економічний аналіз; економіка праці та соціально-трудові відносини; управління екосистемними послугами.

Науково-дослідні роботи, в яких викладач приймав участь:

 1. Участь у виконанні «Актуальні проблеми розвитку економічної системи України в умовах трансформаційних перетворень» (державний реєстраційний № 0103U004015)

Основні наукові та науково-методичні праці (2016 – 2020 рр.):

МОНОГРАФІЇ

 1. Штик Ю.В. Економічна сутність доходів від реалізації робіт (послуг).Проблемні аспекти та перспективи розвитку обліку, контролю, аналізу і оподаткування суб’єктів господарювання: монографія. Кривий Ріг: 2017. С.237 – 245.
 2. Штик Ю.В. Економічна сутність та оцінка облікової категорії «екосистемні послуги». Бухгалтерський облік, аналіз, контроль, оподаткування, фінансовий менеджмент: сучасні виклики та перспективи розвитку: монографія. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. С. 4 – 20.
 3. Штик Ю.В. Неузгодженість економічної термінології щодо категорії «винагороди працівникам» як загроза соціально-економічній безпеці підприємництва. Соціально-економічна безпека підприємництва: сучасний теоретичний дискурс. Львів: Магнолія 2006, 2019. – С. 113 – 119.
 4. Штик Ю.В. Особливості обліку людського капіталу та його оцінка. Бухгалтерський облік, аналіз, контроль, оподаткування: актуальні проблеми та перспективи розвитку. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2020. С. 30 -43.
 5. Штик Ю.В. Характеристика умов формування людського капіталу України. Бухгалтерський облік, аналіз, контроль, оподаткування: актуальні проблеми та перспективи розвитку. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2020. С. 44 -52.
 6. Штик Ю.В., Степаненко В.О. Методичні підходи до оцінки управління міжнародною конкурентоспроможністю морської транспортної інфраструктури. Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2020. С. 181 - 192.

СТАТТІ

 1. Shevchenko Liubov Ya., Kozhuhova Tetiana V., Shendryhorenko Maryna T., Shtyk Yuliia V., Gudz Juir F. Raw-materials potential of corporate enterprises: topical questions of accounting, analytical procurement and financial. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Vol. 22. Issue 3. (скопус)
 2. Штик Ю.В. Особливості автоматизації обліку винагород працівникам. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. 2016. №1 (64). С. 168-174.
 3. Штик Ю.В. Конвергенція фінансової і нефінансової (соціальної) звітності. Економіка. Фінанси. Право. 2016. №3/2. С. 40–47. URL: http://efp.in.ua/uk/journal-item/111
 4. Штик Ю. В. Проблеми обліку винагород працівникам відповідно до національних та міжнародних стандартів. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. Кривий Ріг, 2016. №2 (63). URL:   http://elibrary.donnuet.edu.ua/978/
 5. Штик Ю.В. Формування інтегрованої звітності в умовах використання сучасних комп’ютерних бухгалтерських програм. Економіка. Фінанси. Право. 2017. №5/3. С. 49 – 53.
 6. Штик Ю.В., Плис Н. Аналіз змін утримань із заробітної плати у 2016 році. Економіка. Фінанси. Право. 2017. №3. С.34-39.
 7. Штик Ю.В. Організація первинного обліку винагород працівникам. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. Кривий Ріг,  2017. Вип. 67. С. 100 – 107. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/1947/
 8. Штик Ю.В., Карченкова А. Порівняльна характеристика обліку доходів і видатків бюджетної установи за новим та старим планом рахунків. Науковий Вісник Мукачівського державного університету. 2017. №5. С. 67-75.
 9. Штик Ю.В. Система інтегрованої звітності щодо винагород працівникам у контексті МСФЗ. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. Кривий Ріг,  2017. 66.І. С. 167 – 175. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/1946/
 10. Штик Ю.В. Формування облікової політики щодо винагород працівникам. Торгівля і ринок. 2017. №4. С. 34 – 42. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/973/
 11. Штик Ю.В. Особливості обліку природного капіталу. Економіка. Фінанси. Право. 2018. №8/1. С. 28 – 36.
 12. Штик Ю.В. Винагороди працівникам: відображення у фінансовій звітності підприємств за умов використання МСФЗ. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. Кривий Ріг, 2018. Вип. 68.1. С. 204 – 213. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/1073/
 13. Штик Ю.В. Вплив інтегрованого підходу до побудови систем винагород працівникам на облік винагород працівникам. Торгівля і ринок. 2018. Вип.1(43). С.137-143. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/1074/
 14. Штик Ю.В., Кошкіна Д.А., Свиридюк А.А. Підвищення ефективності діяльності підприємств за рахунок оптимізації використання природного капіталу. Економіка та менеджмент. 2018. Випуск 15 (58). С. 73-81. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2018_15_35
 1. Штик Ю.В., Волошина С.В., Запорожець Ю.В. Сучасні тенденції мобільності персоналу на ринку праці України. Торгівля і ринок України. Кривий Ріг. 2018. №2(44). С.35-42. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/1942/
 2. Штик Ю.В. Екологічний облік: об'єкти, методи та звітність. Соціальна економіка. 2019. № 56. С. 233-240.
 3. Штик Ю.В. Відмінності між власним та інтелектуальним капіталом підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2019. №5/1. С. 40-47.
 4. Штик Ю.В. Резервний капітал як запорука фінансової стійкості. Економіка. Фінанси. Право. 2019. №10. С. 28-34.
 5. Штик Ю.В., Шевченко Л.Я., Бейгул А.В. Сутність облікової категорії «послуги». Ʌ'ОГОƩ. Мистецтво наукової думки. Сер. Економічні науки. 2019. № 8. С. 35-39.
 6.  Штик Ю.В., Щуренко М.В. Історичний аспект та сучасні реалії податку на додану вартість в умовах інтеграції України до ЄС. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. №6 (23). С. 726-731.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Брадул О.М., Шепелюк В.А., Шевченко Л.Я., Шипіна С.Б., Каминський П.Д., Штик Ю.В. Управлінський облік: навч. метод. посіб. Кривий Ріг, Видавництво «Донат», 2017. 114 с. URL:  http://elibrary.donnuet.edu.ua/1407/

 

Профіль викладача:

Google Scholar: https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=yuliia+shtyk&btnG=

ORCID (0000-0002-3988-6641),

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Yuliia_Shtyk

E-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.