ТРЕТІЙ ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ (PhD) РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 051 ЕКОНОМІКА

Гарант
................