Абітурієнту ФЕБА НАУ

 

НАШ ФІРМОВИЙ СТИЛЬ – НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДІЮ

(проблемні лекції, ділові ігри, робота в команді, участь у реальних підприємницьких проектах і т.п.).

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

оголошує набір студентів на всі форми навчання:

 

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ

- 07 (Управління та адміністрування)

- 05 (Соціальні та поведінкові науки)

 

Форми  навчання:

- Денна

- Заочна

- Дистанційна

 Освітні ступені:

- Бакалавр

- Магістр

- Доктор філософії (PhD)

 

 Переваги навчання:

 - Англомовний проект

 - Стажування  за кордоном

 - Проходження практики на підприємствах авіаційної галузі

 - Наукова  діяльність 

 - Творчі колективи 

 - Спортивні  секції 

 - Гуртожиток (іногородні забезпечуються гуртожитком)