Дисципліни кафедри повітряного транспорту (Магістр)

Нормативні дисципліни

Вибіркові дисципліни

Вибіркові рекомендовані дисципліни

Семестр

Вибіркові альтернативні дисципліни

Семестр

Корпоративне управління

1

Корпоративне управління в системі економічної безпеки

1

Антикризове управління підприємством

1

Управління антикризовою діяльністю авіатранспорту

1

Превентивна економіка і прогнозування змін

1

Управління бізнес-проектами та рішеннями

1

Економічна експертиза бізнес-процесів

2

Міжнародні стандарти безпеки авіаційного транспорту

2

Бізнес-проектування розвитку підприємства

2

Економіко-соціальна відповідальність авіаційного бізнесу

2

Управління логістичними бізнес-процесами

2

Управління розвитком компанії

2