Сімкова Тетяна Олексіївна

Доцент кафедри,

к.е.н., доцент

Сімкова Тетяна Олексіївна

Посада - доцент кафедри економіки повітряного транспорту

Науковий ступінь - кандидат економічних наук

Вчене звання - доцент

Досвід науково-педагогічної діяльності – 13 років

У 2006 р. закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Економіка підприємства», у 2011 р. – аспірантуру НАУ. У 2011 р. захистила дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Організаційно-економічне забезпечення управління якістю послуг аеропортів». У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки.

З 2006 року працювала в Національному авіаційному університеті на посаді асистента кафедри економіки, з 2012 року на посаді доцента кафедри економіки, а з 1.02.2018 р. і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри економіки повітряного транспорту. З 01.03.2017р. по 30.06.2017р. виконувала обов’язки заступника директора з навчально-виховної роботі Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту.

Викладацька діяльність:

Дисципліни, що викладаються: «Управління якістю продукції»,  «Управління витратами», «Економічне управління підприємством», «Планування і контроль на підприємстві», «Оцінка економічної діяльності підприємства» тощо.

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів - економіка транспортних підприємств; управління та забезпечення якості продукції; управління витратами підприємства; ефективність функціонування підприємств авіаційного сектору; управління конкурентоспроможністю  підприємств.

Автор і співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 18 наукових статей у фахових виданнях, 2 навчально-методичних праць та 1 колективна  монографія.

Основні наукові праці:

  1. Simkova Т.O. The issues of the development strategy formation of automobile industry companies in Ukraine / T.O. Simkova, I.O. Borysiuk // Proceedings of the National Aviation University: Scientific journal. – К.: NAU, 2016. – 2 (67). – P. 107–113.
  2. Сімкова Т.О. Тенденції розвитку систем управління якістю підприємств України за рахунок впровадження світових стандартів / Т.О. Сімкова, А.І. Кириченко // Економіка та суспільство: зб. наук. праць. – [Електронне фахове видання]. – М.: МДУ, 2016. - №7. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua

 

  1. Сімкова Т.О. Організаційно-економічне та фінансове забезпечення системи управління якістю підприємств повітряного транспорту / Сімкова Т.О., Кравчук Н.М. //Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі: моногр. – К.: ФОП Маслов, 2018. – 363 с.

 

  1. Сімкова Т.О. Організаційно-економічне забезпечення управління якістю послуг авіатранспортних підприємств/ О.В. Ареф’єва , Т.О. Сімкова, Ю.Б. Лисиця // Бізнес-інформ. – 2018. - №12. – С. 224 – 231.

 

  1. Сімкова Т.О. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком авіапідприємств / Сімкова Т.О., Добробог А.В. // Бізнес-навігатор. – Х.: ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права». - №6 (49), 2018. – С.123 – 126.

 

  1. Сімкова Т.О. Система забезпечення конкурентоспроможності транспортних підприємств [Електронний ресурс] / Т.О. Сімкова, І.М. Зозуля // Інфраструктура ринку. – 2019. - №27. – Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/27-2019.

 

Науково-дослідна робота:

Співавтор НДР «Управління сталим розвитком інтеграційних процесів підприємств повітряного транспорту в міжнародному просторі».

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів: підготовка наукових статей, доповідей на конференції, підготовка студентів до участі в олімпіадах, наукових конкурсах.