ОПП МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА БАКАЛАВР

Нормативні дисципліни

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (600 / 20,0 )

1.1

Історія української державності та культури

1.2

Господарське право

1.3

Ділова українська мова

1.4

Фахова іноземна мова

1.5

Філософія

1.6

Фізичне виховання та самовдосконалення

2. Цикл професійної та практичної підготовки ( 4800 / 160,0 )

2.1. Цикл професійної підготовки ( 4305 / 143,5 )

2.1.1

Вища математика для економістів

2.1.2

Теорія ймовірностей і математична статистика

2.1.3

Економічна теорія

2.1.4

Економічна інформатика

2.1.5

Маркетинг

2.1.6

Основи функціонування економіки на мікро-, макро- та мезо- рівнях

2.1.7

Фінансово-інвестиційна діяльність суб'єктів господарювання

2.1.8

Економічна статистика

2.1.9

Основи підприємництва

2.1.10

Оптимізіційні методи та моделі

2.1.11

Міжнародна економічна діяльність

2.1.12

Економічна діагностика і контролінг

2.1.13

Економетрика

2.1.14

Міжнародні ринки праці

2.1.15

Міжнародна фінансова система

2.1.16

Економіка і організація інноваційної діяльності

2.1.17

Моделювання бізнес-процесів

2.1.18

Міжнародні бізнес-процеси

2.1.19

Вступ в економічні студії світового простору

2.1.20

Міжнародна економіка

2.1.21

Крос-культурний менеджмент

2.1.22

Міжнародна економічна інтеграція

2.1.23

Економіка підприємства

2.1.24

Економіка зарубіжних країн

2.1.25

Міжнародна торгівля

2.1.26

Міжнародний економічний аналіз

2.1.27

Міжнародні ринки

2.1.28

Попередження та управління світовими кризами

2.1.29

Міжнародна конкурентоспроможність

2.1.30

Міжнародна інвестиційна діяльність

2.1.31

Міжнародна інноваційна діяльність

2.1.32

Міжнародна комерційна діяльність на авіаційному транспорті

Вибіркові дисципліни

2 курс

Рекомендовані

Альтернативні

Стратегія сталого розвитку

Політичні системи світу

3

62

Лідерство та креативна економіка

Комунікативна економіка

3

61

Міжнародна венчурна діяльність

Менеджмент знань в міжнародних компаніях

3

62

Міжнародні транспортні перевезення

Глобальні екологічні проблеми в міжнародному бізнесі

4

62

International stock markets

Цифрові комунікації в глобальному просторі

4

62

3 курс

Рекомендовані

Альтернативні

Транснаціональні корпорації

Modern European cooperation

5

62

Теорія ігор в економіці

Інформаційні системи та технології в міжнародному бізнесі

5

62

Міжнародний маркетинг

Теорія парламентаризму

5

64

Захист інформації

Інституціональна економіка

6

142

Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації

Економічна політика та стандарти ЄС

6

66

4 курс

Рекомендовані

Альтернативні

Міжнародний консалтинг / International consulting

Міжнародна логістика / International logistics

7

62

Митне регулювання ЗЕД / Customs regulation of foreign economic activity

Міжнародна інноваційна діяльність/ International innovation activity

7

62

Аналіз ЗЕД суб’єктів господарювання / Analysis of foreign economic activity of economic entities

ЗЕД підприємницьких структур / Foreign economic activity of business structures

7

614

Міжнародна підприємницька діяльність / International business activity

Міжнародні ринки / International markets

8

62

Ризикологія / Riscology

Адаптивна економіка / The adaptive economy

8

62