ОПП цифрової економіки

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА»

Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3.9 років

Мета освітньо-професійної програми: формування та розвиток програмних компетентностей в галузі цифрової економіки, що направлені на здобуття студентом знань в області інформаційних технологій для загально-економічних потреб держави, підприємств та організацій різних сфер діяльності та форм власності

Освітньо-професійна програма орієнтується на: на сучасні науково-практичні досягнення в області використання інформаційних технологій, математичних методів та інформаційних моделей в економіці. Програма орієнтована на набуття теоретичних знань, прикладних навичок та умінь вирішення професійних завдань, що виникають в різних сферах цифровізації економіки

Особливістю програми є: цілеспрямоване, поглиблене вивчення дисциплін з цифрової економіки та технологій управління економічними об’єктами; економіко-математичного, економіко-статистичного та комп'ютерного моделювання; використання спеціальних програмних платформ цифрової економіки

Працевлаштування випускників (за національним класифікатором України Класифікатора професій):

‒       економіст

‒       фахівець з інформаційних технологій

‒       технічний фахівець в галузі управління

‒       помічник керівника

‒        фахівець по роботі з цифровими даними 

Дисципліни  професійної та практичної підготовки

Цифрова економіка

Оптимізаційні методи та моделі

Економетрика

Управління проектами інформатизації

Інформаційні системи і технології в управлінні

Імітаційне моделювання

Дослідження операцій

Моделювання економіки

Прогнозування соціально-економічних процесів

Системи прийняття рішень

Технологія проектування та адміністрування БД і СД

Технології аналізу великих даних

Електронна комерція

Елементи теорії ігор

Блокчейн технології та криптовалюти

Введення в аналіз даних на Python

Фінансова математика*

Ризикологія

Актуарна математика

Організація виробництва в умовах цифрової економіки

Економетричні моделі цифрової економіки

Моделювання бізнес-процесів

Вступ до машинного навчання

Моделювання фінансових ринків

Штучний інтелект

Система захисту економічної інформації