Кафедра економіки та бізнес-технологій

Ласкаво просимо до кафедри економіки та бізнес-технологій ФЕБА НАУ!

логотип кафедри ЕтаБТ національного авіаційного університету

Місія кафедри і концепція підготовки фахівців – підготовка здобувачів вищої освіти, здатних ефективно реалізовувати набуті знання в сучасному бізнес-середовищі через інтеграцію вивчення сфер підприємництва, торгівлі, митної та біржової діяльності.

Ключові цінності кафедри – професійність, відповідальність, інноваційність, академічна доброчесність, моральність.

Мета здобувачів, які навчаються за освітніми програмами кафедри – прагнути успіху, досягати цілей, отримувати знання, зростати професійно, дотримуватись цінностей, надихатись результатами!

Кафедра економіки та бізнес-технологій Національного авіаційного університету здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю
076 «Підприємництво та торгівля» 
на денній та заочній формах навчання.

Вільно опанувати сферу підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ви зможете, обрав одну з освітніх програм нашої спеціальності:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 
ОП «Митна та біржова справа»
ОП «Підприємництво та бізнес-технології»
ОП «Підприємницька діяльність в авіації»

другий (магістерський) рівень вищої освіти: 
ОП «Підприємництво та бізнес-технології»
ОП «Митна діяльність підприємницьких структур»

Конкурентні переваги освітніх програм кафедри
забезпечують досягнення студентами програмних результатів навчання за освітніми програмами, зокрема:
- практичне спрямування та гнучкість до змін економічного середовища;
- орієнтація під час навчання на економічну діяльність та інновації підприємницьких структур, зокрема й авіабізнесу;
- формування у здобувачів освіти системного мислення про функціонування бізнес-середовища з огляду на синергію організації, контролю та управління бізнес-процесами;
- залучення до процесу навчання представників бізнес-середовища та практиків з багаторічним досвідом роботи;
- доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в ЗВО країн ЄС) та інших освітніх та наукових проєктів;
- підтримка у працевлаштуванні на підприємствах-партнерах університету та потенційних роботодавців.

Історія кафедри

ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ

Витоки кафедри економіки виходять з 1958 року, коли в складі кафедри технічної експлуатації літальних апаратів утворилась група під керівництвом доцента Олександра Григоровича Матвієнко, єдиного на той час в інституті кандидата економічних наук, ветерана повітряного флоту. Ця група здійснювала викладання всіх дисциплін організаційно-економічного циклу по експлуатації авіаційних підприємств. Економічна група, про яку мова йшла вище, була передана на кафедру марксизму-ленінізму.

В цю групу входили: Н.Є. Нерсесова , А.І. Замедянська А.І, В.А Кулик та деякі спеціалісти-практики з підприємств Аерофлоту. В цей же період на кафедрі почали працювати Г.Б.Матвеєнко та А.М.Андрійчук.

Економічна група, про яку мова йшла вище, була передана на кафедру марксизму-ленінізму і працювала під керівництвом професора Корнієнко. В 1965 році кафедра марксизму-ленінізму була розділена на дві - марксизму-ленінізму та політичної економії і економіки цивільної авіації.

Надалі, разом зі становленням інженерно-економічного факультету на базі кафедри економіки цивільної авіації утворилась кафедра матеріально-технічного постачання в ЦА. Кафедра економіки з самого початку свого існування вела економічні курси на всіх технічних факультетах.

Основним напрямком наукової діяльності було удосконалення планування в цивільній авіації розробка методичних положень по калькулюванню собівартості продукції на авіаційному транспорті, розробка узагальнюючого показника економічної ефективності виробництва.

Основні етапи життя кафедри:

- створення економічної групи - 1958 рік,

- створення кафедри політичної економії та економіки цивільної авіації, на базі кафедри марксизму-ленінізму - 1965 рік,

- створення кафедри економіки цивільної авіації - 1972 рік,

- перейменування у 2001 році кафедри економіки цивільної авіації у кафедру економіки,

- грудень 2017 року - утворена кафедра економіки та бізнес-технологій, яка є випусковою зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Завідуючі кафедрою економіки:

1965-1971 рр. - Обозний Олександр Григорович,

1971-1983 рр. - Діброва Георгій Савович,

1983-1988 рр. - Коба В'ячеслав Григорович,

1988-2000 рр. - Кулаєв Юрій Федорович,

2000-2011 рр. - Щелкунов Володимир Ігорович,

2011-2015 рр. - Сич Євген Миколайович,

2015-2020 рр. - Сунцова Олеся Олександрівна,

2020-2021 рр. - Ушенко Наталля Валентинівна,

2021 р. по теперішній час - Чумак Оксана Володимирівна.

Набір професійних компетенцій фахівців з підприємництва визначається потребами сучасного бізнес-середовища і вказує на необхідність володіння галузевим інструментарієм, інформаційними технологіями, навичками ділових комунікацій, здатністю до колективної співпраці, оперативного реагування на зміни.

У 2018 році кафедрою успішно зроблено перший випуск магістрів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Підприємницька діяльність в авіації», якість підготовки яких підтверджена позитивним рішенням Державної акредитаційної комісії.

На сьогоднішній день науковці кафедри передають досвід студентам на засіданнях Студентського наукового товариства, наукових шкіл та гуртків, про ефективність яких свідчать досягнення в Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах та конференціях.

Віртуальна екскурсія кафедрою економіки та бізнес-технологій: