ОПП Електронний Маркетинг Бакалавр

Артефакти

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Рішення НАЗЯВО 16.05.2023

Освітні програми
ОПП-2021 зі змінами

Навчальні плани
НП-2021з
НП-2021з заочна


Рецензії стейкхолдерів
Рецензія Я.О. Тішкіна

1. Звіт щодо результатів анкетування здобувачів ОС “Бакалавр” ОПП «Електронний маркетинг» cпеціальність 075 «Маркетинг»

1.1. *Опитування ОПП "Електронний маркетинг"_ ОС "Бакалавр"_зима_22/23 (за формою)

https://forms.gle/XDtYS6Z4wy2xDGiM8

Звіт_анкетування бакалаври

2. Звіт щодо результатів опитування НПП ОС “Бакалавр” ОПП «Електронний маркетинг» cпеціальність 075 «Маркетинг»

https://forms.gle/kHo8992zzExJaeqL9

Звіт_анкетування_НПП

3. Звіт щодо результатів опитування представників ради роботодавців та стейкхолдерів ОПП «Електронний маркетинг» ОС «Бакалавр» cпеціальність 075 «Маркетинг»

Анкета "Стейкголдери та работодавці" ОПП "Електронний маркетинг"

https://forms.gle/G6kdExNbu8D3v4nJA

Звіт_анкетування_роботодавців

4. Звіт щодо результатів опитування випускників ОПП «Електронний маркетинг» ОС «Бакалавр» cпеціальність 075 «Маркетинг»

 

Анкета "Випускники" ОПП "Електронний маркетинг"

https://forms.gle/QhYbP7gsJvsEFGyX8

Звіт_анкетування_випускників

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ КОМПОНЕНТ ОПП ЕЛЕКТРОННИЙ МАРКЕТИНГ БАКАЛАВР

Каталог вибіркових дисциплін ОПП Електронний маркетинг для ОС «Бакалавр» на 2024-2025 навчальний рік

Курс

Семестр

Рекомендовані (з плану)

Альтернативні

2

3

1.Паблік рилейшнз - фахова

2. Сторітеллінг - фахова

3

3. Технології графічного дизайнунефахова

4. Технологія Web-програмуваннянефахова

3

5. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності - фахова

6. Трейд-маркетинг - фахова

 

4

7.  Event-маркетинг / Event-marketing - фахова

 

8. Маркетинг сталого розвитку в умовах цифровізації - фахова   

4

9.  Новітні фінансові технологіїфахова

10. Інноваційні процеси в фінансовій сферіфахова

3

5

11. Маркетинг соціальних мереж - фахова

12. Інновації в просуванні товарів та послуг - фахова

5

13. Нейромаркетинг - фахова

 

14. Психологія маркетингового впливу - фахова

5

15. Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектаминефахова

16. Технології інвестування в підприємництвінефахова

6

17. Agile-маркетинг - фахова

 

18. Стратегії цифрової трансформації України - фахова

6

19. Контент-маркетинг - фахова

20. Вірусний маркетинг - фахова

 

4

7

21. WEB аналітиканефахова

22. Методи та засоби бізнес-аналізунефахова

7

23. Таргетована реклама - фахова

24. Медіаграмотність для маркетологів - фахова

7

25. Комерційна діяльність на авіаційному транспорті - фахова

26. Копірайтинг - фахова

 

8

27. Афіліатний маркетинг - фахова

28. Оцінка ефективності Інтернет-комунікацій - фахова

8

29. Маркетинговий контролінг - фахова

30. Блогінг - фахова