Програми вступних випробувань

 Програми вступних випробувань  

 
Шифр та найменування спеціальності на основі ОС "Бакалавр" на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст"

051 «Економіка»

- ОПП «Економічна кібернетика» 

- ОПП «Міжнародна економіка»

- ОПП «Економіка підприємства» 

- ОПП «Цифрова економіка» 

ЄВІ + ЄФВВ "Предметний тест з економіки та міжнародної економіки"

Програма фахового іспиту

 071 «Облік і оподаткування»

- ОПП «Облік і аудит»

ЄВІ + ЄФВВ "Предметний тест з обліку та фінансів" Програма фахового іспиту

072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

- ОПП «Фінанси і кредит»

 075 «Маркетинг»

- ОПП «Маркетинг» 

- ОПП «Міжнародний маркетинг» 

ЄВІ + ЄФВВ "Предметний тест з управління та адміністрування" Програма фахового іспиту 

076 «Підприємництво та торгівля»

- ОПП «Підприємництво та бізнес-технології» 

- ОПП «Митна діяльність підприємницьких структур»