ОПП ОБЛІК І АУДИТ БАКАЛАВР

ОБОВ`ЯЗКОВИЙ КОМПОНЕНТ ОПП «ОБЛІК І АУДИТ» БАКАЛАВР

 
Вступ до спеціальності
Організація роботи бухгалтерської служби
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Статистика
Теорія економічнеого аналізу
Економіко-математичні методи в обліку та аналізі
Економічний аналіз
Фінансовий облік І
Податкова система
Фінансовий облік ІІ
Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва
Облік  та контроль банківської діяльності
Облік і оподаткування у галузях економіки 
Облік та контроль у суб'єктів  державного сектора 
Звітність підприємства
Судово-бугалтерська експертиза 
Облік, контроль та оподаткування на авіаційних підприємствах
Облік і звітність в оподаткуванні
Управлінський облік
Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності 
Фінансово-господарський контроль
Аудит
Інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті 
Облік і звітність за міжнародними стандартами

ВИБІРКОВИЙ КОМПОНЕНТ ОПП «ОБЛІК І АУДИТ» ОС бакалавр спеціальність 071 2024/2025 н.р.

Рекомендовані кафедрою

Альтернативні

2 курс 3 семестр

Бухгалтерський облік та звітність сталого розвитку

Моніторинг ризиків діяльності фінансово-кредитних установ

Стандартизація обліку і аудиту

Нормативне забезпечення обліку і аудиту

Міжнародна економіка (не фахова)

Міжнародно-економічна діяльність України (не фахова)

2 курс 4 семестр

Діагностика ризиків діяльності  підприємств

Облік і оподаткування митної діяльності

Ціноутворення та калькулювання в галузях економіки

Основи вартісного вимірювання в обліку

3 курс 5 семестр

Менеджмент (не фахова)

HR-менеджмент (не фахова)

Облік у зарубіжних країнах

Оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Облік і оподаткування фінансово-кредитних установ

Експертна оцінка майна в обліку

3 курс 6 семестр

Трансфертне ціноутворення в обліку

Аудит банківської діяльності

Аналіз банківської діяльності

Обліково-контрольне забезпечення  фінансової санації та банкрутства підприємства

4 курс 7 семестр

Управління економічною діяльністю підприємства (не фахова)

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (не фахова)

Облік та контроль цільового фінансування

Аудит ефективності використання бюджетних коштів

Облікова політика підприємства 

Облік та контроль неприбуткових організацій

4 курс 8 семестр

Практикум по бухгалтерському обліку

Державний фінансовий аудит

Практичний аудит

Внутрішній контроль та аудит