ОПП ФІНАНСИ І КРЕДИТ БАКАЛАВР

Артефакти

Освітні програми
ОПП-2022

Навчальні плани

ОБОВ`ЯЗКОВИЙ КОМПОНЕНТ ОПП «ФІНАНСИ І КРЕДИТ» БАКАЛАВР

Історія української державності та культури

Господарське право

Ділова українська мова

Фахова іноземна мова

Філософія

Фізичне виховання та самовдосконалення

Вища математика

Теорія ймовірності і математична статистика

Інформаційно-комунікаційні системи і технології

Фінанси домогосподарств

Соціально-ринкові комунікації

Вступ до спеціальності

Основи функціонування економіки на мікро-, макро- та мезо- рівнях

Гроші і кредит

Фінанси

Облік і оподаткування

Бюджетна система

Економічний аналіз

Бізнес-планування та бюджетування

Банківська система

Державні фінанси

Фінансова статистика

Міжнародні ринки і світова торгівля

Страхування

Фінанси суб'єктів господарювання

Інвестування

Фінанси підприємств

Податки та податкова система України

Інформаційні системи та технології у фінансах

Основи наукових досліджень

Економіко-математичні методи та моделі

Фінансовий ринок

Фінансовий контролінг

Страховий ринок

Провайдинг інновацій

Фінансова звітність та її аналіз

Операції банків та небанківських кредитних установ

Авіаційне страхування

ВИБІРКОВИЙ КОМПОНЕНТ ОПП «ФІНАНСИ І КРЕДИТ» ОС бакалавр спеціальність 072 2024-2025

Рекомендовані кафедрою

Альтернативні

2 курс 3 семестр

Експертна оцінка майна

Казначейська справа

StartUp та Internet-технології в фінансовій сфері (не фахова)

Економіка підприємства (не фахова)

Фінансова інфраструктура

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

2 курс 4 семестр

Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг

Електронні фінанси

Аналітичне забезпечення фінансових рішень

ФАНДРЕЙЗИНГ/ FUNDRAISING

3 курс 5 семестр

Центральний банк та грошово-кредитна політика

Монетарна політика держави

Місцеві фінанси

Фінанси зарубіжних корпорацій

Облік та аналіз діяльності банківських установ

Фінансова безпека підприємства

3 курс 6 семестр

Банківський маркетинг (не фахова)

Електронний маркетинг (не фахова)

Фінансова реструктуризація

Міжнародні фінанси

4 курс 7 семестр

Фондовий ринок

Новітні фінансові технології

Фінансове право (не фахова)

Адміністративне право України (не фахова)

Фінансовий облік

Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

4 курс 8 семестр

Кредитування і контроль

Державний фінансовий контроль

Ризик-менеджмент

Управління фінансовими ризиками