Спеціальності кафедри економіки повітряного транспорту

Кафедра економіки повітряного транспорту є випусковою за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньо-професійними програмами:

 

«Економіка підприємства»

«Економіка авіаційного транспорту»

«Економічна безпека авіаційного транспорту»

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Освітній ступінь: бакалавр / магістр

Універсальна економічна спеціальність, яка має практичну спрямованість і дозволить вільно орієнтуватися у сфері економіки та підприємництва або створити власний бізнес. Ви отримаєте сучасні знання з організації виробництва, управління ефективністю діяльності, проектами, потенціалом і сталим розвитком підприємства, комерціалізацією інновацій, бізнес-діагностики, стратегічного планування і прогнозування через моделювання бізнес-процесів, управління конкурентоспроможністю, активами і вартістю, витратами підприємства, забезпечення економічної безпеки компаній.

Випускники програми «Економіка підприємства» можуть працювати у структурах підприємств, пов’язаних з виробничою, комерційною, фінансовою, інноваційною, інвестиційною, збутовою діяльністю, державних організаціях, авіабудівних і авіаремонтних підприємствах, авіакомпаніях та їх іноземних представництвах, аеропортах, науково-дослідних організаціях, вищих навчальних закладах. Випускники отримують комплекс знань з основ організації і ведення бізнесу, управління його виробничою, комерційною, збутовою, фінансовою, інвестиційною діяльністю, що допоможе започаткувати власний бізнес.

 

ЕКОНОМІКА АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

Освітній ступінь: бакалавр

Спеціальність, яка має практичну спрямованість і дозволить поєднати свою мрію про авіацію з базовою економічною освітою. Фахівець з економіки авіаційного транспорту підготовлений до професійної діяльності в сфері планування і контролю на авіапідприємстві, оцінювання вартості, потенціалу і розвитку авіапідприємства, управління персоналом, витратами, забезпечення стратегічного розвитку й економічної безпеки авіаційного транспорту, комерціалізації інновацій та трансферу технологій на підприємствах авіаційного транспорту, проектування розвитку економічних систем в авіації тощо.

В ході навчання ви маєте можливість отримати знання з економіки підприємств авіаційного транспорту, організаційних основ виробництва авіаційної продукції, прогнозування, бізнес-планування і контролінгу діяльності авіапідприємств, управління персоналом, інвестиційними ресурсами, витратами авіапідприємств, оцінки вартості, конкурентоспроможності та кластерного аналізу авіаційних підприємств, комерціалізації інновацій та трансферу технологій на підприємствах авіаційного транспорту тощо.

Випускники з економіки авіаційного транспорту можуть працювати в авіакомпаніях, аеропортах, авіабудівних і авіаремонтних підприємствах, структурних підрозділах підприємствах різних галузей, пов’язаних з матеріально-технічним забезпеченням, плануванням, збутом, укладанням договорів, ціноутворенням, інтелектуальною власністю та інноваційною діяльністю, аналізом ефективності господарської діяльності та інше.

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

Освітній ступінь: магістр

Універсальна практична спеціальність, що поєднує економічні засади ефективного функціонування підприємств з використанням сучасних технологій запобігання внутрішнім і зовнішнім загрозам безпеці його діяльності. Фахівці з економічної безпеки авіаційного транспорту здатні генерувати та обґрунтовувати управлінські рішення за результатами комплексної діагностики; проводити оцінювання економічної безпеки та її складових; проводити моніторинг загроз зовнішнього і внутрішнього середовища, виявляти чинники впливу на рівень економічної безпеки авіаційного транспорту та підприємств; формувати систему забезпечення економічної безпеки авіаційного транспорту; використовувати новітні технології та інше.

В ході навчання ви маєте можливість отримати знання з інноваційної діяльності підприємства, моделювання в управлінні соціально-економічними системами, стратегічного управління підприємством, бізнес-аналітики та консолідації інформації, комплексної системи економічної безпеки авіаційного транспорту, її діагностики, управління антикризовою діяльністю авіатранспорту, бізнес-консалтингу в авіації, економічної безпеки транснаціональних корпорацій, міжнародних стандартів безпеки авіаційного транспорту тощо.

Випускники програми можуть працювати в економічних, фінансових, виробничо-економічних та аналітичних підрозділах підприємств авіаційної галузі, а також інших видів економічної діяльності; академічних та галузевих науково-дослідних організаціях. Фахівець з економічної безпеки здатний займати посади: професіонал з економічної безпеки; економічний радник; консультант з економічних питань; консультування з питань комерційної діяльності й управління; оглядач з економічних питань.

 

 

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ:

 

  • на бакалаврат

на базі середньої освіти (термін навчання – 3 роки 10 місяців):

1) українська мова та література

2) математика

3) географія або іноземна мова

на базі диплому «молодший спеціаліст» (термін навчання – 2 або 3 роки):

1) вступне фахове випробування

  • на магістратуру (термін навчання – 1 рік 4 місяці):

1) іноземна мова (сертифікат ЗНО)

2) вступне фахове випробування