Науково-дослідна робота кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

На кафедрі бізнес-аналітики та цифрової економіки відбулась IV міжнародна науково-практична конференція «БІЗНЕС-АНАЛІТИКА: МОДЕЛІ, ІНСТРУМЕНТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

На кафедрі працює студентський науковий гурток “МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ PYTHON”


1. Заняття студентського наукового гуртка проводити 1 раз місяц з 1500 години
(обсяг заняття – 2 години).
2. Для роботи в студентському науковому гуртку залучаються студенти 1,2,3,4,5
– го курсів. Пріоритетом при залученні студентів має бути їх бажання працювати над
дипломними проектами і магістерськими роботами.
3. Роботу гуртка спрямувати на дослідження економіко-математичних моделей та
задач з використанням сучасних інформаційних технологій.
Напрямок студентських наукових досліджень: ”Вивчення мови програмування
Python та формування навичок її застосування в дослідженні великих масивів даних з
метою виділення тенденцій, закономірностей та динамік в економічному середовищі, а
також створення економічних моделей на основі програмних алгоритмів та їх
використання в наукових дослідженнях”.
4. Теми наукових досліджень обираються студентами самостійно. При цьому
вони повинні бути актуальними і безпосередньо пов’язаними з напрямком наукових
досліджень кафедри, та (бажано) з темою майбутньої бакалаврської чи магістерської
роботи, що вимагає обов’язкового їх погодження з науковим керівником.
5. Результатом роботи студента в науковому гуртку повинна бути участь у
конференціях (семінарах, конкурсах наукових робіт), для чого необхідно обов’язково
підготувати наукову доповідь та презентацію. Учасники студентського наукового
гуртка приймають участь у внутрішньовузівських та зовнішніх олімпіадах та
конкурсах, написанні наукових статей та розробці винаходів (для ОКР «Магістр»
обов’язково).