Історія кафедри маркетингу

Керуючись нормативними документами з розвитку освіти України та освітньою орієнтацією НАУ, кафедра маркетингу, яка входить до факультету економіки та бізнес-адміністрування, веде підготовку здобувачів вищої освіти з освітньо-професійних програм «Маркетинг», «Електронний маркетинг», «Міжнародний маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» за трьома рівнями вищої освіти.

Кафедра заснована у 1974 році як кафедра матеріально-технічного забезпечення та обліку. З часу свого заснування кафедра неодноразово реорганізовувалася й змінювала свою назву: кафедра планування виробництва та матеріально-технічного забезпечення (1984), кафедра застосування авіації в народному господарстві (1986), кафедра маркетингу та ресурсозабезпечення (1996), кафедра маркетингу (2016).

Кафедру в різні роки очолювали видатні науковці: професор Полунов В.Я. (1974-1984), професор Кулаєв Ю.Ф. (1984-1989), професор Лапшов В.Ф. (1989-1996), професор Мова В.В. (1996-2000), академік НАН України, професор, доктор економічних наук Геєць В.М.(2000-2010). професор Загорулько В.М. (2010 по 2016), професор Смерічевський С.Ф. (2016-2021). З 2021 року завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Князєва Т.В.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 27 штатних науково-педагогічних працівників, серед яких 2 доктори наук, професори; 3 доктора наук, доцента; 17 кандидатів наук, доцентів, 3 старших викладача та 2 асистента. У навчальному процесі на кафедрі маркетингу використовується спеціалізований кабінет оснащений комп’ютерною технікою.

Головним завданням кафедри є організація та здійснення на високому рівні освітньої, методичної та наукової роботи з закріплених за кафедрою навчальних дисциплін, проведення організаційної роботи серед здобувачів вищої освіти, проведення наукових досліджень за профілем кафедри, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та підготовка науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації.