Новини ФЕБА НАУ

Новини ФЕБА НАУ (301)

13.04.2020 о 11.40 за допомогою додатку Google Meet в рамках дистанційного навчання відбулася відкрита лекція завідувача кафедри економічної кібернетики факультету економіки та бізнес-адміністрування к.е.н., доц. Іванченко Н.О. на тему "Бізнес-модель підприємства та управління бізнес-процесами" з дисципліни "Бізнес-аналітика та консолідація інформації" для студентів магістрів спеціальності 051 “Економіка”. Студенти ознайомилися що собою представляють і які види бізнес-моделей є ефективними сьогодні. Розглянули процесну модель та основні бізнес-процеси на підприємстві. Детально розібрали як на практиці аналізують та управляють бізнес-процесами. Під час лекції та після викладач відповідав на запитання студентів.

            Присутніми на лекції були 28 чоловік, серед яких 4 викладача, а саме: д.т.н., проф. Олешко Т.І., д.е.н., проф. Касьянова Н.В., к.е.н., доцент Подскребко О.С., к.е.н., доцент Кудрицька Ж.В.

 

Засідання Вченої Ради ФЕБА

15 квітня 2020, 2:15 pm Автор
Опубліковано в Новини ФЕБА НАУ

15 квітня 2020 року о 13.30 дистанційно в платформі Google meet відбулось засідання Вченої ради Факультету економіки та бізнес-адміністрування.

Порядок денний:

  1. Про діяльність та перспективи розвитку кафедри економічної кібернетики. (Доп.: Іванченко Н.О.)
  2. Про дистанційне навчання за допомогою сервісів Google. (Доп.: Завідувачі кафедр)
  3. Звіт про хід виконання індивідуального плану наукової роботи за перше півріччя першого року навчання докторанта Полоус Ольги Вікторівни.
  4. Звіт про хід виконання індивідуального плану наукової роботи за перше півріччя першого року навчання докторанта Побережної Заріни Миколаївни.
  5. Про рекомендацію до друку фахового збірника наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці», випуск № 2 (76) за 2020 рік.
  6. Про рекомендацію до друку збірника матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами», що відбудеться 9-10 квітня 2020 р.
  7. Про рекомендацію до друку збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології», що відбулася 4-6 березня 2020 р.

10 квітня 2020 року, згідно графіку проведення відкритих занять , на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування факультету економіки та бізнес-адміністрування відбулася відкрита лекція в онлайн режимі за допомогою Zoom. Лекцію на тему «Оцінка фінансового стану підприємства» провела професор кафедри Чернявська О.В. з дисципліни «Фінанси підприємств». Присутніми на онлайн занятті були декан факультету Петровська С.В., зав.кафедрою Соловей Н.В., доценти кафедри Жам О.Ю. Та Рибак О.М. Студенти мали змогу отримати відповіді на питання та обговорення теми заняття для подальшого виконання практичної роботи.

10 квітня 2020 року в Національному авіаційному університеті кафедрою економіки повітряного транспорту факультету економіки та бізнес-адміністрування організовано в дистанційній формі круглий стіл "ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ". Дослідниками представлено матеріали щодо концептуальних положень оцінювання та діагностики стану і перспектив трансформації умов економічної діяльності авіакомпаній. Програма обговорень розміщена за посиланням :https://docs.google.com/document/d/1J15CbHLlpiErKCtmr1FfiWZLDc72pb8p/edit?dls=true
Круглий стіл проводився в рамках ХІ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами". Для дистанційної участі в конференції уже реєструвались науковці та фахівці України, Польщі, Чехії, Австралії та Італії .
Програма конференції оновлюється за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1LZ24Uw9wqvY5Q83Z01za6Jay1g5t2vEE/edit
Для сприяння розвитку наукових досліджень організаційний комітет запрошує БЕЗКОШТОВНО долучитись до конференції, зареєструвавшись (посилання для реєстрації :https://docs.google.com/document/d/1LZ24Uw9wqvY5Q83Z01za6Jay1g5t2vEE/edit?dls=true) та надіславши тези доповідей ( вимоги ) https://docs.google.com/document/d/1J0PUUxiO4pER5KEbZMh099F5aa5gIsosDzkzWyPandM/edit)

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

6 квітня в режимі онлайн в платформі  Zoom: Video Conferencing була проведена адміністративна нарада завідувачів кафедр та відповідальних за напрями робіт факультету економіки та бізнес-адміністрування. Було обговорено нагальні питання дистанційного навчання, питання роботи під час сесії. В нараді приймали участь С.Петровська - декан факультету економіки та бізнс-адміністрування, Н.Ушенко - завідувач кафедри економіки та бізнес-технологій, О.Ареф'єва - завідувач кафедри економіки повітряного транспорту, Н.Іванченко - завідувач кафедри економічної кібернетики, О.Попович - завідувач кафедри обліку та аудиту, Н.Соловей - завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, С.Мізюк - завідувач кафедри міжнарожної економіки, С.Смерічевський - завідувач кафедри маркетингу, В.Засанський - завідувач кафедри економічної теорії, Т.Хайдарова - відповідальний сектетар приймальної комісії, О.Криворучко - відповідальна за інформаційне забезпечення та роботу зі студентами. 

Шановні колеги! Вже опубліковано розклад іспитів та консультацій для студентів 4 курсу ОС «Бакалавр»

http://feba.nau.edu.ua/rozklad-zanyat-iem-nau

Шановні гості нашого сайту в рамках створення єдиної системи для навчання студентів і належного забезпечення навчального процесу, згідно розпорядження декану ФЕБА Петровскої С., під керівництвом завідувача кафедри економічної кібернетики Іванченко Н. було проведено тренінг по роботі з GoogleClassroom, також обговорювалися основні організаційні проблеми та перспективи розвитку системи дистанційної форми навчання на ФЕБА. У тренінгу взяли участь викладачі кафедри економічної кібернетики, а саме коуч Подскребко О., з доповіддю та пропозиціями виступили Кудрицька Ж. та Абламська В., також онлайн участь прийняли зав. кафедри обліку та аудиту Попович О., доцент кафедри маркетингу Борисенко О., доцент кафедри економіки повітряного транспорту Борисюк І., доцент кафедри економічної теорії Бабич Р.

Шановні студенти та гості нашого сайту, на період карантину, який запроваджений рішенням Кабінету міністрів України для всіх закладів освіти, в Національному авіаційному університеті навчальний процес ведеться в. Для кожної дисципліни у рамках створення єдиної системи для навчання студентів, використовуючи можливості GoogleClassroom, розроблені спеціальні електронні курси. Для того щоб приєднатися до цих курсів, або якщо у вас виникли деякі проблеми з доступом до матеріалів, ви маєте змогу звернутись з усіма питаннями до викладачів за допомоги електронної скриньки. При зверненні до викладачів прохання вказати своє прізвище, групу, дисципліну та дати опис вашої проблеми.

Для щоб долучитися до курсу або задати запитання та отримати кваліфіковану відповідь перейдіть по посиланню, яке зазначено нижче.

 

 

Кафедра економічної кібернетики (посилання: http://feba.nau.edu.ua/dystantsiyne-navchannya)

 

Дисципліни

Групи

Computer Science

ЕМ-121

Optimization Methods and Models

219

Агоритмізація та програмування в економіці

КБ-210

Бізнес-аналітика та консолідація інформації

ЕК-110м,

ЕМ-111м,

ЕП-112м,

ЕЦ-120м

Введення в бізнес-аналіз

410

Веб-аналітика та технології консолідації даних

КБ - 410

Економічна кібернетика

КБ-210б

Імітаційне моделювання

410

Інструментальні засоби статистичного та інтелектуального аналізу даних

ЕК-110м,

ЕЦ-120м,

Інформатика

110, 111, 112.

Інформаційна безпека

КБ - 410

Методологія наукових досліджень в економіці

ЕЦ-120м

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

ЕК-110м

Моделі економічної динаміки

410

Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

ЕК-110м,

ЕМ-111м,

ЕП-112м,

ЕЦ-120м,

Моделювання економіки

310

Моделювання управління ризиком

ЕК-110м

Нечіткі системи управління економікою

ЕК-110м

Оптимізаційні методи та моделі

210; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 218; 220

Ризикологія

КБ-210

Технологія створення програмних та інтелектуальних систем

КБ-310

Управління електронним бізнесом та інтернет-проектами

310

Фінансова математика

310

Цифрові платформи 

ЕЦ-120м

 

 

11 березня, на базі навчальної лабораторії кафедри економічної кібернетики відбулася чергова весняна сесія економіко - математичної школи кафедри економічної кібернетики. Учні математичного ліцею м. Фастів отримали інформацію про умови вступу до НАУ, про найкращі економічні ОПП ФЕБА «Економічна кібернетика» та «Цифрова економіка». Разом з професором кафедри Т.Олешко учні аналізували вплив коронавірусу на світову економічну кризу та економіку України, досліджували сучасні ігрові моделі в інформаційній економіці.

Доцент кафедри Я.Крисак на прохання учнів провів практичне заняття по підготовці до ЗНО з математики, а доцент О.Густера прочитав лекцію про безпечне користування Інтернетом.

Проведення відкритої лекції

12 березня 2020, 5:56 am Автор
Опубліковано в Новини ФЕБА НАУ

11 березня відбулась відкрита лекція доцента кафедри обліку і аудиту Т.Щепіної. на тему "Облік касових операцій", для студентів 3 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в рамках дисципліни "Облік у банках", група ОА-315Б. На лекції були присутні в.о. зав.кафедри О.Попович, представники адміністрації факультету, викладачі кафедри.