Новини ФЕБА НАУ

Новини ФЕБА НАУ (301)

Семінар «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики», що відбувся 15.11.2019р. на базі навчального центру НБУ, як завжди був цікавим, інформативним та надав додаткові можливості удосконалення навчального матеріалу та розширення власних науково - професійних горизонтів.

Науково – педагогічні працівники ФЕБА НАУ мали змогу ознайомитись з останніми рішеннями з монетарної політики, зрозуміти їх причини, наслідки та макроекономічне підґрунтя. Визначити інституційні аспекти незалежності центральних банків, зрозуміти особливості макроекономічного моделювання в НБУ. Особливу цікавість викликала доповідь «Регулювання потоків капіталу після прийняття Закону України «Про валюту і валютні операції». В цілому гострі та дискусійні теми викликали жваве обговорення та цілу низку запитань науково – педагогічних працівників Києва, Львова, Одеси, Тернополя та ін. міст України.

15 листопада 2019 р. силами кафедри обліку та аудиту факультету економіки та бізнес-адміністрування у межах роботи кафедрального науково-дослідного гуртка «Біхевіористична організація бухгалтерського обліку» була організована лекція від випускників кафедри, практикуючих бухгалтерів Іванової Анни та Лук’яненко Ольги на тему: «ОБЛІК ТА АУДИТ: КРОКИ ДО САМОПІЗНАННЯ».

Під час лекції присутні дізналися, що спеціальність «бухгалтер» дає змогу працювати за такими напрямками як:

 1. Бухгалтер будь-якого підприємства, будь-якої сфери
  2. Фінансист: фінансовий аналітик, фінансовий контролер
  3. Аудитор (внутрішній та зовнішній)
  4. Економіст, фінансист, бухгалтер у банківській сфері та сфері страхування
  5. Державний сектор: податкові органи, казначейство
  6. Економіст (бізнес-аналітик) міжнародних компаній
  7. Account manager
  8. Підприємець

Було зроблено акцент на корисних навичках майбутнього бухгалтера, зазначені можливості саморозвитку, описані шляхи можливого початку кар’єри при відсутності попереднього досвіду та її подальшого продовження та кар’єрного зростання.

14.11.2019 відбувся День відкритих дверей - традиційний захід, у рамках якого вступники мали змогу отримати необхідну інформацію про навчання в Національному авіаційному університеті та зробити перший крок до своєї освіти.

Особливо корисний він для абітурієнтів, які ще не визначилися з вибором майбутньої професії або мають сумнів щодо того, з якою саме сферою діяльності пов’язати своє життя.

У ході Дня відкритих дверей абітурієнти мали можливість дізнатися про факультет економіки та бізнес-адміністрування та напрями, за якими здійснюється підготовка, правила прийому до університету від представників Приймальної комісії. Вступники також отримали інформацію про особливості зовнішнього незалежного оцінювання в поточному навчальному році.

У рамках Дня відкритих дверей відбулась зустріч абітурієнтів та їхніх батьків із викладачами ФЕБА та представниками факультету, під час якої відвідувачі одержали детальну інформацію щодо наявних напрямів, дізналися про навчальний процес та практики, перспективи працевлаштування випускників, організацію дозвілля та побуту студентів.

14.11.2019 року кафедра фінансів, банківської справи та страхування ФЕБА провела Міжнародну наукову-практичну конференцію "ФІНАНСИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА" за участі: УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ З РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕС ОСВІТИ, УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОМІТЕТУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ, ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА, ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНІЦІАТИВ, FATER ACADEMY OF INDIA, KATOWICE SCHOOL OF ECONOMICS, INSTITUTE OF ECONOMICS, INSTITUTE OF TOURISM.

З доповідями виступали українські та зарубіжні науковці зі сфери освіти та фахівці з бізнесу.

13 листопада 2019 року відбулось засідання Вченої ради Факультету економіки та бізнес-адміністрування.

 

На порядку денному були розглянуті наступні питання :

  1. Про організацію та координацію проведення агітаційної та рекламної діяльності. (Доп.: Хайдарова Т.М.)
  2. Про діяльність та перспективи розвитку кафедри маркетингу. (Доп.: Смерічевський С.Ф.)
  3. Про діяльність та перспективи розвитку кафедри економіки повітряного транспорту. (Доп.: Ареф’єва О.В.)
  4. Про перезатвердження теми докторської дисертації Полоус О.В. у редакції: «Методологічні основи логістичного управління інтелектуалізацією людського капіталу підприємств авіаційного сектору в цифровій економіці». Науковий консультант – д.е.н., проф. Ареф’єва О.В.
  5. Про затвердження індивідуального плану на перший рік підготовки докторанту Полоус Ользі Вікторівні.
  6. Про затвердження теми дисертаційної роботи Альнаджару Алаа Алі Хасану в редакції «Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємств в умовах макроекономічної нестабільності». Науковий керівник – к.е.н.,доц. Полоус О.В.
  7. Про затвердження індивідуального плану на перший рік підготовки аспіранту заочної форми навчання Альнаджару Алаа Алі Хасану.
  8. Про затвердження теми дисертаційної роботи Гречишкіну Юрію Володимировичу в редакції «Адаптивне управління бізнес-процесами підприємств». Науковий керівник – д.е.н., проф. Ганущак-Єфименко Л.М.
  9. Про затвердження індивідуального плану на перший рік підготовки аспіранту очної (вечірньої) форми навчання Гречишкіну Юрію Володимировичу.
  10. Про затвердження теми дисертаційної роботи Ігумєнцеву Олексію Володимировичу в редакції «Інноваційне управління стійким функціонуванням підприємств в умовах циклової економіки» Науковий керівник – д.е.н., проф. Ареф’єва О.В.
  11. Про затвердження індивідуального плану на перший рік підготовки аспіранту очної (денної) форми навчання Ігумєнцеву Олексію Володимировичу.
  12. Про затвердження теми дисертаційної роботи Донзо Морісу в редакції «Механізм антикризового управління збалансованим потенціалом підприємств» Науковий керівник – д.е.н., проф. Пілецька С.Т.
  13. Про затвердження індивідуального плану на перший рік підготовки аспіранту очної (денної) форми навчання Донзо Морісу.

12 листопада 2019 р. керівник громадської організації «Східно-європейська наукова група» професор В. Окулич-Козарин (Республіка Польша) провів тренінг для студентів та викладачів кафедри міжнародної економіки Факультету економіки та бізнес-адміністрування НАУ «Східно-європейський ринок освітніх послуг в умовах глобалізації».

У ході тренінгу було обговорено дослідження векторів сучасних освітянських технологій у передових університетах США, Китаю та Польщі. Сучасна економічна ситуація висуває високі вимоги до кваліфікації потенційних працівників. Ринкові стосунки кардинально міняють характер і цілі праці. Тому за умов ринкових відносин та підвищення економічної ролі знань розвиток ринку освітніх послуг набуває особливої актуальності. Європейський вектор соціально-економічного розвитку країни зумовлює необхідність адаптації вітчизняної освітньої сфери до стандартів Європейського Союзу. Забезпечення високої якості й доступності освітніх послуг, оптимізація структури освітньої діяльності на регіональних ринках освітніх послуг із потребами регіону в спеціалістах відповідної освіти й кваліфікації пришвидшать входження вітчизняної освітньої сфери в Європейський освітній простір.

Студентам та викладачам кафедри був запропонований цикл фахових проблемних запитань, тестових завдань, які сконцентрували знання міжнародної економіки. Цей захід продемонстрував активність та ерудованість студентів, дозволив оцінити їхнє вміння аргументувати думку, відстоювати свою позицію.

Професор В. Окулич-Козарин наголосив на тому, що активність, цілеспрямованість і креативне мислення формують лідерство і забезпечують успіх у бізнес-проектах. Активна громадська діяльність та постійне самовдосконалення сьогодні створюють підвалини успіху в майбутньому.

08 листопада 2019 року відбувся масовий профорієнтаційний захід для учнів 9-11 класів «День кар’єри» на базі Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Києво-Святошинського району.

Метою зустрічі було сприяння усвідомленому, самостійному вибору майбутньої професії учнівською молоддю.

Організатором заходу був Києво-Святошинський РЦЗ Київської області. Захід відбувся за участі провідних закладів вищої освіти України, вчителів, батьків та понад 300 учнів найближчих шкіл міста та району.

В зустрічі зі старшокласниками взяли участь викладачі факультету економіки та бізнес-адміністрування, які надали консультації щодо правил прийому до НАУ, а також особливостей вступу на базі ОКР «Молодший спеціаліст».

Організатори заходу та викладачі створили всі необхідні умови для проведення успішної профорієнтаційної роботи.

11 листопада координатором наукової роботи студентів факультету економіки та бізнес-адміністрування проведено семінар щодо мотивації, організації та результативності наукових досліджень студентів.

Вовк Ольга Миколаївна розповіла про форми і напрями, проекти і співпрацю в процесах реалізації студентських наукових досліджень.

Учасники обговорили етапи, складові процесу написання і публікації наукових здобутків.

О. Вовк презентувала форми організації наукових досліджень студентів на факультеті, розповіла про умови участі в наукових заходах та практичні аспекти самореалізації й отримання якісних результатів для формування особистого наукового рейтингу кожного студента.

Кафедра міжнародної економіки ФАБА НАУ разом із представниками Варненського вільного університету ім. Ч. Храбра та Даугавпілського університету 11 листопада 2019 р. провели ХІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми глобалізаційних процесів у світовій економіці». Модератор конференції – С.Г. Мізюк, завідувач кафедри міжнародної економіки Факультету економіки та бізнес-адміністрування НАУ.

Конференція стала справжнім форумом для обміну ідеями, корисним досвідом понад 100 учасників, які представляли 15 державних, навчально-наукових та виробничих установ, громадських організацій, серед яких: Департамент економіки та фінансів Міністерства інфраструктури України, Управління економічного співробітництва Міністерства закордонних справ України, Управління системою авіаційної безпеки Державної авіаційної служби України, директорат інновацій та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України, громадська організація «Східноєвропейська наукова група» (Республіка Польща), Білоруський державний економічний університет, Вроцлавський Міжнародний університет логістики і транспорту, Державний автотранспортний науково-дослідний та проектний інститут Міністерства інфраструктури України, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського», Інститут міжнародного співробітництва та освіти Національного авіаційного університету.

У своїх доповідях науковці підняли ключові питання розвитку міжнародної економіки: запровадження механізму державно-приватного партнерства для розвитку інфраструктури (доповідь І. П. Садловської, директора Департаменту економіки та фінансів міністерства інфраструктури України), механізм державної підтримки експорту (доповідь В. А. Хоманець, заступника начальника Управління економічного співробітництва Міністерства закордонних справ України), концептуальні підходи до реалізації державної політики щодо забезпечення авіаційної безпеки (доповідь В. В. Мізюка, заступника начальника Управління системою авіаційної безпеки Державної авіаційної служби України), формуванню інноваційного потенціалу авіаремонтних підприємств в умовах глобалізації (доповідь М. М. Вольвача, державного експерта експертної групи з питань комунікацій та організаційно-методичного забезпечення стратегічного планування директорату інновацій та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України), реалізації можливостей національної економіки України в умовах індустрії 4.0 (доповідь С. В. Войтко, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського»). Своє бачення ідей по організації менеджменту освітніх послуг на східно-європейському ринку представив В. Окулич-Козарин, керівник громадської організації «Східноєвропейська наукова група» (Республіка Польща). Приклад вирішення глобальних проблем в контексті розвитку економіки Китаю продемонструвала Г. О. Шмарловська, професор кафедри міжнародного бізнесу Білоруського державного економічного університету.

На конференції було узагальнено результати наукових досліджень учених та практиків, представників уряду в галузях економіки, права, міжнародних відносин, технологій штучного інтелекту, соціології, які різновекторно та комплексно вивчають різні аспекти розвитку економіки глобалізованого суспільства, екологічні проблеми, проблеми безпеки в сучасному світі, напрями удосконалення сфери послуг із зазначенням галузевої специфіки, формування конкурентних переваг на світовому ринку, збільшення привабливості вітчизняного ринку послуг.

В обговоренні доповідей науковці підняли проблеми розвитку власної економіки України та її структурування в міжнародному контексті, залучення до якого стане для України підґрунтям для інвестиційного співробітництва, сприятиме формуванню технократичного державного управління та створить умови для оптимального саморегулювання економіки. У підсумку проведення конференції заплановано подальшу тематику наукових досліджень: «Тенденції та перспективи розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин».

Екскурсія на ДП «Антонов»

8 листопада 2019, 6:11 pm Автор
Опубліковано в Новини ФЕБА НАУ

7 листопада 2019 р. студенти кафедри обліку та аудиту разом з куратором Попович О.В. відвідали музей при ДП "Антонов". З розповіді екскурсовода було отримано багато цікавої та корисної інформації про становлення і розвиток, як самого підприємства, так і авіації в цілому. Також, студенти відвідали кабінет-музей, в якому працював і створював свої геніальні літаки Антонов О.К.