події

події (118)

Засідання щодо формування НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ФЕБА відбудеться в напередодні ДНЯ НАУКИ УКРАЇНИ- 19 травня 2023 року. Початок об 11:00. Щоб приєднатись до засідання прейдіть за посиланням: https://meet.google.com/rju-xiee-zhn

Запрошуються завідувачки кафедр ФЕБА, заступники завідувачів кафедр з наукової роботи, науковці та молоді вчені ФЕБА.

Для реєстрації у Науковому товаристві ФЕБА просимо заповнити анкету: https://docs.google.com/forms/d/1St0yPDDjCsJifSNXqKXo0tzbyR1ShFEuDsqdygoI58E/edit

19 травня буде обговорено напрями та проєктні пропозиції щодо діяльності Науквого товариства ФЕБА, а також молодими вченими ФЕБА підготовлено презентації:

1. "Міжнародні наукові можливості", доповідач Полоус О.В., доцент, д.е.н., професор кафедри маркетингу ФЕБА.

2. "Бренд науковця та академічна доброчесність", доповідач Сімахова А.О., доцент, д.е.н., професор кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки, заступниця голови Ради молодих вчених при МОН України.

3. "Стимули реалізації наукових досліджень в Україні", доповідач Вовк О.М., доцент, д.е.н., заступниця декана ФЕБА.

 

з 15 по 19 травня 2023 р. долучайтеся до FinTech заходів в НАУ! Практичні кейси від СЕО Банку Власний Рахунок, засновниці та СЕО izibank, партнера iPlan.ua. та керівника DeFi напрямку Distributed Lab відбудуться в форматі он-лайн зустрічей в рамках меморандуму між Національним авіаційним університетом та ГО "Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній". 

ПРОГРАМА

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 051 Економіка освітньо-наукової програми “Економіка” (ID у ЄДЕБО 49902) за третім (освітньонауковим) рівнем вищої освіти (справа № 1153/АС-23) в Національному авіаційному університеті (10.05.2023 – 12.05.2023)

 Розклад роботи експертної групи

 

Час

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 - 10.05.2023 (середа)

 

8.45-9.00

Організаційна зустріч експертів

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

9.00-9.40

Організаційна зустріч з гарантом ОНП

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

 

Гарант ОП: Ареф’єва Олена Володимирівна

9.40-10.00

Підготовка до зустрічі 1

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

10.00-10.40

Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку - Шкуратов Олексій Іванович

Проректор    з    економіки   та                      господарської   роботи                      -    Сотніков    Дмитро Анатолійович

Завідувач аспірантури та докторантури - Лелеченко Анжела Павлівна

Декан факультету економіки та бізнес-адміністрування - Смерічевський Сергій Францович

Гарант освітньої програми - Ареф’єва Олена Володимирівна

10.40-10.50

Підведення     підсумків                        зустрічі                        1                        і підготовка до зустрічі 2

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

10.50-11.50

Зустріч 2 з академічним персоналом

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

 

 

 

Науково-педагогічні   працівники,   які                                       безпосередньо                                       відповідають за                                       зміст освітньо-наукової програми, а також викладають на цій програмі:

Ареф'єва Олена Володимирівна – завідувач кафедри економіки повітряного транспорту, д.е.н., професор;

Вовк Ольга Миколаївна – заступник декана факультету економіки та бізнес- адміністрування з інформатизації, наукової та виховної роботи, д.е.н., доцент; Гончаренко Андрій Вікторович – професор кафедри організації авіаційних перевезень, д.т.н., професор;

Дей Марина Олександрівна – доцент кафедри конституційного і адміністративного права, к.юрид.н., доцент;

Дротянко Любов Григорівна – завідувач кафедри філософії, д.філос. н., професор;

Дудка Тетяна Юріївна – професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти, д.пед.н., професор;

Ковтун Олена Віталіївна – завідувач кафедри іноземної філології, д.пед.н., професор;

Пілецька Саміра Тимофіївна – професор кафедри економіки повітряного транспорту, д.е.н., доцент.

Шевчук Дмитро Олегович – завідувач кафедри організації авіаційних перевезень, д.т.н., професор

11.50-12.00

Підведення                        підсумків                     зустрічі                        2                        і підготовка до зустрічі 3

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

12.00-13.00

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП денної, вечірньої та заочної форм навчання (представники з кожного року навчання):

 

Здобувачі денної форми навчання:

4 рік навчання Ігумєнцев Олексій Володимирович,

3 рік навчання Калинюк Віктор Євгенович,

 

 

 

 

2 рік навчання Храпач Владислав Олегович,

Іванець Дмитро Володимирович,

рік навчання Говсєєв Дмитро Дмитрович,

Шонія Борис Гелайович,

Біличенко Максим Миколайович, Лункіна Ірина Юріївна,

Тарасюк Григорій Андрійович, Мірошніков Денис Віталійович,

 

Здобувачі вечірньої форми навчання:

рік навчання Богатирьов Євген Олександрович,

1 рік навчання Вовк Павло Петрович,

Зібницький Ілля Дмитрович

13.00-13.10

Підведення підсумків зустрічі 3

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

13.10-14.00

Обідня перерва

 

14.00-14.40

Зустріч 4 з допоміжними (сервісними) структурними підрозділами

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

 

Заступник директора Навчально-наукового інституту міжнародного співробітництва та освіти - Бугайко Дмитро Олександрович Начальник управління кадрів та документообігу - Бондарчук Сергій Миколайович

Начальник планово-фінансового відділу - Слободян Наталія Іванівна Директор науково-технічної бібліотеки - Вахнован Вікторія Юріївна Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції - Цирулік Едуард Іванович

14.40-15.00

Підведення                        підсумків                        зустрічі                     4                        і підготовка до зустрічі 5

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

15.00-15.40

Зустріч          5                        зі                                 студентським самоврядуванням                        та                        представниками

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

 

 

 

наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених

 

В.о. голова студради НАУ - Думбрава Сніжана Миколаївна

Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених - Одарченко Роман Сергійович

 

Представники студентського самоврядування факультету:

Ковальська Катерина - Генеральний Секретар Студентської Ради ФЕБА, Голова Наукового відділу,

Ткач Катерина - голова ППОСАД

Наумович Алла - голова Творчого об’єднання студентів та аспірантів ФЕБА

Зібницкий Ілля - менеджер 1 курсу аспірантів

15.40-16.00

Підведення                        підсумків                       зустрічі                        5                        і підготовка до зустрічі 6

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

16.00-16.40

Зустріч 6 з науковими керівниками

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

 

Наукові керівники здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

 

Андрієнко    Марія    Михайлівна,                      доцент   кафедри                      економіки                      повітряного транспорту, к.е.н., доцент

Ареф'єва Олена Володимирівна – завідувач кафедри економіки повітряного транспорту, д.е.н., професор

Вовк Ольга Миколаївна  – заступник декана факультету економіки та бізнес- адміністрування з інформатизації, наукової та виховної роботи, д.е.н., доцент Касьянова Наталья Віталіївна, завідувач кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки, д.е.н., професор

Кириленко       Оксана       Миколаївна,                          завідувач   кафедри                          менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, д.е.н., професор

Мостенська Тетяна Леонідівна, декан факультету транспорту, менеджменту і логістики, д.е.н., доцент

Пілецька Саміра Тимофіївна – професор кафедри економіки повітряного транспорту, д.е.н., доцент

 

 

 

Полоус Ольга Вікторівна, професор кафедри маркетингу, д.е.н., доцент.

Сімахова Анастасія Олексіївна, професор кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки, д.е.н., доцент

Сімкова Тетяна Олексіївна, доцент кафедри економіки повітряного транспорту, к.е.н., доцент

Чумак Оксана Володимирівна, завідувач кафедр економіки та бізнес-технологій, д.е.н., доцент

16.40-17.00

Підведення     підсумків                        зустрічі                        6                        і підготовка до зустрічі 7

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

17.00-17.30

Зустріч      7      з                    роботодавцями                    та стейкхолдерами

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

 

Представники роботодавців, які залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП:

 

Aleksandra Kuzior - Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Współpracy i Rozwoju, Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych, doctor Hab., Profesor;

Астахов Кирил Володимирович - радник генерального директора зі стратегічного розвитку державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»», к.е.н.; Бойко Олена Миколаївна - провідний науковий співробітник ДУ Інститут

економіки і прогнозування НАН України, к.е.н., с.н.с.

Брюховецька Наталя Юхимівна - завідувач відділом проблем економіки підприємства, Інститут економіки промисловості НАН України, д.е.н., професор Підгора Єлизавета Олександрівна - завідувач кафедри економіки підприємства, Донбаська державна машинобудівна академія, к.т.н., доцент

Сімахова Анастасія Олексіївна - професор кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки, д.е.н., доцент

Щелкунов Володимир Ігорович - Президент ІСС Ukraine, д.е.н., професор, Академік Української Академії Наук.

17.30-17.40

Підведення підсумків зустрічі 7

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

 

 

17.40-18.20

Резервна зустріч

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

 

Особи додатково запрошені на резервну зустріч

День 2 - 11.05.2023 (четвер)

8.50-9.00

Організаційна зустріч експертів

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

9.00-10.00

Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОНП (Відеотрансляція)

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

 

Гарант ОП – Ареф’єва Олена Володимирівна, завідувач кафедри економіки повітряного транспорту, Національний авіаційний університет, д.е.н., професор.

 

Представники ЗВО, залучені до демонстрації МТБ: співробітники кафедри економіки повітряного транспорту: Вовк Ольга Миколаївна – д.е.н., доцент;

Пілецька Саміра Тимофіївна – професор, д.е.н., доцент; Васюткіна Наталія Володимирівна – професор, д.е.н., професор; Сімкова Тетяна Олексіївна

доцент, к.е.н., доцент; Андрієнко Марія Михайлівна – доцент, к.е.н., доцент; Ковальчук Альона Миколаївна – доцент, к.е.н., доцент; Антоненко Катерина Вікторівна – доцент, к.е.н., доцент; Сафонік Наталья Петрівна – ст. викладач, к.е.н.

10.00-10.20

Підведення підсумків огляду матеріально- технічної бази та підготовка до зустрічі 8

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

10.20-11.20

Зустріч 8 з адміністративним персоналом

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

 

Завідувач аспірантури та докторантури - Лелеченко Анжела Павлівна

Начальник відділу моніторингу якості вищої освіти - Гізун Андрій Іванович

 

 

 

 

Начальник науково-дослідної частини - Миколаєць Дмитро Анатолійович

Заступник директора центру інноваційних освітніх технологій - Бут Володимир Анатолійович

Начальник інформаційно-обчислювального центру - Єрмак Сергій Олександрович

11.20-11.40

Підведення                        підсумків                       зустрічі                        8                        і підготовка до відкритої зустрічі

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

11.40-12.20

Відкрита зустріч (відеоконференція)

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

 

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)

12.20-12.30

Підведення підсумків Відкритої зустрічі і підготовка до 9 зустрічі

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

12.30-13.00

Зустріч 9 із випускниками ОНП

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

 

Випускники ОНП різних років, в тому числі, які залучені до розробки, вдосконалення та реалізації ОНП:

 

Астахов Кирил Володимирович - радник генерального директора зі стратегічного розвитку державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»», к.е.н.; Деригін Олег Дмитрович - підприємець м. Київ.

Зиз Дмитро Олександрович - консультант департаменту взаємодії з учасниками ринку, УкрЕнерго;

Копча Юрій Юрійович - заступник начальника кафедри з матеріально-технічного забезпечення кафедри військової підготовки, Національний авіаційний університет, PhD in Economics;

Ліскович Назарій Юрійович - доцент кафедри менеджменту зовнішньо- економічної діяльності, Національний авіаційний університет, PhD in Economics

 

 

13.00-13.10

Підведення підсумків 9 зустрічі і підготовка до резервної зустрічі

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

13.10-13.40

Резервна зустріч

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

 

Особи додатково запрошені на резервну зустріч

13.40-14.00

Підведення підсумків резервної зустрічі

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

14.00-15.00

Обідня перерва

 

15.00-15.30

Фінальна зустріч

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

 

Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку - Шкуратов Олексій Іванович

Завідувач аспірантури та докторантури - Лелеченко Анжела Павлівна

Декан факультету економіки та бізнес-адміністрування - Смерічевський Сергій Францович

Гарант освітньої програми -Ареф’єва Олена Володимирівна

15.30-16.00

Підведення підсумків фінальної зустрічі

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

День 3 - 12.05.2023 (п’ятниця)

09.00-18.00

День суджень” - внутрішня зустріч експертної групи

Члени експертної групи: Любохинець Лариса Сергіївна, Буяк Леся Михайлівна, Засоріна Ганна Володимирівна

Запрошуємо долучатись до роботи Міжнародної науково-технічної конференції "АВІА".

Графік засідань: Пленарне засідання за напрямом "Економіка та бізнес-адміністрування в авіації", 18 квітня початок о· 13:00 Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/xjy-wooi-jwq

Засідання за секцією "Економічні механізми та інструменти інфраструктурних трансформацій: міжнародний та національний вимір" 19 квітня початок о· 13:30 Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/cko-hdtb-rkn

Засідання за секцією "Економічні бізнес-технології та інструменти маркетингу підприємницьких структур" 20 квітня початок о· 12:00 Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/qav-wdvj-jyr

Засідання за секцією "Фінансові ринки, облік, аналіз і аудит в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом авіаційних підприємств" 19 квітня початок о· 13:00 Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/yev-fsub-ipi

11 квітня 2023 р. о 15:30  відбудеться гостьова лекція Голови Правління Української Асоціації ФінТех та інноваційних компаній Ростислава ДЮКА на тему "Тенденції розвитку FinTech у світі та Україні"

Ростислав Дюк має 15-річний досвід роботи в фінансовому та банківському секторі, включаючи позиції С-рівня в банках. У даний час займає посаду Голови правління Української Асоціації ФінТех та інноваційних компаній (Ukrainian Association of Fintech and Innovation Companies). До заснування Асоціації працював як Team Lead в проекті USAID «Трансформація фінансового сектору» і відповідав за Digital Finance. Ростислав є членом Громадської ради та головою комітету по ФінТеху при Міністерстві цифрової трансформації України, автором першого Українського Фінтех каталогу і Карти екосистеми, ідеологом UAFIN.TECH – найбільшої фінтех-конференції у Східній Європі та CIS регіоні, експертом Українського фонду стартапів.

 

Запрошуємо всіх зацікавлених осіб долучитися до заходу!
https://us02web.zoom.us/j/87553490713?pwd=amU2MzkzcmE2ZjBlVFMzZzIwK3dCdz09
Організатори: Українська Асоціація ФінТех та інноваційних компаній спільно з кафедрою бізнес-аналітики та цифрової економіки НАУ

Запрошуємо науковців, викладачів та здобувачів вищої освіти всіх зацікавлених осіб взяти участь у ХХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Політ. Сучасні проблеми науки», котра відбудеться 5-8 квітня 2023 року. На Факультеті економіки та бізнес-адміністрування конференція проводитиметься за напрямом «Економіка та бізнес-адміністрування в авіації».

ПРОГРАМА онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Електронний маркетинг» за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» в Національному авіаційному університеті

Шановні науковці, викладачі, здобувачі вищої освіти та докторанти, представники підприємства, бізнес-структур, установ, урядових та громадських організацій!

В понеділок 21 листопада 2022 року о 16:00 зустріч викладачів та студентів кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки ФЕБА Національного Авіаційного Університету зі стейкхолдером - Шумар Наталією Леонідівною,

Студентська Рада факультету економіки та бізнес-адміністрування  (СР ФЕБА) запрошує на вечорниці. Благодійний захід "Сучасність в творчості" продовжує традиції "квартирників" НАУ і подарує всім цінність особистого спілкування.

На вечорницях будуть музичні виступи, читання поезії та тепла зустріч від студентів ФЕБА.

Вхід вільний, організовано збір у фонд Притули (донати по бажанню). Дрес-код: сучасний українець/ українка. Місце: HAUhab (Гарматна,53). Дата: 05.10, початок о 17⁰⁰.

Запрошуємо до теплого спілкування, актуалізації цінностей української автентичності та підтримки наших захисників!